Staff Profile

Full NamePROF. Ts. Dr. AHMAD TARMIZI BIN ABD KARIM
FacultyFAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
DepartmentJABATAN KEJURUTERAAN AWAM
Email
Designation DS53 - PENSYARAH SANJUNG
  PENYELIDIK UTAMA
ADVANCED ECO-HYDRAULIC (ADVECH)
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA

Field of Expertise

Field Category (KPT) ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) Other Civil Engineering n.e.c.

Areas of Research Interest

1. Geopersekitaran
2. Kejuruteraan Persekitaran
3. Pengurusan Projek
4. Etika dalam Pengurusan Projek

Innovation Field of Interest

1. Project Management
2. Building Information Modeling
3. Industrialised Buidling System

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2009 DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM & STRUKTUR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
1992 SARJANA KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1984 KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITY OF TENNESSEE

Professional Appointments

DS53 - Pensyarah Sanjung

Management Experience

DateDescription
03/01/2021 - 09/09/9999 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Advanced Eco-Hydraulic (AdvECH)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/09/2020 - 15/06/2021 Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
15/11/2018 - 31/08/2020 Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat)
Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat)
31/12/2019 - 08/01/2020 Menjalankan Tugas (Timbalan Naib Canselor)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Akademik & Antarabangsa)
15/12/2018 - 27/12/2018 Menjalankan Tugas (Timbalan Naib Canselor)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Akademik & Antarabangsa)
01/10/2017 - 14/11/2018 Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
01/08/2017 - 30/09/2017 Dekan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/01/2017 - 31/07/2017 Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
01/01/2016 - 31/12/2016 Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Infra & ICT)
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
01/01/2015 - 31/12/2015 Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Infra & ICT)
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
01/06/2013 - 31/05/2015 Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Infra & ICT)
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
01/06/2013 - 31/12/2014 Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Infra & ICT)
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
01/09/2011 - 30/06/2013 Dekan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/07/2011 - 31/08/2011 Pengarah
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Harta Bina, Bahagian Pentadbiran
01/08/2009 - 30/06/2011 Pengarah
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Harta Bina, Bahagian Pentadbiran
01/05/2006 - 30/04/2008 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
16/05/2007 - 30/04/2008 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Air dan Persekitaran

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2016 - 31/12/2016 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Ahli Kebangsaan
01/01/2015 - 31/12/2015 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
AHLI Kebangsaan
01/01/2014 - 01/12/2014 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
AHLI Kebangsaan
18/07/1994 - 17/07/1995 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Ahli Kebangsaan
10/12/2015 - 10/12/2017 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
Ahli Panel Pakar Bidang Kebangsaan
27/11/1993 - 31/12/9999 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Siswazah Kebangsaan
18/03/2017 - 31/12/9999 Jabatan Penjara Malaysia
Penolong Komisioner Penjara (SISKOR) Kebangsaan
10/02/2019 - 09/02/2020 Jabatan Penjara Malaysia
Anggota Lembaga Hakim Pelawat Kebangsaan
03/10/2020 - 02/10/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
03/10/2019 - 02/10/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
03/10/2019 - 02/10/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
TEKNOLOGIS BERIJAZAH Kebangsaan
22/03/2019 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2021 KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR [BFC32403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR [BFC32403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Environmental Engineering [BFC32403], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Wastewater Engineering [MFE10303], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Environmental Engineering [BFC32403], Sesi 20161017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Environmental Engineering (BFC32403), Sesi 20172018, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Environmental Engineering [BFC32403], Sesi20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Hydrology [BFC32002], Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Environmental Engineering [BFC32403], sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Geoenvironmental Engineering [BFG40303], Sesi 2014/2015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Geoenvironmental Engineering [BFG40303], Sesi 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Geoenvironmental Engineering [BFG40303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Geoenvironmental Engineering [BFG40303], Sesi 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Geoenvironmental Engineering [BFG40303], Sesi 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Geoenvironmental Engineering [BFG40303], Sesi 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Geoenvironmental Engineering [BFG4033], Sesi 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Geoenvironmental Engineering [MFG10203], Sesi 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Solid & Hazardous Waste Management [BFA4033], Sesi 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Solid & Hazardous Waste Management [BFA4033], Sesi 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Geoenvironmental Engineering [MKA2233], Sesi 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Integrated Design Project [BFC4103], Sesi 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Solid & Hazardous Waste Management [BFA4033], Sesi 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Solid Waste Management [MKA2303], Sesi 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Geoenvironmental Engineering [MKA2233], Sesi 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Environmental Engineering [BFC3103], Sesi 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Solid & Hazardous Waste Management [BFA4033], Sesi 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Computer Applications in Civil Engineering [BFC4052], Sesi 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Solid & Hazardous Waste Management [BFA4033&BKA4343], Sesi 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Solid Waste Management [MKA2303], Sesi 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Solid & Hazardous Waste Management [BFA4033], Sesi 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Environmental Engineering [BFC3103], Sesi 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Solid & Hazardous Waste Management [BFA4033], Sesi 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Geoenvironmental Engineering [MKA2233], Sesi 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2006 Environmental & Transportation Engineering Laboratory [BFC3121], Sesi 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2006 University
2006 Geotechnical & Structural Engineering Laboratory [BFC3051], Sesi 20062007 Semester 1, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2006 University
2006 Geotechnical Engineering [BFC3033], Sesi 20062007 Semester 1, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2006 University
2006 Environmental Engineering [BFC3103&BKA4323], Sesi 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2006 University
2005 Environmental Engineering [BKA3313], Sesi 20052006 Semester 2, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2005 University
2005 Environmental & Transportation Engineering Laboratory [BFC3021], Sesi 20052006 Semester 2, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2005 University
2001 Coastal & Harbour Engineering [BCC4263], Sesi 20012002 Semester 2, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 University
2001 Hydrology [BKA2083], Sesi 20012002 Semester 2, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 University
2001 Environmental Management [SAA3922], Sesi 20012002 semester 1, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 University
2001 Computer Applications in Civil engineering [BCC4232], Sesi 20012002 Semester 1, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 University
2001 Water Resources Engineering & Environmental Managment [BCC4193], Sesi 20012002 Semester 1, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 University
2001 Coastal & Harbour Engineering [BCC4263], Sesi 20012002 Semester 1, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 University
2000 Environmental Engineering Design [BCC4243], Sesi 20002001 Semester 1, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2000 University
2000 Environmental Engineering [BCC3124], Sesi 20002001 Semester 1, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2000 University
2000 Environmental Engineering Design [BCC4243], Sesi 20002001 Semester 2, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2000 University
2000 Coastal & Harbour Engineering [BCC4263], Sesi 20002001 Semester 2, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2000 University
2000 Environmental Engineering [BCC3124], Sesi 20002001 Semester 3, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2000 University
2000 Water Resources Engineering & Environmental Management [BCC4193], Sesi 20002001 Semester 1, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2000 University
1999 Computer Applications in Civil Engineering [BCC4232], Sesi 19992000 Semester 2, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1999 University
1999 Coastal & Harbour Engineering [BCC4263], Sesi 19992000 Semester 3, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1999 University
1999 Environmental Engineering [BCC3124], Sesi 19992000 Semester 1, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1999 University
1999 Environmental Engineering [DTC3143], Sesi 19992000 Semester 1, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1999 University
1999 Environmental Engineering Design [BCC4243], Sesi 19992000 Semester 2, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1999 University
1999 Engineering Hydrology [BCC2092], Sesi 19992000 Semester 2, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1999 University
1998 Engineering Hydrology [BCC2092], Sesi 19981999 Semester 1, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1998 University
1998 Environmental Engineering [BCC3124], Sesi 19981999 Semester 1, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1998 University
1998 Algebra [BSM1133], Sesi 19981999 Semester 1, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1998 University
1998 Engineering Hydrology [BCC2092], Sesi 19981999 Semester 2, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1998 University
1998 Water Resources Engineering [BCC4193], Sesi 19981999 Semester 2, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1998 University
1998 Algebra [BSM1133], Sesi 19981999 Semester 2, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1998 University
1997 Engineering Hydrology [BCC2092], Sesi 19971998 Semester 1, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1997 University
1997 Engineering Economy [BPP1122], Sesi 19971998 Semester 2, Institut Teknologi Tun HUssein Onn, 1997 University
1997 Water Resources Engineering [BEC6123], Sesi 19971998 Semester 1, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1997 University
1997 Engineering Hydrology [BCC2092], Sesi 19971998 Semester 2, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1997 University
1996 Water Resources Engineering [BEC6123], Sesi 19961997 Semester December, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1996 University
1996 Computer Applications in Civil Engineering [BEC6143], Sesi 19961997 Semester December, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1996 University
1996 Water Resources Engineering [BEC6123], Sesi 19961997 Semester July, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1996 University
1996 Engineer in Society [DTP4012], Sesi 19961997 Semester July, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1996 University
1996 Computer Applications in Civil Engineering [BEC6143], Sesi 19961997 Semester July, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1996 University
1995 Engineering Hydrology [BEC3042], Sesi 19951996 Semester December, Polytechnic Staff Training Center, 1995 University
1995 Environmental & Geotechnical Laboratory [BEC4162], Sesi 19951996 Semester July, Polytechnic Staff Training Center, 1995 University
1995 Environmental Engineering [BEC5133], Sesi 19951996 Semester December, Polytechnic Staff Training Center, 1995 University
1995 Engineering Hydrology [BEC3042], Sesi 19951996 Semester July, Polytechnic Staff Training Center, 1995 University
1995 Environmental & Geotechnical laboratory [BEC4162], Sesi 19951996 Semester December, Polytechnic Staff Training Center, 1995 University
1995 Building Services Engineering [BEC5113], Sesi 19951996 Semester December, Polytechnic Staff Training Center, 1995 University
1994 Geotechnical & Highway Engineering Laboratory [BEC3051], Sesi 19941995 Semester December, Polytechnic Staff Training Center, 1994 University
1994 Civil & Structural Engineering drawing, [BEC1033], Sesi 19941995 Semester July, Polytechnic Staff Training Center, 1994 University
1994 Engineering Hydrology [BEC3042], Sesi 19941995 Semester December, Polytechnic Staff Training Center, 1994 University
1986 Hydraulics, [1.206A-3 hr/wk], Year 2-1986/87, Civil Engineering cert program, Batu Pahat Polytechnic, 1986 Government
1986 Construction Technology, [1.105A-3hr/wk], Year 2-1986/87, Civil Engineering cert program, Batu Pahat Polytechnic, 1986 Government
1986 Engineering Science, [1.102A- 3hr/wk], Year 1-1986/87, Civil Engineering cert program, Batu Pahat Polytechnic, 1986 Government
1986 Mathematics, [1.101A-3 hr/wk], Year 1-1986/87, Civil Engineering cert program, Batu Pahat Polytechnic, 1986 Government
1986 Concrete Technology laboratory, [1.109A-4hr/wk], Year 1-1986/87, Civil Engineering cert program, Batu Pahat Polytechnic, 1986 Government
1986 Highway Engineering laboratory [1.208A-4 hr/wk], Year 2-1986/87, Civil Engineering cert program, Batu Pahat Polytechnic, 1986 Government
1986 Highway Engineering, [1.208A- 3hr/wk], Year 2 - 1986/87, Civil Engineering cert program, Batu Pahat Polytechnic, 1986 Government
1984 Mathematics [1.101A- 3 hr/wk], Year 1-1984, Civil Engineering cert program, Kuantan Polytechnic, 1984 Government
1984 English, [AM102A-2 hr/wk], Year 1-1984, Civil Engineering cert. program, Kuantan Polytechnic, 1984 Government
1984 Concrete Technology, [1.109A - 4 hr/wk], Year 1-1984, Civil Engineering cert program, Kuantan Polytechnic, 1984 Government
1984 Technical Drawing, [1.103A - 3 hr/wk], Year 1-1984, Civil Engineering cert program, Kuantan Polytechnic, 1984 Government
1984 Hydraulics Laboratory, [1.206A-4hr/wk], Year 2-1984, Civil Engineering cert program, Kuantan Polytechnic, 1984 Government

