Research

Code E051 Grant Type ERGS
Date Start 01-06-2013 Date End 31-05-2015
Extension 30-11-2015 Period 6
Title Meneroka Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Berasaskan Standard Kompentensi Vokasional Di Kolej Vokasional Ke Arah Transformasi Pendidikan Yang Berkualiti
Research Type Fundamental
Area Sains Sosial dan Kemanusiaan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 54,000.00
Researchers
SAREBAH BINTI WARMAN
HALIZAH BINTI AWANG
W MOHD RASHID BIN W AHMAD
NURFIRDAWATI BINTI MUHAMAD HANAFI
AZMANIRAH BINTI AB RAHMAN
MARINA BINTI IBRAHIM MUKHTAR
MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD

« Back