Research

Code H821 Grant Type TIER 1
Date Start 15-11-2020 Date End 14-11-2022
Extension Period
Title Kajian Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Saudara Baru (muallaf) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Di Pusat Aktiviti Saudara Baru (macma) Di Negeri Johor
Research Type Fundamental
Area S3050000 - Religion and Ethics
MRDC Group Religious Studies
MRDC Area Islamic Studies
SEO Group Religion and Ethics
SEO Area Religion
Amount RM 5,000.00
Researchers
SHAKILA BINTI AHMAD
SHAH RUL ANUAR BIN NORDIN
INTAN FARHANA BINTI SAPARUDIN
SITI MARPUAH
ARWANSYAH BIN KIRIN

« Back