Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
 
  07-4537973
PROF. MADYA Dr. SH SALLEH BIN SH AHMAD

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2009)
SARJANA PENGURUSAN TEKNOLOGI , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2000)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITY OF ALABAMA (1986)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
Field (KPT) : Engineering Science and Technology
Field of Specialization (KPT) : Engineering Science and Technology

Scheduling Heuristics and Optimization
Assembly Line Balancing Heuristics
Factory Floor Simulation and Optimization

Optimization Algorithms
Productivity Improvement Project

DateDescription
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Industrial and System Engineering
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Industrial and System Engineering
01/01/2020 - 30/06/2021 Ahli Fokus Penyelidikan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Industrial and System Engineering
01/06/2014 - 31/08/2014 Dekan
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik, Unit Pentadbiran Dan Pengurusan Sistem
01/06/2012 - 31/05/2014 Dekan
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik, Unit Pentadbiran Dan Pengurusan Sistem
02/01/2012 - 31/12/2013 Timbalan Dekan
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik, Unit Pentadbiran Dan Pengurusan Sistem
01/07/2011 - 31/12/2011 Ketua Jabatan
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik, Jabatan Pembangunan Program Akademik (JPPA)
16/02/2010 - 30/06/2011 Ketua Jabatan
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik, Jabatan Pembangunan Program Akademik (JPPA)

YearDescriptionRoleLevel
2023 - 9999SIRIM STS (STANDARD, TRAINING & CONSULTANT) Certified Aerospace Mgmt Sys Professional Antarabangsa
2021 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Ahli Siswazah Kebangsaan
2021 - 9999IAENG Society of Mechanical Engineering Ahli Antarabangsa
2021 - 9999Industrial Engineering Operation Management (IEOM Society) Associated Member Antarabangsa
2021 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Ahli Berijazah Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Bachelor Degree Project Ii [BDX49108], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Integrated Supply Chain Management [BDX40606], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Academic Editor / Editor for Bengkel Penerbitan Kertaskerja RPMME (I), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Academic Editor / Editor for Bengkel Penerbitan Kertaskerja RPMME (II), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Assessor / Reviewer for Seminar Projek SarjanaMuda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Bachelor Degree Project I [BDX49002], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Bachelor Degree Project Ii [BDX49108], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Head for Pemurnian Silibus BDX 40606 Integrated Supply Chain Management, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Head of Bureau for Jawatankuasa Akreditasi BDX: Ketua Biro PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 Head of Bureau for Membangunkan Garispanduan PSM dalam Bahasa Inggeris, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023 Head of Bureau for Menyediakan Laporan SAR Criterion 1 dan 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 Head of Bureau for Penyelaras CQI Kursus Integrated Supply Chain dan PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Integrated Supply Chain Management [BDX40606], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Quality Engineering [BDX40206], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Bachelor Degree Project I [BDX49002], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Committee Member for JK PSM FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Head for Bengkel Pembangunan Modul WBL Melaka 28_30Julai2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Head of Bureau for (Ketua Criterion 1 & 2) Ahli JK Taskforce Laporan SAR untuk Akreditasi BDX FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Quality Management System [CDP10203], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Invited Lecturer for Guest Lecture, UNIVERSITAS IBNU SINA BATAM, Indonesia, June 2021 International
2021 Invited Lecturer for Research Talk, Universiti Malaysia Perlis, Malaysia, June 2021 National
2021 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Quality Management & Assurance [MDP10303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Quality Management System [CDP10203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Quality Management & Assurance [MDP10303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Quality Management System [CDP10203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Head of Bureau for Pemurnian Kurikulum BDA Silabus OSH V6 Coppa 2019, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2019 University
2019 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Course Coordinator for Pemurnian Silibus BDX40606 Integrated Supply Chain Management , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2018 University
2018 Head of Bureau for Pemurnian Kurikulum Master CDP COPPA V2 2018 silibus _production and operations analysis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2018 University
2018 Head of Bureau for Pemurnian Kurikulum Master MDM COPPA V2 2018 silibus _production and operations analysis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2018 University
2018 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Quality Management System [CDP10203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Engineering Statistics [BDA24103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Head of Bureau for Bengkel Penyediaan Silibus Program Baru BDX July2017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2017 University
2017 Head of Bureau for Pembangunan Program Baru SM Pembuatan Pesawat FKMP Jan2017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2017 University
2017 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Quality Management System [CDP10203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Engineering Statistics [BDA24103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Management And Professinal Ethics [BDA40402], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Occupational, Safety And Health [BWU10302], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Production Planning And Control [BNM30803], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Committee Coordinator for Bengkel menulis dan menyemak dokumen akreditasi SAR Program akademik BDD bahagian Perhubungan Antarabangsa , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2015 University
2015 Engineering Statistics [BDA24103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Engineering [BDA40102], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Production And Operation Analysis [CDP20803], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Quality Management System [CDP10203], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Course Coordinator for Pemurnian Silibus Master MDP10103 Oct 2014, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2014 University
2014 Management And Professinal Ethics [BDA40402], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Creativity And Innovation [BDU20902], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Creativity And Innovation [BDA10602], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Industrial Engineering [BDA4012], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Production And Operation Analysis [MKM1123], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Industrial Engineering [BDA4012], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Industrial Engineering [BDA4012], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Production And Operation Analysis [MKM1123], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Industrial Engineering [BDA4012], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Leadership & Supervision [BPA3112], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Mechanical Engineering Practices Iv [BDA2811], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Industrial Engineering [BDA4012], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Industrial Engineering [DDA3052], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Industrial Engineering [BDA4012], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Industrial Engineering [BTM3313], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Industrial Engineering [DDA3052], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