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H853 The Leach-ability Performance of Polluted Landfill Soil Stabilised by Cement Incorporated with Egg Shell Powder (ESP) Ahli 14/11/2022
A130 Recycling@University - University Tun Hussein Onn Malaysia Ahli 01/07/2020
U844 The Methane Recovery from the Anaerobic Co-Digestion of Domestic Sewage Sludge and Food Waste Ahli 31/08/2019
U922 Characterization and Optimization of Stabilization/Solidification Technique of Phthalates-conntaminated River Ahli 31/08/2019
U574 Stabilisation treatment of contaminated dredged marine sediment using mineral additives Ketua 31/01/2019
A058 NBOSS 4 - Program Duta Universiti (Fokus Luar Bandar) Di bawah Inisiatif Kerjasama Universiti, Program Transformasi Luar Bandar, Strategi Lautan Biru Kebangsaan 4 Ahli 31/12/2018
1455 BIODEGRADATION OF MALAYSIAN CONTAMINATED SOIL USING LOCAL BACTERIA BY HYBRID ELECTRO-BIOREMEDIATION TECHNIQUE Ahli 31/12/2017
1457 Potential of Non Wood Material as Alternative Non-Wood Fiber Source For Papermaking Towards Green Technology. Ahli 31/12/2017
G007 AN AUTOMATED REWARD SYSTEM: SMART RECYCLE BIN (SRB) Ahli 31/12/2017
S025 Development Of Sustainable Engineered Artificial Land (Seal) Using Dredged Marine Sediments From Malaysian Waters Ahli 30/06/2017
A040 The 1-Dimensional Subsidence Behaviour Of Dredged Marine Soils Reused In Near-Shore Reclamation Works Ahli 30/05/2017
U406 Implementation Of Energy Management System At UTHM : A Case Study Ahli 31/03/2017
1221 A Novel Approach in Triggering, Assessing and Controlling Construction Waste Generation Throughout the Construction Lifecycle Ahli 30/09/2016
1222 WRATTCO : Web-based Risk Assessment Technique for Time and Cost Overrun Ahli 30/09/2016
1415 Effect of Humified and Non-humified Organic Matter on Physico-Chemical and Microstructure of Peat/Organic Soil Ahli 31/05/2016
U156 Adsorption properties of pkthalate esters in the sediments of Sembrong River Ketua 31/03/2016
1436 Soil Characterisation for Foundation Design using Geo-electromagnetic (Geo-EM) Technique Ahli 31/01/2016
R002 Development of Bioremediation Method for Biodiesel-Soil Contamination by Using Pseudomonas Putida as A New Potential of Biodiesel Degradable Bacteria Ahli 15/12/2015
1104 Bioremediation Of Soil Contamination By Using Oil-Degradable Microbes Ahli 30/09/2015
A034 Bus Black Box With OBD Board- Bus Fleet And Safety Management Ahli 31/12/2014
1108 Nanostructure Of Calcium Silicate Hydrate in Lime Stabilized Organic Soils Ketua 30/09/2014
1017 Impact And Challenges Of Contaminated Sediments Risk In Sembrong River, Malaysia: Remediaton Guidance Ketua 30/09/2013
0864 Treatment of leachate using the combined method of coagulation - flocculation and sequencing batch reactor( SBR) Ahli 21/12/2012
0711 Biotransformation of Palm Oil Mill Effluent (POME) using Hybrid Membrane Bioreactor (MBR) Ahli 31/08/2012
0865 Treatment of leachate using the coagulation - flocculation Ahli 30/06/2012
0384 A Study of Acid Contamination in Bekok and Sembrong River Ahli 31/08/2010
0377 The Studies of Nanotechnology Application in Landfill Liners Material to Prevent a Groundwater Contamination by Mixture Granite Residual Soils and Nano Particle Size of Bentonite Ahli 30/06/2010
0391 Asorption and Desorption of Rubber Wood Ash Ketua 30/11/2009
0394 Characterization of Municipal Wastewater Sludge using Oxygen Utilization Reactor (OUR) Technique Ketua 30/11/2009
S001 A Laboratory Study Of The Shear Wave Velocity And One-Dimensional Compressibility Of Stabilised Columnar Systems Of The Kuittho Clay Ahli 01/05/2009
0252 An Investigation of Stabilised / Modified Soft Clay og KUiTTHO With Cement Admixed With Agricultural Waste Materials For Optimised Commercial Use In Soft Soil Stablisation Ahli 31/12/2008

