Research

Code K207 Grant Type FRGS
Date Start 01-09-2019 Date End 31-08-2022
Extension 30-11-2022 Period 3
Title Model Pengaruh Kepimpinan Guru Besar Terhadap Beban Tugas Dan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru Pendidikan Khas Integrasi Kementerian Pendidikan Malaysia
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Education
MRDC Area Education Policy, Management and Administration
SEO Group
SEO Area
Amount RM 66,000.00
Researchers
ASRI BIN SELAMAT
AHMAD RIZAL BIN MADAR
NURFIRDAWATI BINTI MUHAMAD HANAFI
ABDUL RASID BIN ABDUL RAZZAQ
MOHAMAD ZAID BIN MUSTAFA
SUHAIMI BIN MOHAMAD
ROSNEE BINTI AHAD
External Researchers
PROF. DR. YAHYA BIN BUNTAT

« Back