X282 Design of Automatic a Water Spray using Kano Model and Quality Function Deployment Ahli 14/12/2024
Q131 A Guided Artificial Bee Colony Heuristic for Flexible Job-shop Scheduling Problem Ahli 31/08/2024
X277 Capturing Reality of Industry 4.0 (I4.0) Readiness Indicators in a Developing Country: an Analysis of Applying I4.0 in Indonesia Ahli 14/06/2023
X241 DESIGNING A FRAMEWORK OF ROADMAP TOWARD I4.0 IN THE MANUFACTURING INDUSTRY Ahli 31/10/2022
K088 Intelligent Constructive Heuristic Algorithms for Production Scheduling Optimization Ketua 30/09/2022
X240 CAPTURING THE REALITY OF INDUSTRY 4.0 (I4.0) READINESS INDICATORS IN A DEVELOPING COUNTRY: AN ANALYSIS OF APPLYING I4.0 IN INDONESIA Ahli 31/05/2022
X239 A Maturity Model of I4.0 in Developing Country : Challenges and Enablers in Indonesia for Using INDI 4.0 as A Measuring Instrument of I4.0 Readiness Ahli 31/07/2021
1497 Multiple Idle Time Heuristic for Flow Shop Scheduling Ketua 31/05/2018
U386 Improving the Design of Kapok Seed Separator Machine using DFMA Analysis Ahli 31/05/2017
U469 Dynamic Weighted Idle Time Heuristic for Flowshop Scheduling Ketua 28/02/2017
U470 Bottlenect Based Multiple Weightage Idle Time (Heuristic for Flowshop Scheduleing) Ketua 28/02/2017
U477 Application of Response Surface Modelling (RSM) for Parameter Tuning of PSO Algorithm for RFID Tag Coverage Optimization Ahli 28/02/2017
0825 A New Guided Artificial Bee Colony Heuristic for Manufacturing Scheduling Ketua 31/12/2014
C040 Action Research And Scholarship Of Teaching & Learning In Higher Education Ketua 30/10/2014
0892 An Automated Product Identification System for Reverse Logistics Operation in Remanufacturing Industries Ahli 30/04/2013
0753 The Framework And Analysis Tool To Evaluate The Effect Of Product Design To The Performance Of Manufacturing System Ahli 30/10/2012
0783 Optimization algorithms for re-entrant flowshop scheduling heuristic using bottleneck approach Ketua 14/09/2012
C002 Kajian "Graduate Employability (GE) Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ahli 31/12/2010
0368 Heuristic for Minimizing the Reentrant Flow Shop Makespan In Cyber Manufacturing Process Ketua 30/11/2009
A009 Development of Suitable Model of Cyber Manufacturing Technology for Application in Local SMEs Ahli 07/09/2006

Book
AZRA MUNIRAH BINTI MAT DAUD, SITI FATIMAH ZAHARAH BINTI MOHAMAD FUZI, HASAN ZUHUDI BIN ABDULLAH, SH SALLEH BIN SH AHMAD, RAHISHAM BIN ABD RAHMAN, ZALILAH MURNI BINTI MAT ALI @ YUNUS, ROSLINDA BINTI SESWOYA, MUHAMMAD ABDUL LATIFF BIN ABU BAKAR, ELIZAH BINTI MOHAMED, NADIRUL HASRAF BIN MAT NAYAN, NOR AMANI FILZAH BINTI MOHD KAMIL, KAMARUL RAHIM BIN KAMARUDIN, MASAYU BINTI MASLAN, `AISYAH NAJWA BINTI ABD RAHMAN
(2022) Management Of Biosafety At University, UTHM , 1, ISBN:9789670061054
Musli Mohammad, Mohd Shahir Yahya, Mohd Nasrull Abdol Rahman, Ibrahim Masood, Sh Salleh Sh Ahmad & Saliza Azlina Osman
(2018) Bda 40703 - Industrial Engineering, UTHM , 1, ISBN:0300000210
Sh Salleh Sh Ahmad
(2018) Kompilasi Kajian Tindakan Uthm, UTHM , 1, ISBN:9789672110774
Salleh Ahmad Bareduan
(2014) Essential Learning And Teaching For Lecturers In Higher Learning Institutions, UTHM , 1, ISBN:9789675457791
Sh Salleh
(2013) Seminar Amalan Pengajaran Di Uthm: Suatu Perkongsian, UTHM , 1, ISBN:9789670468594
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2011) 50 Alumni Uthm Kejayaan Didikan Plsp-Ittho , UTHM , 35, ISBN:9789675457326
Book Chapters
Noor Amira Isa and Salleh Ahmad Bareduan
(2020) Methodology To Develop Bottleneck Based Heuristic For Permutation Flowshop Scheduling, Advances In Mechanical, Manufacturing And Aerospace Engineering: Series 1, UTHM , 98, ISBN:9789672916567
SH SALLEH SH AHMAD
(2018) Penambahbaikan Berterusan Melalui Pengubahsuaian Bahan Pembelajaran, Kompilasi Kajian Tindakan Uthm, UTHM , 135, ISBN:9789672110774
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2009) Methodology To Develop Alternative Makespan Algorithm For Re-Entrant Flow Shop Using Bottleneck Approach, Engineering The Computer Science And It, In-Teh, Olajnica 19/2, 32000 Vukovar, Croatia , 143, ISBN:9789533070124
General Publications
Sh Salleh Sh Ahmad, Mohd Nasrull Abdol Rahman, Saliza Azlina Osman
(2024) Integrated Supply Chain Management, UTHM , 1, ISBN:-
Muhd Hafeez Zainulabidin, Omar Mohd Faizan Marwah @ Omar, Zakiah Kamdi, Sh Salleh Sh Ahmad, S. Kanna A/L Subramaniyan
(2023) Garis Panduan Pelaksanaan Wbl Program Bdx, UTHM , 1, ISBN:-
Muhd Hafeez Zainulabidin, Omar Mohd Faizan Marwah @ Omar, Zakiah Kamdi, Rosli Ahmad, Sh Salleh Sh Ahmad, S. Kanna A/L Subramaniyan
(2023) Manual Pelaksanaan Projek Sarjana Muda Secara Wbl, UTHM , 1, ISBN:-
MOHD NASRULL BIN ABDOL RAHMAN, DR SH SALLEH BIN SH AHMAD, DR MUSLI BIN MOHAMMAD, NOR AZALI AZMIR
(2015) Bda 31302 - Occupational Safety & Health, UTHM , 113, ISBN:-
Salleh Ahmad Bareduan
(2013) Kemahiran Insaniah, UTHM
Salleh Ahmad Bareduan
(2013) Outcome Based Education , UTHM
Journal
Sanusi, Shalleh Ahmad Bareduan, Larisang, Abdul Hamid
(2024) Critical Indicators For Sustainable Coconut Supply Chain Using Analytical Network Process, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PLANNING, IIETA INTERNATIONAL INFORMATION AND ENGINEERING TECHNOLOGY ASSOCIATION , 5, 1703, ISSN:17437601
Noor Azizah Sidek, Salleh Ahmad Bareduan, Azli Nawawi & Ten Jia Yee
(2024) Development Of Guided Artificial Bee Colony (Gabc) Heuristic For Permutation Flowshop Scheduling Problem (Pfsp), JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY, PENERBIT AKADEMIA BARU , 2, 393, ISSN:24621943
Sanusi, Bareduan Salleh Ahmad, Larisang
(2024) Drivers And Barriers For Sustainability In The Coconut Supply Chain: An Exploratory Case-Based Research, JOURNAL OF SUSTAINABILITY SCIENCE AND MANAGEMENT, UMT PRESS , 5, 64, ISSN:26727226
Sanusi, Salleh Ahmad Bareduan, Larisang
(2024) Identifying And Prioritizing Waste In Octg Production Lines Through Value Stream Mapping And Borda Count Method , JOURNAL EUROPéEN DES SYSTèMES AUTOMATISéS, IIETA INTERNATIONAL INFORMATION AND ENGINEERING TECHNOLOGY ASSOCIATION , 4, 373, ISSN:12696935
Hasbullah Hasbullah, Salleh Ahmad Bareduan
(2024) Identifying Weaknesses And Strengths Of Existing I4.0 Readiness Indices To Enhance Indi 4.0, SINERGY, UNIVERSITAS MERCU BUANA, INDONESIA , 2, 129, ISSN:14102331
H. Hasbullah, S.A. Bareduan
(2023) Capturing The Reality Of Industry 4.0 Readiness Dimensions And Indicators In A Developing Country: An Analysis Of Applying I4.0 In Indonesia, SOUTH AFRICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING, SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE FOR INDUSTRIAL ENGINEERING , 8, 61, ISSN:22247890
Sanusi, Salleh Ahmad Bareduan, Larisang, Abdul Hamid
(2023) Validity And Reliability Tests To Determine Critical Indicators For Coconut Supply Chain Sustainability, INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE SCIENCES AND TECHNOLOGIES (IJPSAT), SCHOLAR AI LLC , 10, 376, ISSN:25090119
Hasbullah Hasbullah, Salleh Ahmad Bareduan, Sawarni Hasibuan
(2021) Developing I4.0 Readiness Index For Factory Operation In Indonesia To Enhance Indi 4.0, INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCED SCIENCE ENGINEERING INFORMATION TECHNOLOGY IJASEIT, INSIGHT - INDONESIAN SOCIETY FOR KNOWLEDGE AND HUMAN DEVELOPMENT , 8, 1668, ISSN:20885334
