Homestaffpeople

Dr. RAHMAT ULLAH

Dr. RAHMAT ULLAH
Dr. RAHMAT ULLAH
DS45 PASCA DOKTORAL
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.