Homestaffpeople

Dr. ALI TIGHNAVARD BALASBANEH

Dr. ALI TIGHNAVARD BALASBANEH
Dr. ALI TIGHNAVARD BALASBANEH
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.