N. A. Isa, S.A. Bareduan, A.S. Zainudin, M. Marsudi
(2021) Multiple Bottlenecks Sorting Criterion At Initial Sequence In Solving Permutation Flow Shop Scheduling Problem, JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY (JAMT), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM) , 4, 1, ISSN:19853157
Hasbullah Hasbullah, Salleh Ahmad Bareduan
(2021) The Framework Model Of Digital Cooperative To Explore Economic Potential In Higher Education, SINERGY, PUBLISHER FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA, JL. RAYA MERUYA SELATAN, KEMBANGAN, JAKARTA 11650 , 6, 195, ISSN:14102331
Salleh Ahmad Bareduan, Nur Fazlinda M. Pauzi, Noor Azizah Sidek, Azli Nawawi
(2020) Manipulating The Onlooker Bees Behavior In Artificial Bee Colony Algorithm For Permutation Flow Shop Scheduling, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINEERING RESEARCH, WORLD ACADEMY OF RESEARCH IN SCIENCE AND ENGINEERING , 8, 180, ISSN:23473983
Dotun Adebanjo, Robin Mann, Musli Mohammad, Salleh Ahmad Bareduan
(2019) A Study Of The Activities And Impact Of The Asian Productivity Organisation (Apo), INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY AND PERFORMANCE MANAGEMENT, Emerald Group Publishing Ltd. , 2, 262, ISSN:17410401
Sidek N.A., Bareduan S.A. & Nawawi A.
(2019) Performance Investigation Of Artificial Bee Colony (Abc) Algorithm For Permutation Flowshop Scheduling Problem (Pfsp), JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 3, 1, ISSN:17426596
S. A. Elteriki, S. A. Bareduan and M. F. M. A. Hamzas
(2017) Using Fitness Function To Solve Two-Sided Assembly Line Balancing By Spread Sheet, INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL AND PRODUCTION ENGINEERING, INSTITUTE OF RESEARCH AND JOURNALS, INDIA , 2, 26, ISSN:23202092
M.F.M.A.Hamzas, S.A.Bareduan, M.Z.Zakaria
(2016) A Review On Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms For Two-Sided Assembly Line Balancing Problems, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 9, 10882, ISSN:1819-6608
Salleh Ahmad Bareduan and Salem Abdulsalam Elteriki
(2016) Methodology For Solving Two-Sided Assembly Line Balancing In Spreadsheet, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 5, 6568, ISSN:18196608
Nur Fazlinda Binti Mohd Pauzi and Salleh Ahmad Bareduan
(2016) Scheduling Analysis For Flowshop Using Artificial Bee Colony (Abc) Algorithm With Varying Onlooker Approaches, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 5, 6472, ISSN:18196608
Salleh Ahmad Bareduan, Isstella Mengan Anak Gani
(2014) Clustered Absolute Bottleneck Adjacent Matching Heuristic For Re-Entrant Flowshop Scheduling, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 1, 1138, ISSN:1660-9336
Azli Nawawi, Khalid Hasnan, Salleh Ahmad Bareduan
(2014) Corellation Between Rfid Network Planning (Rnp) Parameters And Particle Swarm Optimization (Pso) Solutions, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 1, 1245, ISSN:1660-9336
Ho Yoong Chow, Sulaiman Hj Hasan, Salleh Ahmad Bareduan
(2013) Basic Concept Of Implementing Artificial Bee Colony (Abc) System In Flow Shop Scheduling, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 3, 385, ISSN:1660-9336
Salleh Ahmad Bareduan, Ishak Baba, Zarina Md Ali, Asmarashid Ponniran
(2012) Continuous Quality Improvement Process Using Constructive Alignment, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 6, 81, ISSN:2229-8932
M. F. M. A. Hamzas, S.A Bareduan, Liyana Tajul, M.S Hussin, Z.A Zailani, Hasnul Hadi
(2012) Development Of Improved Bottleneck-Based Heuristic For Re-Entrant Flow Shop With Dominant Machine At M1 And M4, INTERNATIONAL REVIEW OF MECHANICAL ENGINEERING (IREME), Praise Worthy Prize , 3, 501, ISSN:19708734
Salleh Ahmad Bareduan & Sulaiman Hasan
(2012) Methodology To Develop Heuristic For Re-Entrant Flow Shop With Two Potential Dominant Machines Using Bottleneck Approach, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION PROBLEMS AND INFORMATICS, Editada Mexico , 9, 81, ISSN:2007-1558
Hamzas, M.F.M.A., Bareduan, S.A., Tajul, L., Hussin, M.S., Zailani, Z.A., Hadi
(2012) Performance Evaluation Of M3 Bottleneck Based Heuristic For M1m2m3 Flow Shop, INTERNATIONAL REVIEW OF MECHANICAL ENGINEERING (IREME), Praise Worthy Prize , 9, 1253, ISSN:19708734
Salleh Ahmad Bareduan and Sulaiman Hasan
(2010) Makespan Algorithms And Heuristic For Internet-Based Collaborative Manufacturing Process Using Bottleneck Approach, JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING & APPLICATIONS, Scientific Research Publishing , 1, 91, ISSN:1945-3116
Sh Salleh bin Sh Ahmad
(2009) Optimising Manufacturing Schedule Using Petri Net, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 27, ISSN:1985-8809
Salleh Ahmad Bareduan, Sulaiman Hj. Hasan and Saparudin Ariffin
(2008) Finite Scheduling Of Collaborative Design And Manufacturing Activity: A Petri Net Approach, JOURNAL OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MANAGEMENT, Emerald Group Publishing Limited , 3, 274, ISSN:1741-038X
Salleh Ahmad Bareduan, Sulaiman Hj Hasan, Noor Hakim Rafai and Muhammad Farid Shaari
(2006) Cyber Manufacturing System For Small And Medium Enterprises: A Conceptual Framework, TRANSACTIONS OF NORTH AMERICAN MANUFACTURING RESEARCH INSTITUTION FOR SOCIETY OF MANUFACTURING ENGINEERS , Society of Manufacturing Engineers , USA , 5, 365, ISSN:1047-3025
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2005) Development Of A Cyber Manufacturing Model For Smes In Malaysia, Sulaiman Hj Hasan, Sh Salleh Sh Ahmad & Mohd Amri Lajis, JURNAL SAINS & TEKNOLOGI, KUiTTHO , 6, 31, ISSN:18232698
Sh Salleh Sh Ahmad
(2004) Organizational Learning And Innovation In Southern Malaysia Furniture Industries, JURNAL SAINS & TEKNOLOGI, UTHM , 12, 41, ISSN:1823-2698
Sh Salleh Sh Ahmad dan Sulaiman Hj Hassan
(2003) Kaedah Pengukuran Tahap Inovasi Untuk Sektor Pembuatan: Satu Kajian Kes Dalam Industri Perabot, JURNAL SAINS & TEKNOLOGI, UTHM , 10, 52, ISSN:1675-7602
Prosiding / Seminar
Very Fernando, Hasbullah Hasbullah, Nanda Tommy Wirawan, Salleh Ahmad Bareduan
(2024) I4.0 Readiness Index In Electric Power Distribution In Serving Modern Consumers, AIP PUBLISHING , 040002-1, ISBN:9780735442023
Hasbullah Hasbullah, Salleh Ahmad Bareduan, Sawarni Hasibuan
(2023) A Maturity Model Of I4.0 In Developing Country: Challenges And Enablers In Indonesia For Using Indi 4.0 As A Measuring Instrument Of I4.0 Readiness, AIP PUBLISHING , 101, ISBN:0094243X
MFMA Hamzas, SA Bareduan, MZ Zakaria, TC Sin
(2023) An Assignment Slots Solution Approach For The Two-Sided Assembly Line Balancing By Using A Hybrid Semi-Greedy Artificial Bee Colony Algorithms, AIP PUBLISHING , 101, ISBN:0094243X
Eshmen Ryan Gilong, Salleh Ahmad Bareduan
(2023) Assembly Line Balancing Using Carnivorous Plant Algorithm, UTHM , 91, ISBN:27734765
Chairel Azezee Halim, Salleh Ahmad Bareduan
(2023) It-Based Cost And Inventory System For Small Industries, UTHM , 36, ISBN:27734765
Nursyafiqah Hairullidzam, Salleh Ahmad Bareduan
(2023) Modelling And Simulation Of A Company Inventory Using Arena Software, UTHM , 40, ISBN:27734765
Mohamad Zharfan Danial Ahmad Nazri, Salleh Ahmad Bareduan
(2023) Solving Container Ship Berthing Problem Using Heuristics, UTHM , 29, ISBN:27734765
Norsahira Maslazim, Sh Salleh Sh Ahmad
(2022) Arena Simulation Training Guideline For Assembly Line, UTHM , 68, ISBN:27734765
Hattem Siraj, Sh Salleh Sh Ahmad
(2022) Initial Sequence Strategy For Constructive Heuristics Using Gantt Chart, UTHM , 87, ISBN:27734765
Nur Amirah Ilyana Razali, Salleh Ahmad Bareduan
(2021) Arena Simulation Training Guide For Simple Call Center, UTHM , 1035, ISBN:27734765
Abdul Syukur Abu Kasim, Salleh Ahmad Bareduan, Ibrahim Masood, Fu Haw Ho, Haslina Abdullah
(2021) Capacity Study Of A Food Processing Company Using Arena Simulation Software, UTHM , 166, ISBN:27734765
N.A. Isa, S.A. Bareduan and A.S. Zainudin
(2020) Bottleneck-Based Heuristic For Permutation Flowshop Scheduling, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
A.S. Zainudin, S.A. Bareduan and N.A. Isa
