Research

Code H441 Grant Type GPPS
Date Start 01-05-2019 Date End 31-12-2020
Extension Period
Title Kajian Mengenai Ruang Persekitaran Pembelajaran Terhadap Tahap Keselesaan Dan Hubungannya Dengan Prestasi Pelajar Kolej Vokasional Malaysia
Research Type Fundamental
Area F1270000 - Environmental Sciences
MRDC Group Environmental Issues and Assesment
MRDC Area Environmentalism
SEO Group
SEO Area
Amount RM 20,000.00
Researchers
HASHIMA BINTI HAMID
External Researchers
Ahmad Rizal Madar

« Back