Homestaffpeople

Dr. EFAQ ALI NOMAN MOHAMMED

Dr. EFAQ ALI NOMAN MOHAMMED
Dr. EFAQ ALI NOMAN MOHAMMED
DS45 PASCA DOKTORAL
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.