Research

Code H828 Grant Type TIER 1
Date Start 15-11-2020 Date End 14-11-2022
Extension Period
Title Mengkaji Hubungan Antara Status Sosio Ekonomi Dengan Tahap Kesihatan Mental Ketua Isi Rumah Wanita B40 Di Johor Pasca Covid-19.
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Sociology
MRDC Area Sociology of Health
SEO Group Humanities and Quality of Life
SEO Area Social Psychology
Amount RM 5,000.00
Researchers
HARLIANA BINTI HALIM
FAUZIAH BINTI ANI
SHAHIDAH BINTI HAMZAH
NORIZAN BINTI RAMELI

« Back