Homestaffpeople

PROF. Dr. MOHD SHAHIR SHAMSIR BIN OMAR

PROF. Dr. MOHD SHAHIR SHAMSIR BIN OMAR
PROF. Dr. MOHD SHAHIR SHAMSIR BIN OMAR
VU6 TIMBALAN NAIB CANSELOR
Jabatan Teknologi dan Sumber Semulajadi
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.