Research

Code X148 Grant Type Lain-lain
Date Start 04-09-2019 Date End 31-12-2020
Extension Period
Title Program Kebolehpasaran Graduan 2019: Kursus Profesional Pembuatan Pesawat
Research Type Applied
Area Tiada Data
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 144,000.00
Researchers
ERWEEN BIN ABD RAHIM
OMAR MOHD FAIZAN BIN MARWAH @ OMAR
AZIAN BINTI HARIRI
MOHAMMAD FAHMI BIN ABDUL GHAFIR
MOHAMED NASRUL BIN MOHAMED HATTA
MOHAMMAD ZULAFIF BIN RAHIM
MOHD ZAMANI BIN NGALI
SHAHRUL AZMIR BIN OSMAN
SYARIFUL SYAFIQ BIN SHAMSUDIN
NUR KAMILAH BINTI YUSUF

« Back