(2020) Dynamic Weighted Idle Time Heuristic For Flowshop Scheduling, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
M F M A Hamzas, S A Bareduan2, M S Bahari, S Zakaria and M Z Zakaria
(2019) Double-Sided Assembly Line Optimization Using Witness Simulation, AIP PUBLISHING , 020151-1, ISBN:9780735418714
M. F. M. A. Hamzas, S. A. Bareduan, M. Z. Zakaria, S. Ghazali, S. Zairi
(2017) A Representation Model For Developing Double-Sided Assembly Line Balancing Model: An Industrial Case Study, AIP Publishing , 020180-1, ISBN:978073541565
M. F. M. A. Hamzas, S. A. Bareduan, M. Z. Zakaria, S. Ghazali, S. Zairi
(2017) Implementation Of Ranked Positional Weight Method (Rpwm) For Double-Sided Assembly Line Balancing Problems, AIP Publishing , 020183-1, ISBN:9780735415652
M. F. M. A. Hamzas, S. A. Bareduan, M. Z. Zakaria, W. J. Tan, S. Zairi
(2017) Validation Of X1 Motorcycle Model In Industrial Plant Layout By Using Witnesstm Simulation Software, AIP Publishing , 020182-1, ISBN:978073541565
Salem Abdulsalam Elteriki, S. A. Bareduan, Mohd Fidzwan Md Amin Hamzas
(2016) Using Fitness Function To Solve Two-Sided Assembly Line Balancing By Spread Sheet, International Academy of Science, Technology, Engineering and Management , 25 , ISBN:9789386291479
S.A. Bareduan
(2015) A Review On Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms For Two-Sided Assembly Line Balancing Problems, ARPN(JEAS)
Salleh Ahmad Bareduan
(2015) Improving The Manufacturability And Assembly Efficiency Of Kapok Seed Separator
Salleh Ahmad Bareduan
(2015) Methodology For Solving Two-Sided Assembly Line Balancing In Spreadsheet, ARPN(JEAS)
Salleh Ahmad Bareduan
(2015) Scheduling Analysis For Flowshop Using Artificial Bee Colony (Abc) Algorithm With Varying Onlooker Approaches, ARPN(JEAS)
Salleh Ahmad Bareduan
(2014) Effect Of Trial Counter Variation On The Performance Of Artificial Bee Colony (Abc) Algorithm For Permutation Flowshop Scheduling Problem (Pfsp), American Institut of Physics
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2012) Basic Concept Of Implementing Artificial Bee Colony (Abc) System In Flow Shop Scheduling, UTHM
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2011) Academic Achievement Of Students And Its Relationship With Teaching And Learning Methods According To Student Perceptions, UTHM
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2011) An Automated Product Identification System For Reverse Logistics Operation, UTHM
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2011) Continuous Quality Improvement Towards Achieving Learning Outcomes, UTHM
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2011) Cqi Process Using Constructive Alignment, UTHM
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2011) The Application Of Rfid Technology To Capture And Record Product And Process Data For Reverse Logistics Sorting Activity, Universitas Indonesia, Google Scholar
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2010) Bottleneck Adjacent Matching Heuristics Versus The Neh For Re-Entrant Flow Shop Scheduling
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2009) Bottleneck-Based Heuristic For Re-Entrant Flow Shop With Two Potential Dominant Machine
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2009) Bottleneck-Based Makespan Algorithms And Heuristic For Re-Entrant Flow Shop With Dominant Machine At Last Stage
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2008) Bottleneck Adjacent Matching 1 (Bam1) Heuristic For Re-Entrant Flow Shop With Dominant Machine
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2008) Bottleneck Adjacent Matching 3 (Bam3) Heuristic For Re-Entrant Flow Shop With Dominant Machine
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2008) Bottleneck Adjacent Matching 4 (Bam4) Heuristic For Re-Entrant Flow Shop With Dominant Machine
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2008) Bottleneck-Based Makespan Algorithm For Cyber Manufacturing System
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2008) Makespan Computation For Cyber Manufacturing Centre Using Bottleneck Analysis: A Re-Entrant Flow Shop
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2006) Cyber Manufacturing System For Small And Medium Enterprises: A Conceptual Framework, Salleh Ahmad Bareduan, Sulaiman Hj Hasan, Noor Hakim Rafai And Mu
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2005) Dynamic Finite Scheduling For Small And Medium Size Furniture Painting Factories, Salleh Ahmad Bareduan, Sulaiman Hj Hasan And Azlis Sani Md Jalil
Sh Salleh Bin Sh Ahmad
(2005) Internet-Based Collaborative Tools For Small And Medium Industries, Salleh Ahmad Bareduan And Sulaiman Hj Hasan

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS446 Sistem Mini-IT Kos & Inventori Tertib Teknologi 15/09/2022 14/03/2023
P053 AUDIT AKADEMIK IKBN TEMERLOH 27/08/2014 28/08/2014

YearDescriptionLevel
2023Assessor / Reviewer for Menilai manuskrip jurnal antarabangsa, Journal of Computers and Industrial Engineering, United States Of America, January 2023 International
2023 - 2024 Assessor / Reviewer for Menilai manuskrip jurnal antarabangsa, Journal of Computers and Industrial Engineering, United States Of America, November 2023 International
2023 - 2024 Head of Bureau for Penyelidik Utama Kumpulan Fokus Penyelidikan ISE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Geran Penyelidikan Tier 1 Fasa 1 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023Assessor / Reviewer for Menilai manuskrip jurnal antarabangsa, Journal of Computers and Industrial Engineering, United States Of America, March 2023 International
2022Member for Ahli Bengkel Pembangunan Dasar E-Pembelajaran UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022 University
2014Speaker for Project Management Towards Organisational Sustainability: Theory and Practice (Malaysian Technical Cooperation Program, JumlahNilaian RM200,000), UTHM Holdings, Malaysia, August 2014 National
2014Head for Projek Bengkel Audit Akademik Program Teknologi Kejuruteraan 2014 IKBN Temerloh (RM9840), IKBN Temerloh, Malaysia, August 2014 National

YearDescription
2024 Examiner for Aisyah Nabilah Binti Akmar Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Andik Muhammad Rafiq Irfan Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Arif Safiuddin Bin Abu Samah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Engku Afiq Aiman Bin Che Engku Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Idham Shahirudin Bin Mohd Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Intan Syafiqah Binti Isma Harisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Loh Chun Hao, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Shahrizan Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nursyahira Binti Shallehin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nurul Atiqah Binti Ridhwan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Tan Wei Sheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Shakilla Nur Asimah Binti Mat Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Assessor / Reviewer for Menilai Pembentangan PSM WBL di Industri, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Assessor / Reviewer for Menilai Permohonan FRGS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Assessor / Reviewer for Menilai Permohonan FRGS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Seminar Projek Sarjana Muda Sem 1 22/23, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Assessor / Reviewer for Penilai Moderasi Markah PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2023 Assessor / Reviewer for Penilaian Manuskrip, Applied Soft Computing Journal, United Kingdom, May 2023
2023 Assessor / Reviewer for Penilaian manuskrip, Journal of Computers and Industrial Engineering, United States Of America, April 2023
