Homestaffpeople

Dr. JUMINTONO SUWARDI JOYO SUMARTO

Dr. JUMINTONO SUWARDI JOYO SUMARTO
Dr. JUMINTONO SUWARDI JOYO SUMARTO
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.