Homestaffpeople

ENCIK ABDUL MALEK BIN IBRAHIM

ENCIK ABDUL MALEK BIN IBRAHIM
ENCIK ABDUL MALEK BIN IBRAHIM
N52 TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
Pejabat Am
Unit Audit Dalam
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.