Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. RAZALI BIN HASSAN

PROF. Ts. Dr. RAZALI BIN HASSAN
PROF. Ts. Dr. RAZALI BIN HASSAN
VK7 PROFESOR
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.