Research

Code V032 Grant Type PPG
Date Start 01-11-2017 Date End 30-04-2019
Extension 31-10-2019 Period 6
Title Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Buku Teks Digital Dalam Memperkasakan Pengajaran Guru Ppg Di Sekolah Sekitar Negeri Johor
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Education
MRDC Area e-Learning
SEO Group Education
SEO Area
Amount RM 20,000.00
Researchers
AHMAD RIZAL BIN MADAR
NUR SOFURAH BINTI MOHD FAIZ
NOOR DINA BINTI MD AMIN
NORMAH BINTI ZAKARIA
SITI NUR KAMARIAH BINTI RUBANI
ARIHASNIDA BINTI ARIFFIN
NORHASYIMAH BINTI HAMZAH
HASHIMA BINTI HAMID
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH

« Back