2023 Assessor / Reviewer for PreViva Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Examiner for Ahmad Hazly Bin Ahmad Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Arif Safiuddin Bin Abu Samah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Atiqah Atifah Binti Abdul Aziz, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Engku Afiq Aiman Bin Che Engku Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Farhana Binti Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Farris Shahiran Bin Mohd Rizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Francis Jalin Anak Luang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Hazman Bin Mohammad Shobbri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Idham Shahirudin Bin Mohd Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Intan Syafiqah Binti Isma Harisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Loh Chun Hao, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Aiman Bin Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Fakhri Aiman Bin Noorisam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hazeeq Aqmar Bin Erwandy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Shahrizan Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Umar Faris Bin Mohamad Azli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Navinn Vijiyakumar , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nor Aisha Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Aida Muzirah Binti Mohd Murad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Syafiq Bin Kamal, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nursyahira Binti Shallehin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nuruddin Bin Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Atiqah Binti Ridhwan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Balqis Binti Khamis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Pembentangan Proposal PhD Zohaib Khan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Examiner for Siti Nurain Binti Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tan Wei Sheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Adzra Ibrahim Bin Abdul Yatim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Adzra Ibrahim Bin Abdul Yatim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Azeim Bin Muhamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Chairel Azezee Bin Abd Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Eshmen Ryan Gilong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Maisarah Binti Wizmanidzal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Zharfan Danial Bin Ahmad Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Shakilla Nur Asimah Binti Mat Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Editorial Board Member of American Journal of Mechanical and Industrial Engineering (AJMIE), Science Publishing Group, United States Of America, January 2022
2022 Assessor / Reviewer for Menilai artikel jurnal, Journal of Computers and Industrial Engineering, United States Of America, January 2022
2022 Assessor / Reviewer for Menilai manuskrip jurnal, Applied Soft Computing Journal, Spain, March 2022
2022 Assessor / Reviewer for Menilai manuskrip jurnal, Journal of Computers and Industrial Engineering, United States Of America, March 2022
2022 Co-supervisor for Ten Jia Yee, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Committee Member for JK Sepakaran FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Examiner for Abdul Salam Fauwaz Bin Ahmad Husni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amirul Naim Bin Zahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Arbain Fitri Bin Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Arvind A/L Maniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Cornelius Anak Sinang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Dorairaj A/L Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lay Zhan Yek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Zulkhairie Bin Mohd Zulfadhli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Luqman Hakem Bin Suhimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ammar Bin Mohammad Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Danish Akmal Bin Dahlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Fakhrul Ariffin Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Saiful Izwan Jamir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Saufi Iman Bin Md Basrah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurshafawati Binti Rosnizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for PreViva pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Previva pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Examiner for Viva Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 External Examiner for Pemeriksa Luar Tesis Master, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia, February 2022
2022 Supervisor for Chairel Azezee Bin Abd Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Eshmen Ryan Gilong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Maisarah Binti Wizmanidzal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamad Zharfan Danial Bin Ahmad Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhamad Fariz Bin Tajuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Afif Bin Zaidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Baihaqqi Bin Abdullah Azid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Baihaqqi Bin Abdullah Azid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nursyafiqah Binti Hairullidzam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Assessor / Reviewer for Jurnal Manuscript Reviewer, Computers & Industrial Engineering Journal, United States Of America, March 2021
2021 Assessor / Reviewer for Menilai manuscript jurnal antarabangsa, Applied Soft Computing Journal, Spain, November 2021
2021 Assessor / Reviewer for Menilai manuskrip jurnal antarabangsa, Journal of Computers and Industrial Engineering, United States Of America, April 2021
2021 Assessor / Reviewer for Menilai manuskrip jurnal antarabangsa, Journal of Computers and Industrial Engineering, United States Of America, November 2021
2021 Chairperson of VIVA for Viva Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021
2021 Examiner for Abdul Salam Fauwaz Bin Ahmad Husni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Mirza Bin Ariff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Mirza Bin Ariff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Aiman Haziq Bin Khairol Afandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Bardan Nabil Bin Afandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Bardan Nabil Bin Afandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dayang Izzah Nabilah Binti Awang Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dayang Izzah Nabilah Binti Awang Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dorairaj A/L Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Gan Chee Keong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Hafizul Ikram Bin Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Hafizul Ikram Bin Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Hurairah Bin Azli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ikhwan Bin Herman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Iman Imran Bin Hishamudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Iqbal Bin Adam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nazri Bin Bohari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nuraini Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ong Kai Chyuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Vikneas Patmanathan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 External Assessor / External Reviewer for Pemeriksa Luar Tesis Master, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia, May 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Ahmad Zulfaqar Bin Mohammad, Majlis Daerah Tumpat, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Azimuddin Bin Mohd Nor Azman, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Badrul Amin Bin Mohd Yasin, Sdan Auto Garage, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Zahid Bin Samsudin, Sedenak Palm Oil Mill (Kulim M Berhad), 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nik Nazmi Amir Bin Nik Aziz, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Noor Aman Alif Bin Mohd Noor, Majlis Daerah Tanah Merah, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Syafiq Marinko Sulaiman Mijares, Sjk Worldwide Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Syahmie Imanie Bin Azhar, Sjk Worldwide Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Victony Sanjau Lau Anak Maurie Paramus, Seacom Marine Sdn Bhd, 2021