Publications

Book
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2014) Pemangkin Pejabat Hijau Kampus Lestari, UTHM , 1, ISBN:9789670468891
Ab Aziz A L, Ahmad Tarmizi A K, Mohd Baharudin R, David Eng C Y & Yung-Tse Hung
(2010) Environmental Bioengineering: Handbook Of Environmental Engineering Vol 11, Humana Press Publishers , 211, ISBN:9781588294937
General Publications
Ahmad Tarmizi bin Abd Karim
(2016) Kebenaran Merancang (Km) Untuk Pemajuan Tanah, UTHM , 3, ISBN:-
Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2005) Calibrating Instrument As A Means Of Ensuring Quality Data, SuaraFKAAS (Vol 2/2005)
Journal
Mohammed Kabir Aliyu, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Chee-Ming Chan, Adeleke Abdulrahman Oyekanmi, Kaizar Hossain & Norli Ismail
(2020) Mobility Of Copper And Its Micro-Structure Characteristics In Contaminated River Sediment Through Stabiization By Using Cement And Rice Husk Ash, WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL, WILEY-BLACKWELL , 12, 229, ISSN:17476585
Mohamad Azim Mohammad Azmi, Saiful Azhar Ahmad Tajudin, Ahmad Tarmizi Abdul Karim, Shahiron Shahidan, Nor Baizura Hamid, Mardiha Mokhtar, Sharifah Salwa Mohd Zuki
(2020) Synthetic Precipitation Leaching Behavior Of As, Cd, Cr, Pb And Zn In Contaminated Soil Stabilised And Solidified (S/S) Using Cement And Sugarcane Bagasse Ash, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TRENDS AND TECHNOLOGY (IJETT), SEVENTH SENSE RESEARCH GROUP (SSRG) , 11, 122, ISSN:22315381
Andri Estining Sejati, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Akbar Tanjung
(2020) The Compatibility Of A Gis Map Of Landslide-Prone Areas In Kendari City Southeast Sulawesi With Actual Site Conditions, FORUM GEOGRAFI, PENERBIT UMS , 7, 41, ISSN:08520682
M. Musnajam, Ahmad Tarmizi Abd Karim, N. Nurfadillah, Fahrudi Ahwan Ikhsan, Andri Estining Sejati
(2020) The Facies And Metamorphism Types Determination Of Metamorphic Rock In The Part Of Mekongga Complex, GEOSFERA INDONESIA, DEPT OF GEOGRAPHY EDUCATION, UNIVERSITY OF JEMBER, INDONESIA , 8, 250, ISSN:26148528
Azhari, Roslina, Muhammad Uhaib As'ad, Ahmad Tarmizi bin Abd Karim, Kittisak Jermsitiparsert, Rofiqul Umam
(2019) Benchmarks Of Authority In Suruhanjaya Perkhidmatan Awam And The Commission Of State Civil Services, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE, PRIMROSE HALL PUBLISHING GROUP , 8, 351, ISSN:22011323
Aainaa Hatin Ahmad Tarmizi, Siti Nazahiyah Rahmat, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Nurul Nadrah Aqilah Tukimat
(2019) Climate Change And Its Impact On Rainfall, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 1, 170, ISSN:2229838X
Mohammed Kabir Aliyu, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Chee-Ming Chan
(2019) In Situ Capping Remediation Of Contaminated Marine Sediment Using Bentonite, Kaolin And Sand To Interrupt The Release Of Trace Metals, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 52, ISSN:21803242
Roslinda seswoya, Ahmad Tarmizi Abdul Karim, Nur Aiza Darnak, Muhammad Fahmi Abd Rahman
(2018) Methane Potential From The Digestion Of Food Waste In A Batch Reactor , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 7, 36, ISSN:2227524X
Mohamad Azim Mohammad Azmi, Saiful Azhar Ahmad Tajudin, Ahmad Tarmizi Abdul Karim, Shahiron Shahidan
(2018) The Effect Of Cement And Bagasse Ash On The Engineering Properties Of Contaminated Soil, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL (MCRJ), CREAM CIDB , 10, 161, ISSN:25904140
Roslinda Seswoya, Ahmad Tarmizi Abdul Karim
(2017) Sample Biochemical Methane Potential From The Digestion Of Domestic Mixed Sewage Sludge In Batch Tests, INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCED SCIENCE ENGINEERING INFORMATION TECHNOLOGY, Elsevier , 4, 431, ISSN:20885334
R Seswoya, ATA Karim
(2016) Characterization Of Organic Matter Solubilisation For Domestic Sewage Sludge Before And After Thermal Pretreatment At 70 Oc, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING RESEARCH, Research India Publications , 1, 21, ISSN:09734562
Aida bt Muhamad , Ahmad Tarmizi Bin Abd. Karim , Nur Fathanah bt Zakaria , Krystabel Jonya Ak Rapok
(2016) Determination Of Phthalate Esters Compounds In Sembrong River Sediment, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 11, 1, ISSN:2229-8940
Roslinda Seswoya, Ahmad Tarmizi Abdul Karim
(2016) Influence Of Inoculum To Substrate Ratio On The Biochemical Methane Potential Of Domestic Sewage Sludge In Batch Test, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE, Medwell Journals , 11, 2155, ISSN:1816949X
Roslinda Seswoya and Ahmad Tarmizi Abdul Karim
(2016) Influence Of Inoculum To Substrate Ratio On The Biochemical Methane Potential Of Domestic Sewage Sludge In Batch Tests, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Medwell Publishing , 12, 2155, ISSN:1816949X
Azhar A., Chan C.-M., Karim A.T.A.
(2016) Leaching Characteristics Of Solidified Dredged Marine Soils, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN Journal , 4, 5432, ISSN:18196608
Roslinda Seswoya and Ahmad Tarmizi Abdul Karim
(2016) Specific Methanogenic Activity From Anaerobic Biomass Originated From Full-Scale Anaerobic Digester Treating Domestic Sewage Sludge, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Medwell Journals , 1, 1464, ISSN:1816949X
Aliyu M.K., Karim A.T.A.
(2016) The Effect Of Cement And Rice Husk Ash On The Compressive Strength And Leachability Of Artificially Contaminated Stabilized Sediment, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES , 5371, ISSN:18196608
Felix N L Ling, Khairul Anuar Kassim, Ahmad Tarmizi Abd Karim, and Jing Hui Kan
(2015) Strength And Stiffness Of Artificial Organic Soil Admixed With Lime Zeolite, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 2, 1422, ISSN:16627482
Faizal Bin Pakir, Ahmad Tarmizi Bin Abdul Karim, Felix N.L. Ling, Khairul Anuar Kassim
(2013) Effect Of Humic Acid On Geochemistry Properties Of Kaolin, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications , 5, 310, ISSN:10226680
Ab. Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Aida Muhamad, Nor Haslina Hashim, Yung-Tse Hung
(2009) Study Of Metal Pollution In Sembrong River, Johor, Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Inderscience Publisher , 1, 383, ISSN:1756-8471
A. Katimon, M. A. Kassim, J. Sohaili, F. Othman, A. A. Abd Latiff & A. T. Abd Karim
(1999) Impact Of Agriculture Drainage On Stream Water Quality, JURNAL TEKNOLOGI: ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI PROSES, Universti Teknologi Malaysia , 12, 67, ISSN:01279696
Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, & Salman Mohd Badri
(1997) Pencemaran Sungai Oleh Sisa Industri: Satu Kajian Di Batu Pahat Johor, JURNAL ITTHO, ITTHO , 12, 1, ISSN:15110303
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abdul Latiff & Chua Poh Poo
(1997) Rawatan Air Sisa Menggunakan Lagun Berudara, JURNAL ITTHO, Penerbit ITTHO , 12, 11, ISSN:15110303
Prosiding / Seminar
Mohammed Kabir Aliyu, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Chee-Ming Chan, Muhammad Nda
(2020) In Situ Remediation Of Lead Contaminated Marine Sediment Using Bentonite, Kaolin And Sand As Capping Materials, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17551315
AZIM M.A.M., AZHAR A.T.S., TARMIZI A.K.A., SHAHIDAN S., NABILA A.T.A.
(2017) Enhancing The Compressive Strength Of Landfill Soil Using Cement And Bagasse Ash, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Roslinda Seswoya, Ahmad Tarmizi Abdul Karim
(2017) Organics Characteristics Of Sludge From A Full-Scale Anaerobic Digester Treating Domestic Mixed Sewage Sludge, EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
R Seswoya, ATA Karim
(2016) Low Thermal Pretreatment As Method For Increasing The Bioavailability Of Organic Matter In Domestic Mixed Sludge, EDP Sciences , 1 , ISBN:2261236x
Seswoya R., Karim A.T.A.
(2016) Low Thermal Pretreatment As Method For Increasing The Bioavailability Of Organic Matters In Domestic Mixed Sludge , 1 , ISBN:2261236X
MK Aliyu, ATA Karim, CM Chan
(2016) The Relationship Between Unconfined Compressive Strength And Leachate Concentration Of Stabilized Contaminated Sediment, IOP Publishing , 1 , ISBN:1757-899x
Aliyu M.K., Karim A.T.A., Ming C.C.
(2016) The Strength, Leachabilty And Microstructure Characteristics Of Chromium Contaminated Stabilised Sediment , 1 , ISBN:2261236X
Roslinda Seswoya & Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2015) Low Thermal Pretreatment As Method For Increasing The Bioavailability Of Organic Material In Domestic Mixed Sludge, EDP Sciences , ISBN:2261236x
Muhammad Kabir Aliyu & Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2012) A New Alternative Way Of Cowpea Storage Using Triple Bagging As A Non-Chemical Hermetic Storage Technology, UTHM
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2012) A Review Of The Effects Of Heavy Metals Toxicity In Rivers Sediments, UTHM
Munzilah Md Rohani, Devapriya Chitral Wijeyesekera & Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2012) Bus Operation, Quality Service And The Role Of Bus Provider And Driver, Penerbit UniMAP
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2012) Remediation Of Contaminated Sediments In Sembrong River, Malaysia: A Review Of Related Literatures, Pakarunding UKM
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2012) The Effect Of Saturates On Rheological And Aging Characteristics Of Bitumen, WASET, USA
Meei_Hoan Ho, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Chee-Ming Chan & Ismail Bakar
(2011) Chemical Stabilization Of Clay Using Cement And Rubber Chips: Strength And Leachability Aspects, ACSSR
Felix Ling Ngee Leh, Khairul Anuar Kassim, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Kenny P C Tiong & C K Tan
