Homestaffpeople

Dr. MOHD AZLAN BIN MOHD YUSOFF

Dr. MOHD AZLAN BIN MOHD YUSOFF
Dr. MOHD AZLAN BIN MOHD YUSOFF
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.