Homestaffpeople

Dr. NURAIN IZZATI BINTI MOHD YASSIN
Dr. NURAIN IZZATI BINTI MOHD YASSIN
PENSYARAH KANAN (DS51)
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina