Research

Code K379 Grant Type FRGS
Date Start 07-09-2021 Date End 06-09-2024
Extension Period
Title Modul Digital Gaya Pengajaran Guru Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Bagi Penguasaan Matematik Murid Orang Asli Ke Arah Mencapai Edu. 4.0
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Education
MRDC Area Teacher Education
SEO Group Education
SEO Area Lifelong Learning
Amount RM 104,600.00
Researchers
TAY KIM GAIK
ROHAYU BINTI RODDIN
MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD
YEE MEI HEONG
TEE TZE KIONG
External Researchers
Nurulwahida Hj Azid @ Aziz

« Back