(2011) Geochemistry Properties Of Malaysian Organic Soil (Case Study: Batu Pahat, Johor), IWGE
Felix Ling Ngee Leh, Khairul Anuar Kassim & Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2011) Molecular Chracteristics Of Malaysian Pontian Peat/Organic Soil, ICNMS
FELIX, N.L.L., KASSIM, K.A., KARIM, A.T.A.
(2011) Size Distribution Analysis Of Kaolin Using Laser Diffraction Technique, TRANS TECH PUBLICATIONS , 108, ISBN:10226680
Felix N L Ling, Khairul Anuar Kassim, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Mohd Anuar Padeli
(2011) X-Ray Diffraction Analysis Of Organic Soil: Crystalline Size Of Mineral Phase, INSC
Mohd Baharudin Ridzuan, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Nur Aini Mohd Arish, Zawawi Daud & Zulkifli Ahmad
(2010) A Study On Metals Content In Sembrong River, Johor Malaysia: A Case Study
Ab Aziz Abdul Latiff, Nur Azeera B, Mohamad Ali F & Ahmad Tarmizi A K
(2010) Determination Of Efficiency And Removal Constants Of Hybrid Upflow Anaerobic Sludge Blanket Treating Palm Oil Mill Effluent
Felix Ling Ngee Leh, Khairul Anuar Kassim, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Agus Sulaeman
(2010) Preliminary Characterization Of Natural Zeolites By Using X-Ray Techniques, UTM
Amir Khan S, Mohd Baharudin R, Ahmad Tarmizi A K, Mohd Faizal T B & Baba Musta
(2010) Suitability Of Sabah Bentonite As Part Of Material Mixture For Landfill Liner
Abd Zaki A W, Ismail A R, Ahmad Tarmizi A K, Wan Zahari W Y & Rahmat Muslim
(2010) Uthm Green Campus Initiative Development - An Approach Towards Environmental Sustainability
Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2009) Challenges In Constructing Sanitary Landfills On Unsuitable Soil
Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2009) Development Of A Research Project
Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2009) Effects Of Poor Waste Management And Air Pollution To Humans: Challenges In Managing A Sustainable Environment In Malaysia
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2009) It-Lodge Planner - Project Management Beyond Cpm, APES2009
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2009) Suitability Of Sabah Bentonite As A Material For Landfill Liner
Rawaida Rosli, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff & Mohd Raihan Taha
(2008) Adsorption Properties Of As Pb And Cd In Soft Soil And Meta Sedimentary Residual Soil
Othman N, Hussein N, Abd Karim Ahmad T & Abdul-Talib S
(2008) Analysis On Bulk Parameters And Heavy Metals In Municipal Sludge
N Othman, N Hussein, A T Abdul Karim & S Abdul Talib
(2008) Analysis On Bulk Parameters And Polycyclic Aromatic Hydrocarbon In Municipal Sludge
Rawaida Rosli, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff & Chan Chee Ming
(2008) Characteristics Of Soft Soil At Recess, Parit Raja, Johor, MTUN
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Lee Yee Loon, Koh Heng Boon, Mia Wimala & Ab Aziz Abd Latiff
(2008) Comparison Of Water Quality Of Tia Cement Lined Pipes And Opc Pipes, MTUN
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Lee Yee Loon, Koh Heng Boon, Mia Wimala & Ab Aziz Abdul Latiff
(2008) Comparison Of Water Quality Of Timber Industrial Ash (Tia) Cement-Lined Pipes And Opc Pipes
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff & Mohd Raihan Taha
(2008) Dynamic Leaching Of Heavy Metals From Solidified/Stabilized Contaminated Residual Soil
Abdul Latiff A A, Badroldin N A, Abd Karim A T & Fulazzaky M A
(2008) Efficiency Of Hybrid Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (Huasb) Reactors In Treating Of The Palm Oil Mill Effluent (Pome), Perth
Badroldin N A, Abdul Latiff A A, Abd Karim A T & Fulazzaky M A
(2008) Palm Oil Mill Effluent (Pome) Treatment Using Hybrid Upflow Anaerobic Sludge Blanket (Huasb) React
Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Ahmad Shukri Ahmad
(2008) Phytoremediation Of Metals In Industrial Sludge By Cyprus Kyllingia-Rasiga, Asystassia Intrusa And Scin
Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2007) Air Pollution: Sources And Its Control
Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2007) Contaminated Soil Remedial Technologies: Choices For Malaysian Engineers (Keynote Speech)
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff & Mohd Raihan Taha
(2007) Leachability Of Heavy Metals From Residual Soil And Cement A Comparison
Rawaida Rosli, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Ab Aziz Abdul Latiff
(2007) Physico-Chemical Characteristics Of Recess Soft Soil
Ab Aziz Abdul Latiff, N H Hashim, A Muhamad, Ahmad Tarmizi Abd Karim & R M S R Mohamed
(2007) Qual2e Modeling Of Metal Pollutants In Semberong River, Batu Pahat
Nur Azeera Badroldin, Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Mohd Ali Fulazzaky
(2007) Treatment Of Palm Oil Mill Effluent (Pome) Using Hybrid Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor
Ab Aziz Abd Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Nor Haslina Hashim & Aida Muhammad
(2006) Acid Sulfate Soil Effects On River Water Quality
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abdul Latiff & Mohd Raihan Taha
(2006) Leaching Behaviour Of Pb, Cr, Cu, Zn, As And Cd In S & S Contaminated Residual Soil
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2006) Metals Uptake From Industrial Sludge By Asystassia Intrusa
Ab Aziz Abdul Latriff, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Ahmad Shukri Ahmad
(2006) Phytoremediation Of Cr, Cu, And Ni By Cyperus Kyllingia-Rasiga In Industrial Sludge
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff & Mohd Raihan Taha
(2006) Solidification Of Lead Contaminated Residual Soil
Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, N Hashim & A Muhamad
(2006) The Pollution Of Semberong River Batu Pahat
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff, Mohd Raihan Taha & Lajakarek Mohd Amin
(2005) Chromium Adsorption In Kaolinite And Meta Sedimentary Residual Soils
Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Mohd Baharudin Ridzuan & Youventaran Doraisamy
(2005) Heavy Metal Removal From Domestic Sludge By Brassica Juncea And Ipomoea Aquatica
Ab Aziz Abd Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Mohd Baharudin Ridzuan & Youventharan Duraisamy
(2005) Penentuan Kandungan Logam Berat Dalam Enap Cemar Domestik Melalui Kaedah Pertanian
Ab Aziz Abd Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Mohd Baharudin Ridzuan & Ahmad Shukri Ahmad
(2005) Penyerapan Cr, Cu Dan Ni Daripada Enapcemar Industri Oleh Vitex Pubescens Secara Fitoremediasi
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff & Mohd Raihan Taha
(2005) The Remediation Of Lead Contaminated Soil By The Solidification And Stabilization Method
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Mohd Raihan Taha & Ab Aziz Abd Latiff
(2004) Enhancement Of Ph Of Contaminated Soil Stabilized With Ash And Cement
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Mohd Raihan Taha & Ab Aziz Abdul Latiff
(2004) Ph Enhancement And Buffering Capacity Of Stabilized Residual Soil
Radin Maya Saphira, Ab Aziz Abd Latiff, Amir Hashim Mohd Kassim & Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2003) Heavy Metals Pollution In Sungai Bekok, Johor
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2003) Modeling Of Heavy Metals In Sungai Bekok Using Qual2e
A Aziz A Latiff, Radin Maya Saphira R M, Amir Hashim M K, Ahmad Tarmizi A K & Ridzuan M S
(2003) Pollution Of Lead, Cadmium, Chromium, Selenium, Iron, Manganese And Aluminium In Sungai Bekok, Johor
Ahmad Tarmizi Abd Karim & Mohd Raihan Taha
(2003) Rawatan Tanah Tercemar Dengan Kaedah Pemejalan Dan Penstabilan Menggunakan Abu Kulit Kayu G
Ahmad Tarmizi Abd Karim & Mohd Raihan Taha
(2003) Rawatan Tanah Tercemar Dengan Kaedah Pemejalan Dan Penstabilan Menggunakan Abu Kulit Kayu Getah Dan Simen Portland
Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Mohd Raihan Taha
(2003) Solidification And Stabilization Research: Characteristics Of Soil Used
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Mohd Raihan Taha & Ab Aziz Abd Latiff
(2003) Variation Of Ph Of Soils Stabilized With Ash And Cement (Poster Presentation)
Ab Aziz Abd Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Zawawi Daud & Zulkiflee Ibrahim
(2001) River Water Quality Modeling Using Qual2e
Zulkiflee Ibrahim, Ab Aziz Abdul Latiff , Ahmad Tarmizi Abd Karim & Selvem Raman
(1999) A Study On Effluent Discharge In Diverging Open Channel Flow
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Az Aziz Abdul Latiff & Zulkiflee Ibrahim
(1999) Managing Nonpoint Source Pollution Through Best Management Practices
Ab Aziz A L, Zulkiflee Ibrahim, Ahmad Tarmizi A K, Mohd Shahrim H & Kamarudin Y
(1999) Pengangkutan Sedimen Sungai Batu Pahat
Fadil Othman, Ayob K, Mohd Azraai K., Johan S., A Aziz A Latiff & Ahmad Tarmizi A. K.
(1999) River Acidification From Agricultural Land: A Case Study
Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Zawawi Daud & Zulkiflee Ibrahim
(1999) Water Quality Modeling Study Of Sungai Semberong Using Qual2e - A Preliminary Study
Ahmad Tarmizi bin Abd Karim
(1998) Memupuk Disiplin Pelajar Institut Pengajian Tinggi Melalui Kod Etika
Ahmad Tarmizi bin Abd Karim
(1998) Polisi Kredit Pindah Institut Pengajian Tinggi Amerika: Satu Tinjauan
Mohd Razman bin Salim, Fadil Hj Othman, Sabarinah Marzuky & Ahmad Tarmizi bin Abd Karim
(1993) The Effect Of Socioeconomic Activities On Solid Waste Generation: A Case Study In South Johore, Malaysia
Mohd Razman bin Salim, Fadil Hj Othman, Sabarinah Marzuky & Ahmad Tarmizi Abd Karim
(1993) The Relationship Between Socioeconomic Activities And Solid Waste Generation: A Case Study In South Johore Malaysia
Ahmad Tarmizi bin Abd Karim & Fadil Hj Othman
(1992) The Effect Of Living Standards And Culture On Refuse Generation In Johor Bahru Areas

