Homestaffpeople

Ts. Dr. HIKMA SHABANI

Ts. Dr. HIKMA SHABANI
Ts. Dr. HIKMA SHABANI
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.