Homestaffpeople

Dr. SITI NOR HIDAYAH BINTI ARIFIN

Dr. SITI NOR HIDAYAH BINTI ARIFIN
Dr. SITI NOR HIDAYAH BINTI ARIFIN
DS45 PASCA DOKTORAL
Pusat Penyelidikan Tanah Lembut (RECESS)
Institut Kejuruteraan Integrasi
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.