Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD HAZIQ IRFAN BIN ABD SHUKOR

ENCIK MUHAMMAD HAZIQ IRFAN BIN ABD SHUKOR
ENCIK MUHAMMAD HAZIQ IRFAN BIN ABD SHUKOR
C19 PEMBANTU MAKMAL
Pejabat Am
Pejabat Pengurusan Makmal
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.