Research

Code K045 Grant Type FRGS
Date Start 01-01-2019 Date End 31-12-2021
Extension 30-09-2022 Period 6
Title Pendekatan Model Baru Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (kir) Wanita Orang Asli Dalam Menjanakan Pendapatan Keluarga Bagi Tujuan Pembasmian Kemiskinan
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Community Development
MRDC Area Community Research
SEO Group Humanities and Quality of Life
SEO Area Social Science
Amount RM 78,200.00
Researchers
YUSMARWATI BINTI YUSOF
SAREBAH BINTI WARMAN
HALIZAH BINTI AWANG
MARINA BINTI IBRAHIM MUKHTAR
ROHAYU BINTI RODDIN
MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD
External Researchers
Wan Assim bin Wan Shekh

« Back