Consultancies

YearDescriptionLevel
2017 Consultant for UTHM Postgraduate Prepatory Program (Special Sessions), K-UTech Edu Sdn Bhd, 13 Oct 2017 - 16 Dec 2017 Private
2016 Member Project Monitoring Committee (PMC) of Pagoh Education Hub (PEH) for UTHM, 26 June 2016 until completion of project. Government
2012 Consultant for Upgrading of Jalan Muar-Tangkak-Segamat, Johor (Package 1B) for Iswarabena Sdn Bhd, 2012-2013 Private
2009 Consultant for Road stabilization study for MADOS estate, Kahang, Kluang, 2009 Private
2008 Consultative panel for curriculum development and training of staff for Kolej Kemahiran Tinggi MARA, 2008 Government
2000 Consultant for oxidation pond wastewater analysis for Tira Jaya Sdn Bhd, Kluang, 2000 Private
2000 Consultant for soil investigation and design of monofill for Tirai Jaya Sdn Bhd, Kluang, 2000 Private
1999 Consultant for Sg Bekok water quality analysis for Syarikat Air Johor Sdn Bhd, Johor Bahru, 1999 Private
1997 Consultant for air quality tests and analysis for Pusat Kesihatan Parit Raja, 1997 Government
1996 Consultant for treated groundwater analysis for Elken Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1996 Private
1996 Consultant for laboratory wastewater analysis of Pusat Kesihatan Parit Raja, 1996 Government

