Homestaffpeople

ENCIK ABDUL ZAKI BIN ABDUL WAHID

ENCIK ABDUL ZAKI BIN ABDUL WAHID
ENCIK ABDUL ZAKI BIN ABDUL WAHID
DS45 PENSYARAH
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2013 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.