Homestaffpeople

PROF. MADYA Dr. MOHD NAJIB BIN MOHD SALLEH

PROF. MADYA Dr. MOHD NAJIB BIN MOHD SALLEH
PROF. MADYA Dr. MOHD NAJIB BIN MOHD SALLEH
DS53 PENSYARAH SANJUNG
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.