Research

Code H952 Grant Type TIER 1
Date Start 01-07-2021 Date End 30-06-2023
Extension Period
Title Keberkesanan Rekabentuk Pembungkusan Produk Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pengguna Bagi Industri Perniagaan Pemilikan Tunggal Sme.
Research Type Fundamental
Area S3020000 - Education
MRDC Group Education
MRDC Area Educational Technology and Media
SEO Group Education
SEO Area Technical and Vocational Education
Amount RM 20,000.00
Researchers
MOHAMAD HISYAM BIN MOHD HASHIM
ZANARIAH BINTI AHMAD
NORMAH BINTI ZAKARIA
SITI NUR KAMARIAH BINTI RUBANI
ARIHASNIDA BINTI ARIFFIN
TAMIL SELVAN A/L SUBRAMANIAM
NORHASYIMAH BINTI HAMZAH
RADEN MOHD FARHAN HELMY BIN RADEN ISMAIL
External Researchers
Mohamad Khairi Bin Haji Othman

« Back