Research

Code K285 Grant Type FRGS
Date Start 01-11-2020 Date End 31-10-2022
Extension 30-04-2023 Period 6
Title Cadangan Pendekatan Baharu Dan Kerangka Konseptualuntuk Penambahbaikan Program Perumahan B40
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Sociology
MRDC Area Sociology of Development
SEO Group
SEO Area
Amount RM 76,500.00
Researchers
HARLIANA BINTI HALIM
FAUZIAH BINTI ANI
NORIZAN BINTI RAMELI
MUHAYMIN HAKIM BIN ABDULLAH
RIKI RAHMAN
External Researchers
Associate Professor (Associate Professor TPr.) Dani Salleh

« Back