Homestaffpeople

Dr. ADI SYAHID BIN MOHD ALI

Dr. ADI SYAHID BIN MOHD ALI
Dr. ADI SYAHID BIN MOHD ALI
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Sains Sosial
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.