Homestaffpeople

DR. ERMAN SYAH BIN ABDUL HAMID

DR. ERMAN SYAH BIN ABDUL HAMID
DR. ERMAN SYAH BIN ABDUL HAMID
UD47 PEGAWAI PERUBATAN
Pusat Kesihatan Universiti (Kampus Pagoh)
Pusat Kesihatan Universiti
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.