Research

Code V033 Grant Type PPG
Date Start 01-11-2017 Date End 30-04-2019
Extension 31-10-2019 Period 6
Title Pembelajaran Berasaskan Projek Dalam Pobl Bagi Meningkatkan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Pelajar Dalam Matematik
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Education
MRDC Area e-Learning
SEO Group Education
SEO Area Technical and Vocational Education
Amount RM 20,000.00
Researchers
MARLINA BINTI MOHAMAD
ZANARIAH BINTI AHMAD
NORMAH BINTI ZAKARIA
LUTFIAH NATRAH BINTI ABBAS @ AHMAD
AZITA BINTI ALI
D'ORIA ISLAMIAH BINTI ROSLI
NORHASYIMAH BINTI HAMZAH

« Back