2021 Main Supervisor for Bethriza Hanum, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Sanusi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Suhaireza Binti Md Esa, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Aniq Afifie Bin Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Aniq Afifie Bin Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Hattem Siraj Bin Mohd Zulhilmi Bala, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Fariz Bin Tajuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Afif Bin Zaidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Norsahira Binti Maslazim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Amirah Ilyana Binti Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nursyafiqah Binti Hairullidzam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Assessor / Reviewer for Editorial Board Member/Reviewer, Science Publishing Group, United States Of America, November 2020
2020 Examiner for Abdul Aziz Shabudin Bin Sirajuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Abdul Aziz Shabudin Bin Sirajuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Almalin Binti Nuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Isma Nur Hafizi Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khairunisa Asilah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khairunisa Asilah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mifzal Nazhan Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Syamim Fikri Bin Mohd Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Safriq Najhan Bin A Ahmid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Rasyid Bin Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Rasyid Bin Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Zaifarahana Binti Zul-Na'Im, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Zaifarahana Binti Zul-Na'Im, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Uyun Nadzirotul Faidah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wan Mohd Hamiz Mursyid Bin Wan Mohd Shuimy @ Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Yap He Fu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Abdul Syukur Bin Abu Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Abdul Syukur Bin Abu Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Hattem Siraj Bin Mohd Zulhilmi Bala, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Fazrul Ehsan Bin Mohd Zuber, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Norsahira Binti Maslazim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Amirah Ilyana Binti Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Previin A/L N.Oothayasuriyan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Abdul Hadi Bin Abd Kadir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Abdul Latif Bin Fadzillah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Abdur Rahman Bin Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Khairah Binti Md Khalid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Khairil Solehin Bin Mohamadiah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Nadzrin Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Izat Amer Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Afnan Affandi Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Syafiq Bin Norzari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Amirul Naim Bin Amiruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Azrai Ikram Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shahbidi Bin Sa'Ad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shahbidi Bin Sa'Ad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Athirah Binti Shahrudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Nadzirah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sabrina Batrisyia Binti Ayub Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sharifah Nur Binti Mazli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Afifah Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tamil Vaanan A/L Kunasekaran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Viveygen A/L Basker, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Zahra Binti Jalaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Zahra Binti Jalaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Hasbullah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad 'Izzat Zakwan Bin Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad 'Izzat Zakwan Bin Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Farid Bin Mat Drom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Farid Bin Mat Drom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Fazrul Ehsan Bin Mohd Zuber, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Navinan A/L Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Previin A/L N.Oothayasuriyan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Shisubalan A/L Magalingam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Abdul Hadi Bin Abd Kadir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Abdul Latif Bin Fadzillah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Atifah Binti Md Shamsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Fatin Amira Binti Rebbuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Syazwan Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Amil Faiz Bin Mohd Sukeri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Norhidayat Bin Shahripul Azeman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Izat Amer Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Syafiq Bin Norzari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Al-Haqeem Chee Bin Adin Chee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nizam Nurehsan Bin Zaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Athira Binti Jamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Sabrina Batrisyia Binti Ayub Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tham Chun Yip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Viveygen A/L Basker, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Noor Amira Binti Isa, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohammad Firdaus Bin Badrul Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Amirul Hiffni Bin Abdul Karim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Navinan A/L Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Shisubalan A/L Magalingam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Tan Zheng Xuen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Umar Bin Abd Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Umar Bin Abd Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Atifah Binti Md Shamsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farah Najihah Binti Mohd Ghazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fatin Amira Binti Rebbuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Syazwan Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Amil Faiz Bin Mohd Sukeri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Norhidayat Bin Shahripul Azeman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Ikmal Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Saiful Izwar Bin Li, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Seow Khai Tze, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tan Hua Zhong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tham Chun Yip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Voon Yen Siong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Faris Amzar Bin Legiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Amirul 'Adli Bin Mohd Soyapi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Amirul Hiffni Bin Abdul Karim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Amirul Syafiq Bin Marhaban, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Amirul Syafiq Bin Marhaban, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Faris Ikhwan Bin Zaharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tan Zheng Xuen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Fauzan Asyraf Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Syahir Bin Muhamad Jaffar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Syahir Bin Muhamad Jaffar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Fareez Bin Ahmad Zuhaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Fareez Bin Ahmad Zuhaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Ikmal Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Raja Mohd Fikri Bin Tengku Badli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Seow Khai Tze, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Norbaya Binti Jumali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Norbaya Binti Jumali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tan Hua Zhong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Yeong Wai Lek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Faris Amzar Bin Legiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Amirul 'Adli Bin Mohd Soyapi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Faris Ikhwan Bin Zaharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Nur Fazlinda Binti Mohd Pauzi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Amira Syuhada Binti Zainudin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Noor Amira Binti Isa, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nur Fazlinda Binti Mohd Pauzi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Mohd Fidzwan Bin Md Amin Hamzas, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Main Supervisor for Mohd Hairul Bin Mohd Yusoff, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Salem Abdulsalam Elteriki, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Siti Nasuha Binti Mohd Nasir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Nur Fazlinda Bt Mohd Pauzi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Noor Azizah Binti Sidek, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Co-supervisor for Ho Yoong Chow, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Ho Yoong Chow, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Isstella Mengan Anak Gani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Md Amirul Khair Bin Salehun, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2009 Co-supervisor for Azli Bin Nawawi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Mohd Fidzwan Bin Md Amin Hamzas, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Mohd Hairul Bin Mohd Yusoff, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Mohd Salleh Bin Abdul Rahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009

YearDescriptionLevel
2023 - 2024 Academic Editor / Editor for Editor Research Progress in Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 - December 2024 National
2023Assessor / Reviewer for Panel Penilai FRGS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 University
2023Member for Misi Bantuan Banjir, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 District
2023Head of the Program for Imam Solat Tarawikh , Surau AL Ikhwan Taman Pura Kencana, Malaysia, March 2023, March - April 2023 District
2023Committee Member for Jawatankuasa Sebut Harga UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023, October - September 2023 University
2022 - 2024 Committee Member for Ahli Jawatankuasa BioKeselamatan UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022, April 2022 - April 2024 University
2021 - 2023 Committee Member for JK SebutHarga UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021, October 2021 - September 2023 University
2021External Assessor / External Reviewer for External Stakeholder Interview with ETAC Acreditation for UniKL, Universiti Kuala Lumpur, Malaysia, September 2021, September 2021 National
2019Head of Bureau for (Kepimpinan: Menguruskan aktiviti kumpulan pelajar yang berimpak tinggi) Program Aktiviti Pelajar "Safety Day bersama Syarikat Plus" , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2019, November 2019 University
2017Head of Bureau for (Kepimpinan: Menguruskan kumpulan pelajar bagi aktiviti berimpak) Program Aktiviti Pelajar bersama ISE Focus Group, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2017, April 2017 University
2016Speaker for (Kepimpinan: Mengurus aktiviti kumpulan pelajar yang berimpak tinggi)Merancang dan melaksanakan Program Aktiviti Persatuan Pelajar Mekanikal bersama ISE Focus Group , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2016, October 2016 University
2014Speaker for (Ceramah/Program sosial meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat) Lantikan Penceramah Kursus Asas P&P Pensyarah Baharu, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2014, July 2014 University
2014Academic Program Advisor for (Lantikan daripada Industri Pendidikan Swasta) Lantikan Board of Study Bachelor of Integrated Supply Chain UniKL, Universiti Kuala Lumpur, Malaysia, September 2014, September 2014 Private
2014Academic Program Advisor for (Lantikan daripada Industri Pendidikan Swasta) Board of Study Bachelor of Mgmt Tech UniKL, Universiti Kuala Lumpur, Malaysia, August 2014, August 2014 Private
2014Guest Speaker for (Ceramah/Program sosial meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat) Panggilan Ceramah_Sharing Session Pengurusan Kualiti UTHM di Mesyuarat Majlis Pengurusan Kualiti (MPQ) IPTA, Universiti Malaya, Malaysia, June 2014, June 2014 National
2013Speaker for (Ceramah/Pogram sosial meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat) Lantikan Penceramah Kursus Asas P&P UMK, Universiti Malaysia Kelantan, Malaysia, August 2013, August 2013 National
2013 - 2014 Committee Member for (3.2 Proses program sosial yang membantu meningkatkan sistem masyarakat) Lantikan JK ePembelajaran Nasional KPT , Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan, Malaysia, October 2013, October 2013 - July 2014 National

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 PROGRAM KAUNSELOR KONGSI ILMU (2KI) SIRI 1 : KERJA TAK HABIS-HABIS
UTHM / MICROSOFT TEAMS
07/05/2024
2024 TAKLIMAT PENGGUNAAN ITOS V1.0 FKMP
FKMP,UTHM / GOOGLE MEET
23/04/2024
2024 PROGRAM TAZKIRAH SEMPENA ISRAK DAN MIKRAJ SIRI 2
UTHM / Microsoft Teams
05/02/2024
2024 GRAMMARLY (EDU) ONLINE TRAINING
UTHM / Webinar (Microsoft Team)
11/01/2024
2024 MECHANICAL OPEN DAY
FKMP,UTHM / KOMPLEKS G2 FKMP
09/01/2024
2024 TAKLIMAT PEMBELAJARAN TERADUN GANTIAN (PTG) OLEH CVL
FKMP,UTHM / MS TEAMS MEETING
02/01/2024
2023 BENGKEL IBC UTHM
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
12/09/2023
2023 KURSUS MICROSOFT SHAREPOINT & SWAY
UTHM / ATAS TALIAN (MS TEAMS)
07/09/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI FKMP (PINDAAN TARIKH)
UTHM / Webinar
06/09/2023
2023 RESEARCH WEEK PTTA 2023 : GET STARTED WITH MENDELEY (TOT)
UTHM / Bilik Seminar Lestari 1, Aras 3 PTTA
14/08/2023
2023 SESI PERKONGSIAN BERSAMA TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) DAN PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA (PAK) BAGI PROGRAM KAUNSELING D'HATY
UTHM / MICROSOFT TEAMS
10/08/2023
2023 WEBINAR KEKELUARGAAN MOU SUAMI ISTERI
PUSAT ISLAM, UTHM / https://web.facebook.com/piuthm
24/07/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 WEBINAR : GREEN STRUCTURE MODULE : SUSTAINABLE GARDENING FOR URBAN HOME
UTHM / ZOOM MEETING
10/05/2023
2023 INDUSTRIAL TALK: COMPOSITE PROCESS FOR AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRY
FKMP,UTHM / Zoom Platform
02/04/2023
2023 SESI PERKONGSIAN ILMU : ROAD TOWARDS PROFESSIONAL ENGINEER FOR ACADEMIA DI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK.
