Homestaffpeople

Ts. NORANIAH BINTI KASSIM

Ts. NORANIAH BINTI KASSIM
Ts. NORANIAH BINTI KASSIM
DS45 PENSYARAH
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

RESEARCH & INNOVATIVE TECHNOLOGY COMPETITION (RITEC 2021) - AUTOCLAVED AERATED CONCRETE (AAC) GYPSUM - CERAMIC WASTE - (GOLD AWARD)

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.