Research

Code K374 Grant Type FRGS
Date Start 07-09-2021 Date End 06-09-2024
Extension Period
Title Kerangka Integriti Dalam Penilaian Rakan Berasaskan Mediator Masa Kearah Peningkatan Kesahan Penilaian Dan Pembelajaran Berkesan Dalam Kalangan Pelajar Ptv.
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Education
MRDC Area Classroom Studies (Including Teacher-Student Language)
SEO Group
SEO Area
Amount RM 75,000.00
Researchers
LAI CHEE SERN
MOHD HASRIL BIN AMIRUDDIN
MOHD BEKRI BIN RAHIM
NIZAMUDDIN BIN RAZALI
ALIAS BIN MASEK

« Back