Supervision

YearDescriptionRole
2021 External Examiner for Rahsidi Sabri bin Muda (G1714917), PhD, Community Preparedness Framework for Disaster Risk Reduction of Hydroelectric Dams in Cameron Highlands, International Islamic University Malaysia (IIUM), June 2021 External Examiner
2021 Internal Examiner for PhD Thesis in Civil Engineering, UTHM: Amir Detho [HF180013]: Treatment of Landfill Leachate using activated carbon coconut shell, green mussel and zeolite as composite adsorbent, 2 Sept 2021 Examiner
2020 Internal Examiner for PhD Thesis in Civil Engineering, UTHM: Hassan bin Ismail (HF150042), Critical Success Factor Model affecting the Competencies of Civil Engineer in a Construction Project, 17 Aug 2020 Examiner
2019 Supervisor for Olyvia Mina Anak Mingat [CF160057], BEng, Water Quality Index of four lakes at UTHM Johor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Internal Examiner for PhD Thesis in Civil Engineering, UTHM: Ain Nabila bt Abdul Talib (GF150117), Electrokinetic Bioremediation on Contaminated Landfill soil by P. Putida, 21 Aug 2019 Examiner
2019 Supervisor for Mohammed Baqer Hasan AlMusawi (GF190018), MEng. Effective Management of Construction and Demolition Waste in Kuwait, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2018 Supervisor for Muhammad Shamim bin Abd Haris, BEng, FYP: Characterization of Water extracted form Humid Air, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Manubaarathi a/p Soomasegaram, BEng, FYP: The effectiveness of Moringa Oleifera as a sole coagulant to purify lake water, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Editor International Journal of Integrated Engineering, Special Issue, 4 June 2018 Assessor
2018 Reviewer of Journal article: Shear strength performance of marine sediments stabilized using cement, lime and fly ash, Construction and Building Materials Journal, May 2018 Assessor
2018 Internal Examiner for PhD Thesis in Civil Engineering, UTHM; Ali Benlamoud (GF150072)i: Hassi Messaoud Algerian petroleum sludge as raw material for cement; Sept 2018 Examiner
2018 Chairperson for PhD in Civil Engineering Progress Assessment: Muhammad Ismail bin Jaffar (GF160110), A Prediction Tool for local Air quality management, Sept 2018 Examiner
2018 Chairperson for PhD Proposal Assessment: Azura binti Md Zahri (GF170044), PhD Civil Engineering, Sept 2018 Examiner
2018 Chairperson for PhD Pre-viva examination: Ain Nabila binti Abdul Talib (GF150117), Electrokinetic Bioremediation on contamintaed landfill soil by P Putida, PhD Civil Engineering, Oct 2018 Examiner
2018 Chairperson for PhD Pre-Viva examination: Siti Fazlina bt Md Isa (HF150076), Field Study on Acidic Barren Slope using Large Rainfall Simulator, PhD Civil Engineering, 6 May 2018 Examiner
2018 Chairperson for PhD in Civil Engineering Progress Assessment: Junita bt Abd Rahman (GF150208), Mechanism of Chemical and Biological Reaction on enhancement of Solidification of Peat using ordinary portland cement and coal ash, Apr 2018 Examiner
2018 Chairperson for PhD Pre-Viva Examination in Civil Engineering: Ali Benlamoudi (GF150072), The Reuse of the Algerian Petroleum Sludge as alternative fuel and raw material for cement production, 27 May 2018 Examiner
2017 Internal Examiner for PhD Thesis in Civil Engineering, UTHM: Nur Atikah binti Ahmad Latiffi, Phycoremediation of meat processing wastewater by using microalgae Scenedesmus Sp., Dec 2017 Examiner
2017 Internal Examiner for Umi Kalthsom Binti Parjo, Effect of Fungal Growth on the Surface of Plasterboards, Doctor of Philosophy in Engineering Technology, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Dec 2017 Examiner
2017 Internal Examiner for Mohammed Mansour Mofreh Gubran, Development of Instrumented Consolidometer to assess compressibility of Kaolin Clay, PhD in Engineering Technology, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, July 2017 Examiner
2017 Internal Examiner for PhD Thesis in Civil Engineering, UTHM: Ruzaimah binti Razman (GF130139), Critical Success Factors of Sustainable Campus Operations towards Sustainability Development in Malaysian Universities, July 2017 Examiner
2017 Chairperson for Master (Research) in Civil Engineering Proposal Assessment: Syarifah Intan Najla binti Syed Hashim (GF160112), The composition and Distribution of Water and Sediment Quality in Sembrong Reservoir by uisng Coring Technique, Apr 2017 Examiner
2017 Chairperson for PhD in Civil Engineering Pre-viva examination: Ruzaimah binti Razman (GF130139), Sustainable Development in Malaysian Universities: Readiness Factors on Physical Campus Operations, 18 Apr 2018 Examiner
2017 Chairperson for Master (Research) in Civil Engineering progress assessment: Syarifah Intan Najlia binti Syed Hashim (GF160112), The composition and Distribution of Water and Sediment Quality in Sembrong Reservoir by using Coring technique, 17 Oct 2017 Examiner
2017 Internal Examiner for PhD Thesis in Civil Engineering, UTHM: Badee Abdulqawi Hamood Alshameri, Combining Seismic and Geotechnical Methods to improve the prediction of Physical soil properties, 8 Mac 2017 Examiner
2017 Chairperson for PhD Progress Assessment: Ali Benlamoudi (GF150072), A Disposal Method of Petroleum Sludge in cement plants as Alternative fuel and sustainable raw material, 6 Apr 2017 Examiner
2017 Chairperson for PhD in Civil Engineering Proposal Assessment: Mohd Ikhmal Haqeem bin Hassan (HF150088), Enhancement of Petroleum sludge waste treatment performance by using Solidifcation/stabilization method with palm oil ash as partial cement replacement, 15 June 2017 Examiner
2016 Internal Examiner for PhD Thesis in Technology Management, UTHM: Muhammad Mustafa Gambo (HP110071), Structuring Best Value Delivery Process of PPP Infrastructure Projects, Feb 2016 Examiner
2015 Co-supervisor for Mohamad Azim bin Mohammad Azmi (GF150246), Stabilisation and Solidifcation of contaminated soil using cement and Bagasse Ash, PhD in Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015-2018 Supervisor
2015 Supervisor for Nadiah Hasim (GF150180), Establishing Building comfort criteria in Buidling Regulations in Malaysia, MEng Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015-2018 Supervisor
2015 Supervisor for Krystabel Jonya ak Rapok (GF140083), Adsorption Isotherms of PVC compounds in Sembrong River sediment, MEng Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015-2018 Supervisor
2015 Supervisor for Abdul Zaki bin Abd Wahid (GF150088), Establishing Building Performance Based Regulatory System Framework for Indoor Environmental Quality (IEQ), PhD in Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015-2018 Supervisor
2015 Panel Examiner for Master (Research) in Civil Engineering Progress Assessment: Teong Ing Tong (GF140063), Evaluation of Humified and Nonhumified organic matter affecting the strength of Peat soil, 9 Nov 2015 Examiner
2015 Supervisor for Nur Fathanah binti Zakaria (HF140118), Adsorption Kinetics of Pthalate Esters in Sembrong River Sediment, MEng Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015-2018 Supervisor
2015 Chairperson for Oral Examination (Viva Voce): Siti Aimi Nadia bte Mohd Yusoff (2015), Soil Stabilization using Lignin and Bio-enzymes, M Eng Civil Engineering Examiner
2015 Panel Examiner for PhD Pre-viva in Technology Management, UTHM: Muhammad Mustafa Gambo (HP110071), Structuring Best Value Delivery Process of PPP Infrastructure Projects, 30 July 2015 Examiner
2015 Panel Examiner for Master (Research) in Civil Engineering Progress Assessment: Yeo Shi Wei (GF140103), Physicochemical and microstructure characteristics of humified and nonhumified organic matter and its effect on strength, 9 Nov 2015 Examiner
2015 Supervisor for Mohammed Kabir Aliyu (GF150243), Stabilisation treatment of contaminated dredged marine sediment using mineral additives, PhD in Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015-2018 Supervisor
2014 Supervisor for Nor Silawati bt Hassan, BEng, FYP: Kajian pemejalan sedimen sintetik menggunakan campuran simen dan zeolit semulajadi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jan 2014 Supervisor
2014 External Examiner for Soenita binti Hashim (P35254), PhD, Universiti Kebangsaan Malaysia, Nov 2014 External Examiner
2014 Supervisor for Mohd Faizzul Akhyar bin Md Amin, BEng, FYP: Pemejalan sedimen sintetik tercemar dalam matrik simen-zeolit semulajadi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jun 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Muhammad Azim Adli bin Muhammad Subri, BEng, FYP: Penentuan sebatian Pthalate Ester dalam sedimen Sungai Semberong, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jun 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Nur Fathanah binti Zakaria, BEng, FYP: Penyediaan dan pencirian sedimen sintetik tercemar oleh sebatian Pthalate Esters, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jun 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Sathiya Vaani Malayandi, BEng, FYP: Study of Toxicity Characteristic Leaching procedure (TCLP) of Pthalate ester compound in contaminated synthetic sediment, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jun 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Krystabel Jonya ak Rapok, BEng, FYP: Determination of Pthalate esters compounds in Sembrong river, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jun 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mohamad Soffi bin Abu Bakar, BEng, FYP: Kajian pengurasan hujan tiruan sebatian Pthalate ester dari sedimen sintetik tercemar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jun 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Roslinda Seswoya (HF130117), PhD in Civil Engineering, Thesis: Methane Recovery from Digesting Domestic Mixed sewage Sludge, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jun 2017 Supervisor
2014 Chairperson for Oral Examination (Viva Voce): Mohd Elias bin Daud (2014), PhD Mechanical Engineering Examiner
2014 Chairperson for Oral Examination (Viva Voce): Nurul Azma bte Abdullah, PhD Information Technology Examiner
2014 Chairperson for Masters (Research) in Civil Engineering Proposal Assessment: Minimization of heavy metals leachability from combination of fly ash and bottom ash in self compaction concrete, 16 Apr 2014 Examiner
2014 Chairperson for Masters (Research) in Civil Engineering Proposal Assessment: Mohamad Azim bin Mohamed Azmi (GF130038), Stabilization/Solidifcation of lead contaminated soil by using cement incorporated with sugarcane bagasse and pineapple waste, 17 Apr 2014 Examiner
2014 Chairperson for Masters in Civil Engineering Pre-Viva examination: Noor Amira bt Sarani (GF110120), 10 Feb 2014 Examiner
2014 Supervisor for Nur Farizah Farhain bte Juani, BEng, FYP: Kajian penyediaan Sedimen sungai sintetik, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jan 2014 Supervisor
2013 Supervisor for Nurasyidah binti Tullah, BEng, FYP: Effect of Humic acid content on the optimum lime content of artificial organic soil, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jun 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Siti Munirah binti Horiedin, BEng, FYP: Use of natural zeolite mixed with lime for organic soil stabilization, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jun 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Farizul Nizam bin Abdullah, BEng, FYP: Ujian Skrin Sebatian Organik dalam Sedimen Sungai Sembrong, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jun 2013 Supervisor
2013 Co-supervisor for Baiyinah Talip (GS32798), MEng, Masters Project: Adsorption of Nickel from aqueous solution on low cost adsorbent develop from coconut husk, Universiti Putra Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Roziana binti Hassanur, BEng, FYP: Lead and Cadmium concentration in Sembrong river sediment, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jan 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Tuty Illani binti Rameli, BEng, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Reviewer of journal article:Evaluation of High Volume Fly Ash in Permeation Grouting of Sand Soil, ACI Structural and Materials Journal, Aug 2013 Referee
2013 Assessor/Reviewer for Dewan Bahasa dan Pustaka Book Manuscript: Pengenalan Pendekatan Kitar Hayat, 2013 Assessor
2013 Assessor/Reviewer for Dewan Bahasa dan Pustaka Book Manuscript: Langkawi Geopark: Mengimbangi Pembangunan dan Pemuliharaan Warisan, 2013 Assessor
2013 Assessor/Reviewer for Dewan Bahasa dan Pustaka Book Manuscript: Pekan Parit sebagai Pentas Transformasi Pembangunan, 2013 Assessor
2013 Assessor/Reviewer for Dewan Bahasa dan Pustaka Book Manuscript: Pembangunan Lestari di Malaysia: Harapan dan Realiti, 2013 Assessor
2013 Chairperson for Oral Examination (Viva Voce): Mohammad Daud bin Hj Johari (2013), PhD Technology Management: Moral dan pengaruhnya terhadap motivasi dan komitmen dalam kalangan Anggota Tentera Darat Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Examiner
2013 Supervisor for Amran bin Ab. Ghani (GF130117), PhD in Civil Engineering, Thesis: Electrokinetic remediation of spiked Parit Raja soft soil, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013-2016 Supervisor
