Research

Code Q037 Grant Type TIER 1
Date Start 01-11-2021 Date End 31-10-2023
Extension Period
Title Penglibatan Komuniti Tempatan Dalam Pengurusan Pelupusan Al-quran Lama Dan Rosak Bagi Menjaga Kemuliaannya Selaras Kehendak Syarak: Kajian Di Daerah Batu Pahat
Research Type Applied
Area S3050000 - Religion and Ethics
MRDC Group Religious Studies
MRDC Area Islamic Studies
SEO Group Religion and Ethics
SEO Area Moral and Ethics
Amount RM 10,000.00
Researchers
LUTFAN BIN JAES
MOHD HISYAM BIN ABDUL RAHIM
FADILLAH BINTI ISMAIL
MUHAMMAD AMIRULHAKIM BIN SAPARUDIN

« Back