Homestaffpeople

Dato' Ts. Dr. MOHAMMAD NAIM BIN YAAKUB

Dato' Ts. Dr. MOHAMMAD NAIM BIN YAAKUB
Dato' Ts. Dr. MOHAMMAD NAIM BIN YAAKUB
DS53 PENSYARAH SANJUNG
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

DARJAH SETIA PANGKUAN NEGERI (D.S.P.N.)

2020 TUAN YANG DI-PERTUA NEGERI PULAU PINANG

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.