Research

Code U535 Grant Type GERAN JANGKA PENDEK
Date Start 01-04-2016 Date End 31-03-2018
Extension 30-09-2018 Period 6
Title Penerapan Work Based Learning (wbl) Terhadap Kemahiran Insan Dalam Kalangan Pelajar Kolej Komuniti
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Education
MRDC Area Sociology of Education
SEO Group Education
SEO Area Technical and Vocational Education
Amount RM 20,000.00
Researchers
ZANARIAH BINTI AHMAD
LUTFIAH NATRAH BINTI ABBAS @ AHMAD
AZITA BINTI ALI

« Back