Homestaffpeople

PROF. Ir. Dr. ABDUL AZIZ BIN ABDUL SAMAD

PROF. Ir. Dr. ABDUL AZIZ BIN ABDUL SAMAD
PROF. Ir. Dr. ABDUL AZIZ BIN ABDUL SAMAD
VK6 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2013 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.