Homestaffpeople

Dr. CHUAH CHAI WEN

Dr. CHUAH CHAI WEN
Dr. CHUAH CHAI WEN
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2020

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.