Homestaffpeople

ENCIK MOHD NUR DANIEL BIN JAFFAR LUDIN

ENCIK MOHD NUR DANIEL BIN JAFFAR LUDIN
ENCIK MOHD NUR DANIEL BIN JAFFAR LUDIN
N19 PEMBANTU SAMBILAN
Pejabat Am
Pusat Pembangunan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.