Research

Code U373 Grant Type GERAN JANGKA PENDEK
Date Start 01-06-2015 Date End 31-05-2017
Extension 28-02-2018 Period 3
Title Tajuk Baharu : Sikap Dan Motivasi Yang Mempengaruhi Penguasaan Pembelajaran Bahasa Kedua Dengan Lebih Cepat Dan Berkesan : Kajian Terhadap Pelajar Bahasa Jepun Tahap 1 Di Uthm. Kesan Motivasi Dalam Pembelajaran Bahasa Kedua Mendorong Penguasaan Bahasa Jepun Dengan Lebih Cepat Dan Berkesan : Kajian Terhadap Pelajar Bahasa Jepun Tahap Satu Di Uthm
Research Type Applied
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Education
MRDC Area Learner Autonomy (Including Language Learning)
SEO Group Education
SEO Area Teaching and Learning
Amount RM 10,000.00
Researchers
ROSMAHALIL AZROL BIN ABDULLAH
SITI HAJAR BINTI BIDIN
JUNKO HIYAMA

« Back