FKEE,UTHM / Atas Talian (Zoom)
22/03/2023
2023 PROGRAM LATIHAN SISTEM TURNITIN (TRAINING OF TRAINER)
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, ARAS 2 PTTA
13/03/2023
2023 WEBINAR NISFU SYAABAN - FADHILAT DAN KELEBIHAN BULAN SYAABAN 1444H/2023M
PUSAT ISLAM, UTHM / https://web.facebook.com/piuthm
07/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2023 JERAYAWARA YBHG. TNCA BERSAMA JAWATANKUASA TASKFORCE PROBLEM BASED LEARNING (PBL) KE FKMP
FKMP,UTHM / BILIK MESYUARAT G2, FKMP
05/03/2023
2023 SESI PERKONGSIAN OLEH THE TOP RESEARCH SCIENTISTS MANAGEMENT (TRSM) 2023
UTHM / Online (Google Meet)
20/02/2023
2023 BENGKEL PENYELARASAN PENERBITAN KERTAS KERJA RPMME, FASA II, FKMP
FKMP,UTHM / Bilik Mesyuarat, Blok G2
26/01/2023
2023 BENGKEL PENYELARASAN PENERBITAN KERTAS KERJA RPMME, FASA I, FKMP
FKMP,UTHM / Bilik Mesyuarat, Blok G2
12/01/2023
2022 JERAYAWARA PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / ATAS TALIAN
07/12/2022
2022 KURSUS HYBRID CLASSROOM FEVER! (JOI SMARTROOM TRAINNING) SESI 2
UTHM / BILIK SEMINAR 1, PTTA
11/10/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN MODUL-MODUL WBL PROGRAM BDX FASA 1, FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
FKMP,UTHM / Bayview Hotel Melaka, Jalan Bendahara 75100 Melaka
28/07/2022 - 30/07/2022
2022 KURSUS HEUTAGOGY & CYBERGOGY 2022
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK SEMINAR SERI SIANTAN
19/06/2022
2022 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM 2022 SIRI 1
UTHM / PAUTAN GOOGLE MEET
09/03/2022
2022 PROGRAM SESI PERKONGSIAN ILMU:PERMOHONAN GERAN TRANS-DISCIPLINARY RESEARCH GRANT SCHEME (TRGS) DI FKEE
FKEE,UTHM / ATAS TALIAN
07/03/2022
2022 PROGRAM BUAL BICARA STAF FKMP BERSAMA DATO' SRI IBRAHIM B.AHMAD- LEMBAGA PENGARAH UTHM SECARA HIBRID
FKMP,UTHM / YOUTUBE (HIBRID)
26/01/2022
2022 KURSUS PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK SESI LIBATSAMA UNIVERSITI-KOMUNITI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ATAS TALIAN GOOGLE MEET
16/01/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 KURSUS JOM GUNA MICROSOFT TEAMS!
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/06/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 TAKLIMAT BROADLY- DEFINED ENGINEERING PROBLEMS AND ENGINEERING ACTIVITIES
UTHM / ZOOM MEETING
29/03/2021
2021 WEBINAR SUKAN UTHM 2021 SIRI/2 : INSPIRASI KEJAYAAN BERSAMA TOKOH SUKAN NEGARA DATO' MIRNAWAN BIN DATUK HAJI NAWAWI (THE BOSS)
UTHM / UTHM TV
24/03/2021
2021 SESI PERKONGSIAN SKIM PEMBANGUNAN POTENSI STAF
UTHM / Google Meet
21/03/2021
2021 MICRO-CREDENTIAL FOR TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING
UTHM / (Virtual) Google Meet:meet.google.com/crf-oyir-bcv
17/03/2021
2021 TAKLIMAT CEO@FACULTY BERSAMA YBHG. DATO' DR. MOHD SOFI BIN OSMAN - COVID AND ITS IMPACT ON SEMICONDUCTOR INDUSTRY
UTHM / ZOOM MEETING
15/03/2021
2021 KURSUS BENGKEL 2U2I DAN WORK BASED LEARNING (WBL)
LAIN-LAIN / ATAS TALIAN
16/02/2021
2021 PROGRAM BUAL BICARA MYFKMP 2.0: PROSES DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM 2022
FKMP,UTHM / ZOOM
27/01/2021

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 Anugerah Khidmat Bakti
SPECIAL AWARD
Surau Al-Ikhwan Pura KencanaNEGERI
2022 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2018 Anugerah ?Associate Member? (Limited Benefit) secara percuma sebagai penghargaan atas sumbangan sebagai Track Chair pada Conference IEOM2016IEOM Society International, USAANTARABANGSA
2014 Anugerah P&P Cemerlang Sem 2 Sesi 2012/2013
SPECIAL AWARD
FKMPUNIVERSITI
2014 Anugerah P&P Cemerlang Sem 1 Sesi 2013/2014
SPECIAL AWARD
FKMPUNIVERSITI
2012 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2010 Anugerah Khas Alumni
HADIAH KATEGORI
UTHMUNIVERSITI
2006 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUiTTHOUNIVERSITI
2004 Anugerah Kertas Kerja Sains, Teknologi & Kejuruteraan
SPECIAL AWARD
KUiTTHONEGARA