Research

Code K376 Grant Type FRGS
Date Start 07-09-2021 Date End 06-09-2023
Extension Period
Title Model Baharu Fasilitasi Ulang-laku Residivis Menggunakan Pendekatan Kerangka Parihs Ke Arah Membentuk Residivis Berintegrasi Masyarakat Dan Berpendidikan Sepanjang Hayat
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Social Issues and Problems
MRDC Area Criminology
SEO Group Education
SEO Area Special Education
Amount RM 70,500.00
Researchers
NUR SOFURAH BINTI MOHD FAIZ
AINI NAZURA BINTI PAIMIN @ ABDUL HALIM
MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD
HASHIMA BINTI HAMID
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH
External Researchers
MOHD FARIZ BIN ISMAIL

« Back