Research

Code K380 Grant Type FRGS
Date Start 07-09-2021 Date End 06-09-2024
Extension Period
Title Model Baharu Pelaksanaan 'home Based Learning' Bagi Menghadapi Pasca Covid-19 Ke Arah Kelestarian Pendidikan Dalam Kalangan Murid Orang Asli Di Malaysia
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Education
MRDC Area Education Policy, Management and Administration
SEO Group Education
SEO Area Education Policy
Amount RM 94,500.00
Researchers
HALIZAH BINTI AWANG
YUSMARWATI BINTI YUSOF
MARINA BINTI IBRAHIM MUKHTAR
ROHAYU BINTI RODDIN
External Researchers
Mohd Yazid Bin Beram
Khairul Hisyam Bin Kamarudin

« Back