Research

Code M049 Grant Type GERAN NGO
Date Start 01-07-2021 Date End 31-12-2021
Extension 31-03-2022 Period 3
Title Tahap Sosioemosi Staf Akademik Uthm Yang Melaksanakan P&p Dalam Talian Dengan Bekerja Dari Rumah (bdr)
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Social Psychology
MRDC Area Social and Community Psychology
SEO Group
SEO Area
Amount RM 5,000.00
Researchers
YUSMARWATI BINTI YUSOF
ZURINA BINTI YASAK
MARINA BINTI IBRAHIM MUKHTAR
ROHAYU BINTI RODDIN
FAZLINDA BINTI AB HALIM
WAN HANIM NADRAH BINTI WAN MUDA
SITI SARAWATI BINTI HJ. JOHAR
SITI SARAH BINTI OMAR
ARIHASNIDA BINTI ARIFFIN
MUHAYMIN HAKIM BIN ABDULLAH

« Back