Homestaffpeople

CIK ZHANG YU

CIK ZHANG YU
CIK ZHANG YU
DG41 GURU BAHASA
Pejabat Am
Pusat Pengajian Bahasa
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.