Research

Code K282 Grant Type FRGS
Date Start 01-11-2020 Date End 31-10-2023
Extension Period
Title Model Baharu Kemahiran Kebolehgajian Menggunakan Teori Modal Insan Dalam Meningkatkan Penggajian Murid Berkeperluan Pendidikan Khas
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Sociology
MRDC Area Sociology of Education
SEO Group
SEO Area
Amount RM 98,000.00
Researchers
ANIZAM BINTI MOHAMED YUSOF
AZMANIRAH BINTI AB RAHMAN
MAZIANA BINTI YAAKOB @ MOHAMED
NUR SOFURAH BINTI MOHD FAIZ

« Back