2012 Supervisor for Nur Izni binti Jalman, BEng., FYP: Pencirian ke atas Sedimen Sintetik tercemar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jun 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Fadilah binti Yusof, BEng., FYP: Pencirian dan pengenalpastian bahan cemar organik sedimen Sg Semberong, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jun 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Amira binti Azhar (HF120056), MEng, Characteristics of Dredged Marine Sediments in Peninsular Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Siti Norfarhana binti Ramlan, BEng, FYP: Effect of pH on strength of lime-zeolite treated artificial organic soils at 50 oC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, June 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Nur Afiqah binti Sumari, BEng, FYP: Pencirian ke atas sedimen sintetik, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, June 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Mohd Ridzuan bin Abdul Halim, BEng, FYP: Strength Development of Lime-Zeolite treated artificial Organic soil at 50 oC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, June 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Faizal bin Pakir, MEng, Dissertation: Effect of humic acid on microstructure and strength development of lime stabilized soil, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jan 2012 Supervisor
2012 Supervsior for Mohammed Kabir Aliyu, MEng, Thesis: Solidifcation/Stabilization Treatment of spiked Sembrong River sediment using cement and rice husk ash, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Aug 2015 Supervisor
2012 Supervisor for Najeeha binti Mohd Apandi, BEng, FYP: A study on mineralogical development of stabilized organic soil at 20oC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jan 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Mohamad Anuar bin Padeli, BEng, FYP: A study on mineralogical development of stabilized organic soil at 50oC using X-ray techniques, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jan 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Muhammad Azlan bin Baharuddin, BEng, FYP: Effect of curing temperature and additive on strength development of artificial organic soil, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, June 2012 Supervisor
2012 Chairperson for Oral Examination (Viva Voce): Qadir Bux Alias Imran (2012), PhD Civil Engineering: Critical energy for local impact effects of hard missiles on concrete targets, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Examiner
2012 Chairperson for Oral Examination (viva Voce): Idris Adamu Alhaji (2012), MSc Technology Management: The role of Audit committee in promoting good corporate governance Examiner
2012 Reviewer of journal article: Compatibility of Rice Husk Ash and Superplasticizers in Cementitious Mixtures, ACI Materials Journal, Aug 2012 Referee
2011 Supervisor for Norahmaniah binti Mustafa, BEng, FYP: Penguraian bahan kimia organik daripada matriks tanah bercampur kapur, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, May 2011 Supervisor
2011 Supervisor for Maimunah binti Amat, BEng, FYP: Penguraian bahan kimia organik daripada matriks tanah bercampur simen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, May 2011 Supervisor
2011 Supervisor for Mohd Nasaruddin bin Yusof, BEng, FYP: Penguraian bahan kimia organik daripada matriks tanah bercamnpur bitumen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, May 2011 Supervisor
2010 Supervisor for Juliana bt Jais, BEng, FYP: Kecekapan sistem tanah bencah (wetland) dalam merawat air sisa domestik, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Apr 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Nurulizzah bt Ideris, MEng, Thesis: Pelupusan bahan buangan plastik sebagai pengisi (filler) untuk jalan bersimen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010-2012 Supervisor
2010 Supervisor for Aida Muhamad (HF09007), PhD in Civil Engineering, Thesis: Penstabilan dan pemejalan nonilfenol dan nonilfenol monoetoksilat menggunakan bentonit organofilik dalam matriks simen-zeolit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 - 2017 Supervisor
2010 Supervisor for Madi Hermadi, PhD in Civil Engineering, Thesis: Developing new Chemical-Rheological Models and Chemical Durability Indices of Bitumen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Nov 2013 Supervisor
2010 Supervisor for Tan Lay Poh, BEng, FYP: Pengurasan logam berat daripada telefon bimbit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Apr. 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Ahmad Zulazmeer bin Rozali, BEng, FYP: Kajian kekuatan tanah bercampur kapur dan zeolit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Nov. 2010 Supervisor
2009 Assessor for International Journal of Integrated Engineering Assessor
2009 Co-supervisor for Felix Ling Ngee Leh, PhD, Thesis: Physico-chemical and Microstructure of artificial soil stabilized by lime-zeolite, Universiti Teknologi Malaysia, February 2016 Supervisor
2009 Co-supervisor for Nur Azeera binti Badroldin, MEng., Thesis: Treatment of palm oil mill effluent using hybrid upflow anaerobic sludge blanket reactor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009-2010 Supervisor
2009 Supervisor for Khairulnizam bin Mohd Hisham, BEng., FYP: Kajian kekuatan tanah lembut bercampur kapur, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, May 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Noor Zulhaziman bin Mohd Noor, BEng., FYP: Pengurasan kadmium dan plumbum daripada kaolin yang dipejalkan dengan simen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Nov. 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Mohd Hairizan bin Johar, BEng, FYP: Kajian kekuatan tanah lembut bercampur simen termampat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, May 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Nurul Ain Umaiban bt Yusof, BEng, FYP: Kajian Serapan Kromium trivalen dalam kaolin dan pasir, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, May 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Rawaida bt Rosli, MEng, Thesis: Adsorption and desorption of heavy metals on mixtures of residual soil, soft soil and rubber wood ash, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 - 2011 Supervisor
2009 Co-supervisor for Ho Mei Hoan, PhD, Thesis: The potential of using rubberchips and sand as filler in stabilized clay, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009-2013 Supervisor
2008 Supervisor for Gan Yee Khoon, BEng, FYP: Pengurasan kadmium daripada kolum tanah lembut, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Apr 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Siti Salwa bt Samsudin, BEng, FYP: Pengurasan kadmium daripada kolum tanah lembut yang telah distabilkan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Apr 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Wong Che Weu, BEng, FYP: Pengurasan plumbum daripada kolum tanah lembut yang telah distabilkan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Apr 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Chin Ghee Seong, BEng, FYP: Pengurasan plumbum daripada kolum tanah lembut, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Apr 2008 Supervisor
2007 Supervisor for Tan Chee Shyen, BEng, FYP: Hubungan penyerapan air dengan ketumpatan tanah tercemar yang telah dipejalkan dan distabilkan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, May 2007 Supervisor
2005 Supervisor for Panbarasi a/p Govindasamy, BEng, FYP: Kajian kebolehtelapan sampel tanah-simen, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Mac 2005 Supervisor
2002 Supervisor for Sim Lee Gaik, BEng., FYP: Pencirian sampel enapcemar domestik dari tapak pelupusan enapcemar Kluang, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Mac 2002 Supervisor
2002 Supervisor for Seetha a/p Doraisamy, BSc, FYP: Kajian perbandingan kualiti efluen antara kolam penstabilan sisa dengan Tangki septik Hi-Kleen, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Mac 2002 Supervisor
2002 Supervisor for Mohamad Rizwan bin Samad, BEng, FYP: Strategi Pengurusan Enapcemar di Kedah dan Perlis - satu kajian kes, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Mac 2002 Supervisor
2002 Supervisor for Yip Keng Hong, BEng., FYP: Transformasi enapcemar domestik dalam monofill, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Mac 2002 Supervisor
2002 Supervisor for Tan Chee Yen, BEng, FYP: Pencirian sampel tanah terusik daripada tapak pelupusan enapcemar domestik di Kluang, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Mac 2002 Supervisor
2002 Supervisor for Ng Chew Woei, BEng, FYP: Kajian kualiti air hujan yang dikumpulkan dari bumbung logam, plastik dan tanah liat, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Mac 2002 Supervisor
2002 Co-supervisor for Nur Edura Asni bt Abas, BSc, FYP: Kekuatan simen bercampur dengan abu enapcemar daripada sisa domestik, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Mac 2002 Supervisor
2001 Supervisor for Sukhwinder Singh Gill, BSc, FYP: Pengurusan enapcemar domestik dan septik di Malaysia - satu kajian kes, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, Sept. 2001 Supervisor
2001 Supervisor for Suhayya bt Rofik, BSc, FYP: Kualiti air bumi di tapak pelupusan enapcemar domestik di Kluang, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, Sept. 2001 Supervisor
2001 Supervisor for Lui Hung Chek, BSc, FYP: Simulasi Oksigen terlarut dan permintaan oksigen biokimia menggunakan QUAL2E di Sungai Semberong Kluang, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, Apr. 2001 Supervisor
2001 Co-supervisor for Norhazizi bin Abdul Mutalib, BSc, FYP: Kesan dan pengaruh Empangan Bekok dalam pengurusan banjir di Batu Pahat - satu kajian kes, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, Apr. 2001 Supervisor
2001 Supervisor for Felix Ling Ngee Leh, BSc, FYP: Kajian Kualiti Curahan awal air hujan di ITTHO, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, Apr. 2001 Supervisor
2001 Co-supervisor for Radin Maya Saphira bt Radin Mohamed, MEng., Thesis: Simulasi logam berat sepanjang Sungai Bekok menggunakan perisian QUAL2E, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 Supervisor
2001 Supervision of 2 UTHM students undergoing Industrial training/internship in Melaka (Sri Building Construction Sdn Bhd and Sykt O & L Jurutera Perunding Sdn Bhd), November 2001 Supervisor
2001 Supervisor for Sreedaran a/l Raman, BSc, FYP: Kajian pengurangan Permintaan Oksigen Kimia (COD) pencemar dalam model Kolum tanah, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, Sept. 2001 Supervisor
2000 Supervisor for Khor Meng Keang, BSc, FYP: Simulasi sebatian Nitrogen dalam Sungai Semberong dengan menggunakan perisian QUAL2E, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, Oct. 2000 Supervisor
2000 Supervisor for Asiah bt Ariffin, BSc, FYP: Kandungan besi ferrum di dalam sistem bekalan air kampus ITTHO, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, Aug. 2000 Supervisor
2000 Supervisor for Recca a/p Tharmarajah, BSc, FYP: Kajian kes loji rawatan air sisa menggunakan sistem parit pengoksidaan ubah suai di Sungai Besi Kuala Lumpur, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, Oct. 2000 Supervisor
1999 Reviewer of Journal article: Kekuatan Galas Bahan Berbitumen yang diguna semula, Jurnal ITTHO, June 1999. Referee
1999 Assessor for Essay Writing composition competition on Information technology in conjunction of IT Educational carnival students exposition (EMI '99), 28 June 1999 Assessor
1998 Reviewer of Journal article: Kajian Awal Pengukuran Kualiti Udara Dalaman, Jurnal ITTHO, June 1998 Referee
1998 Reviewer of journal article: Factors affecting Glueline Strength On Veneered Particleboard, Jurnal ITTHO, June 1998 Referee
1998 Reviewer of Journal article: Pelepasan Efluen Searah Dengan Aliran Ambien Dalam Saluran Terbuka: Kajian Makmal, Jurnal ITTHO, Dec 1998. Referee
1998 Reviewer of Journal article: A smart Regeneration Model Towards Achieving Quality Assured Maintenance, Jurnal ITTHO, June 1998 Referee
1997 Supervisor for Chua Poh Poo, BSc., FYP: Rawatan air sisa tekstil menggunakan Kaedah Kolam Berudara, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, Apr. 1997 Supervisor
1997 Assessor/Editor for Academic Journal ITTHO, 1997 Assessor
1997 Co-supervisor for Zawawi bin Daud, MEng, Model kualiti air Sungai Semberong menggunakan perisian QUAL2E, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2000 Supervisor
1997 Supervision of Teachers Training Program for Diploma students, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1997 Supervisor
1996 Supervisor for Rosilawati bt Ahmad Khalil, BSc., FYP: Kesan perubahan sumber oksigen terlarut akibat fotosintesis fitoplankton dalam kolam, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, Nov. 1996 Supervisor
1996 Supervisor for Mohyiddin bin Salleh, BSc., FYP: Pengaruh Sejatpeluhan dengan tanah, pasir dan tumbuhan, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, Nov. 1996 Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2020 Delivered an online seminar to Civil Engineering Department's students and lecturers of the Middle East College, Muscat, Oman on Ethics and Professionalism in the Workplace, 21 st July 2020; 12.00 - 4.00 PM Malaysian time. International
2020 Chairman Technical Tender Assessment Committee: Tender for the Renewal Warranty, Support and Maintenance of Unified Storage for 5 years at Server Room Pusat Teknologi Maklumat, UTHM, 19 July 2020 University
2020 Member of University's Anti Bribery Committee (Jawatankuasa Anti Rasuah, JAR), UTHM, 1 Sept 2020 - 31 Aug 2021 University
2020 Senate Member of Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 1 Sept 2020 - 31 Aug 2021 University
2020 Member of University Financial and Accounting Management's committee (JKPKAU), UTHM, 1 Sept 2020 - 31 Aug 2021 University
2020 Head of Physical Campus Ecosystem Cluster - University Annual Work Target (SKTU) for 2021-2022, UTHM University
2020 Chairman University's Quotation Committee (For Values less than or equal RM500K), 1 Sept 2020 - 31 Aug 2021 University
