Homestaffpeople

ENCIK SARIMAN BIN AHMAD

ENCIK SARIMAN BIN AHMAD
ENCIK SARIMAN BIN AHMAD
JA36 PENOLONG JURUTERA KANAN
Pengurusan Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.