Homestaffpeople

PROF. Dr. KHALID BIN HASNAN

PROF. Dr. KHALID BIN HASNAN
PROF. Dr. KHALID BIN HASNAN
DS53 PENSYARAH SANJUNG
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Pengangkutan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2014 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.