Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. AHMAD TARMIZI BIN ABD KARIM

PROF. Ts. Dr. AHMAD TARMIZI BIN ABD KARIM
PROF. Ts. Dr. AHMAD TARMIZI BIN ABD KARIM
DS53 PENSYARAH SANJUNG
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

PINGAT KOMISIONER JENERAL PENJARA

2018 JABATAN PENJARA NEGERI JOHOR

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.