Homestaffpeople

ENCIK SYED SHIKH BIN SYED A. KADIR

ENCIK SYED SHIKH BIN SYED A. KADIR
ENCIK SYED SHIKH BIN SYED A. KADIR
DS45 PENSYARAH
Jabatan Pendidikan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.