Research

Code H823 Grant Type TIER 1
Date Start 15-11-2020 Date End 14-11-2022
Extension Period
Title Pengajaran Dan Pembelajaran (pnp) Melalui Pjj (online) Dan Pnp Bersemuka (face To Face) : Perbadingan Dan Implikasinya Terhadap Students Uthm Johor
Research Type Fundamental
Area S3020000 - Education
MRDC Group Education
MRDC Area e-Learning
SEO Group Education
SEO Area Teaching and Learning
Amount RM 5,000.00
Researchers
ABD SHAKOR BIN BORHAM
SITI MARPUAH
WAN AINAA MARDHIAH BINTI WAN ZAHARI
ARWANSYAH BIN KIRIN

« Back