2019 Chairman Technical Tender Assessment Committee: Tender for the supply, delivery, installation, migration, testing & commissioning of internet lease line for UTHM, 27 May 2019 University
2019 Register as Professional Technologist (Ts or P. Tech) in Building and Construction Technology of the Malaysia Board of Technologists (MBOT), Registration No. PT19100097, Oct 2019 Government
2019 Deliver Professorial Lecture 1/2019: Lessons learnt from Public Private Partnership at Pagoh Education Hub, 7 March 2019 University
2019 Member, UTHM Physical Planning and Development Committee (JPPF), Sept 2019 University
2019 Member, Professorial Peer Evaluation Committee of Faculty of Engineering Technology, 26 July 2019 University
2019 Member of University Financial and Accounting Management's committee (JKPKAU), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 15 Nov 2018 - 30 Nov 2020 University
2019 Member University's Quotation Committee 'B' (Jawatankuasa Sebutharga Universiti 'B'), UTHM, 15 Jan 2019 - 1 Oct 2019, 23 Oct 2019 University
2019 Chairman of Task Force Committee in preparing UTHM Annual Report 2019, 13 Nov 2019 University
2019 Chairman of Task Force Committee in preparing the UTHM Annual Report 2018, 22 Jan 2019 University
2019 Chairman Technical Tender Assessment committee: Tender for Providing Syariah Takaful Insurance Services for UTHM, 10 Jan 2019 University
2019 Chairperson, Professorial Peer Evaluation Committee of Faculty of Civil & Environmental Engineering, 1 June 2019 - 31 May 2021 University
2019 Member of University's Anti-Bribery Committee (Jawatankuasa Anti-Rasuah,JAR), UTHM, 2019-2020,21 May 2019 University
2019 Head of Strategic Management and Corporate Communications Cluster for Documenting the University Annual Work Target (SKTU) for the year 2019-2020, UTHM, 16 May 2019 University
2019 Register as Graduate Technologists with Malaysia Board of Technologists (MBOT), Member No. GT19030597, Mac 2019 Government
2019 Member University's Quotation Committee (For Value less than or equal RM500K), 1 Oct 2019 - 30 Sept 2021, 23 Oct 2019 University
2018 Member, Malaysian Council of Postgraduate Studies Dean (MDPS), IPTA, Session 2018/2019, 26 Jan 2018 National
2018 Pengerusi JK Kerja Anugerah Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi (R & I) 2018, UTHM, 2 Apr 2018 - 1 Apr 2020 University
2018 Chairman Tender Technical Assessment committee for the Supply, Delivery, Installation, Testing and certification of Wifi and Networking system at Pagoh Residential College at UTHM, 13 Sept 2018 University
2018 Chairman Tender Technical Assessment committee for the Supply, Delivery and Commissioning of Genuine Toners and Cartridges at Pusat Teknologi Maklumat, UTHM, 30 June 2018 University
2018 Ahli Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Pelajar UTHM, 23 Sept 2018 University
2018 Ahli Jawatankuasa Cuti Belajar Akademik Universiti, 2018 - 2021, 26 Apr 2018 University
2018 Ahli Panel Siasatan Dalaman Kes Plagiat Sarjana secra Kerja Kursus, 27 Feb 2018 University
2018 Senate Member of Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 15 Nov 2018 - 30 Nov 2020 University
2018 Assistant Invigilator of Undergraduate and Diploma programs' Final Examinations, Semester 1, Session 2018/2019, 18 Nov 2018 University
2018 Chairman PhD Thesis by Publication committee, 20 May 2018 University
2018 Chairman Committee for Research and Innovation award of Excellence (R & I 2018) to prepare criteria of excellent supervisor award and special supervisory award, 19 Apr 2018 University
2018 Represented Vice Chancellor of UTHM to the 18th Convocation ceremony of Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei and the signing of MOU between UTHM and KUPUSB. 5 Nov 2018. University
2018 Interview Panelists of Postgraduate students applying for Ministry of Higher Education Scholarships (MyBRain), MOHE, 10 Apr 2018 Government
2018 Member of Research Studies committee (JKPI) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 1 Jan 2018 - 31 Dis 2019 University
2018 Ahli Jawatankuasa Cuti Belajar Staf Bukan Akademik, 2018-2019 University
2018 Member of committee to develop UTHM campus development master plan for Technical cluster, 2 Jan 2018 University
2018 Internal Inquiry/Investigative Panel Member for Plagiarisme Case of Masters (Coursework) Project Report, UTHM, Feb 2018 University
2018 Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Teknikal Tender UTHM Bil 2/2018, 28 Jun 2018 University
2018 Chairman Tender Technical Assessment committee for Maintenance and Services of Air conditioning and ventilation systems for 2 years at UTHM, 29 Mac 2018 University
2018 Keynote Speaker, The 21st USN Kolaka-ADRI International Conference, held from 3-4 Dec 2018 at Hotel Sultan Raja Kolaka, Sulawesi, Indonesia, 3rd Dec 2018 International
2017 Member Malaysian Council of Postgraduate Studies Deans (MDPS), IPTA/IPTS Session 2016/2017 National
2017 Senior Researcher/Mentor of Micropollutant Research Center (MPRC) in Integrated Water Resources Engineering and Geo-environmental Engineering, UTHM, 10 Jan 2017 University
2017 Keynote Speaker, The 4th International Conference on Civil & Environmental Engineering for Sustainability (ICONCEES 2017) held from 4-5 Dec 2017 at Bayview Hotel, Langkawi, Kedah, 4 Dec 2017 International
2017 Head of Group 6 (Facilities) Task Force QS Stars Rating, 2017 University
2017 Member of UTHM Academics Study Leave Management Committee, October 2017- September 2019, 28 Sept 2017 University
2017 Chairman, Professorial Peer Evaluation Committee of Faculty of Civil and Environmental Engineering, UTHM, 2017-2019 University
2017 Assistant Invigilator of Undergraduate and Diploma programs' Final Examinations, Semester 1, Session 2017/2018, 27 Nov 2017 University
2017 UTHM Promotional Visit to EDUTrac, Muscat, Oman held at Oman Convention & Exhibition Centre from 29 Oct 2017 - 31 Octy 2017. Entertain 103 visitors to UTHM's booth, Issue 11 conditional offer letters and 8 students succesfully came to study at UTHM. University
2017 Member, Ministry of Higher Education Development Action Committee (JTPK), 2017 Government
2017 Member, Batu Pahat Regional Action Committee, 2017 Government
2017 Member, HPTP Ministry of Higher Education's Task Force, 2017 Government
2017 Member Johor State Action Council (MTNg), 2017 Government
2017 Member, Johor Federal Land Monitoring Committee (JKPTG), 2017 Government
2017 Member, University's Investment Committee, UTHM, 1 Oct 2016 - 30 Sept 2018 University
2017 Assessor of Manuscripts Screening Panel for Publishable Materials issued by UTHM 20172018, 6 Feb 2017 - 31 Dec 2018 University
2017 External Assessor for Evaluation of Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) DS54 Grade Lecturer's Application, 2017 University
2017 Chairman, Assistant Vice Chancellor's Office (PNC PPFI) Tender Technical Assessment/Quotation Technical Assessment Committee, 2017 University
2017 Chairman, Cluster 6 (Infrastructure) of UTHM Strategic Plan 2017-2020 and Blueprint 2015-2025 Review committee, 2017 University
2017 Chairman, Lost and Disposal Committee, UTHM, 2017 University
2017 Member, Professional and Management Staff Selection Committee (Technical field), 2017 University
2017 Member, HPTP Project Monitoring Committee (PMC), 2017 University
2017 Member, University Budget Defense Committee, 2017 University
2017 Member, Development Budget Defense (DE RMK10 dan RMK11), 2017 University
2017 Member, National Professors Council (MPN), 2017 University
2017 Patron, Correctional Students Training Corps (SISKOR), 2017 University
2017 Member, UTHM Management Committee, 2017 University
2017 Member, UTHM Integrity and Governance Committee, 2017 University
2017 Member, Accounts and Financial Management Committee, 2017 University
2017 Member, Management with Councils Representatives meetings (MBJ) committee, 2017 University
2017 Ex-officio Member of University Executive Committee, UTHM, 2017 University
2017 Chairman, UTHM Price Negotiation for Direct negotiation Purchases above RM500,000.00, 2017 University
2017 Chairman, UTHM Spaces Management Committee (JKPRU), 2017 University
2017 Chairman, Assistant Vice Chancelor's Office (PNC PPFI) Management Committee, 2017 University
2017 Chairman, Assistant Vice Chancellor's Office (PNC PPFI) Quotation Assessment and Selection Committee, 2017 University
2017 Patron, Development and Property's Management Offices Club (Kelab Hartabina), 2017 University
2017 Chairman (Alternate), UTHM Occupational Safety, Health and Environment (OSHE) Committee, 2017 University
2017 Chairman (Alternate), UTHM Energy Efficiency and Management Main Committee, 2017 University
2017 Member, Physical Planning and Development Committee (JPPF), 2017 University
2017 Member, Senate of Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Member, FPTP Professorial Peer Evaluation Panel, 2017 University
2017 Chairman, UTHM Information and Communications Technology (ICT) committee, 2017 University
2017 Chairman, UTHM Consultants Assessment and Selections Committee, 2017 University
2017 Chairman, Assistant Vice Chancellor's Office (PNC PPFI) Integrity Committee, 2017 University
2017 Chairman, Management of Extension of Time (EOT) Application Committee, 2017 University
2017 Chairman, University Sustainable Champion Team (SCT), 2017 University
2017 Member Malaysian Council of Engineering Deans (MCED), 2017 National
2016 Keynote Speaker, International Symposium on Civil and Environmental Engineering 2016 held from 5 - 6 Dec 2016 at Novotel Hotel, Melaka, Malaysia, 5 Dec 2016 International
2016 Member of Pagoh EduHub Monitoring committee as required in Concessionnaire Agreement (CA2), 26 June 2016 University
2016 Chairman Price Negotiation committee for Direct Negotiation Purchases above RM500,000 at UTHM, 1 Jan 2016 - 31 Dec 2016 University
2016 Chairman, Tender Technical Assessment committee of Cleaning services at Zones A, B, C and D UTHM, 9 June 2016 University
2016 Chairman, Tender Technical Assessment committee of Replacement and Upgrading of Air Conditioner and Ventilation system at DTMI UTHM, 14 June 2016 University
2016 Chairman Tender Technical Assessment committee of Repair and Replacement of Electrical Appliances and maintenance of high voltage electrical equipments and fixtures at UTHM, July 2016 University
2016 Chairman Lost and Disposal committee, UTHM, 1 Mac 2016 - 28 Feb 2018 University
2016 Chairman, Tender Technical Assessment committee for Covered walkway, aircraft hanger, maintenance of building and infrastructure projects at UTHM, 30 May 2016 University
2016 Chairman Tender Technical Assessment Committee of Maintenance and servicing of Air Conditioner and ventilation system at UTHM, 9 June 2016 University
2016 Chairman Tender Technical Assessment committee for Maintenance and servicing of Mechanical systems at FKEE and Nano buildings at UTHM for 2 years, 31 Mac 2016 University
2016 Chairman Tender Technical Assessment committee for Supply, Delivery, Installation, Testing and commissioning of network infrastructure at PUSKEP, Tg Laboh UTHM, 31 Mac 2016 University
2016 Chairman Tender Technical Assessment Committee of Maintenance and servicing of Fire fighting system at UTHM, 17 Oct 2016 University
2015 Deputy Chairman, Environmental Science Expert Committee of Dewan Bahasa dan Pustaka, 10 Dec 2015 - 10 Dec 2017 National
2015 Chairman Works Tender Technical Assessment committee for Proposed Flood mitigation landscape development at UTHM, 2 Aug 2015 University
2015 Senate member of University Tun Hussein Onn Malaysia, 1 Jan 2015 - 31 Dec 2015 University
2015 Anugerah Taat Setia 20 tahun (20 year loyalty award), 30 Mac 2015 University
2015 Senate member of Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 1 Oct 2015 - 30 Sept 2018 University
2015 Chairman of Committee to Evaluate and Assess the appointment of Consultants at UTHM, 13 May 2015 University
2015 Chairman Tender Technical Assessment committee of Supply, delivery, installation, testing and commissioning of internet access at UTHM, 11 Oct 2015 University
2015 Chairman Tender Technical Assessment committee of New Core, Distribution and Access switches at UTHM, 11 Oct 2015 University
2015 Superintendent Officer's Representative for Proposed improvement of flood mitigation system (as per PWD Form 203A Contract) at UTHM, 20 Oct 2015 University
2015 Member of Environmental Engineering manuscripts screening Assessors for publications by UTHM Publisher 2015-2016, 5 Apr 2015 University
2015 Deputy Chairman, Energy efficiency and management Main committee at UTHM, 19 Apr 2015 University
2015 Member of Integrity and Governance committee, UTHM, 31 Mac 2015 University
2014 Member of Loss and Disposal committee (JKPK), 30 Mac 2014 University
2014 Chairman Price Negotiation committee for Direct Negotiation Purchases above RM500,000 at UTHM, 1 Apr 2014 - 31 May 2015 University
2014 Chairman Works Tender Assessment committee for Infrastructure and Buidling maintenance Works for Zones A and B at UTHM, 8 Apr 2014 University
2014 Delegated by Vice Chancellor as VC 's Representative of UTHM's Occupational, Safety, Health and Environment (OSHE) Division at UTHM, 31 Dec 2014 University
2014 Represented Vice Chancellor of UTHM to AUAP-SIAS International Conference at SIAS International University, Xinzheng, Henan, P.R. China, 28 - 31 May 2014 University
2014 Chairman Works Tender Assessment committee for Electrical (LV & ELV), Telephone and ICT works at PUSKEP, Tg Laboh, UTHM, 12 Jan 2014 University
2014 Chairman Tender Technical Assessment committee of maintenance and servicing of Air Conditioner and Ventilation and Fire Fighting system at UTHM, 25 June 2014 University
2014 Chairman Works Tender Assessment committee for Maintenance Works and Services of Teaching-Aid equipments for 24 months at UTHM, 8 Apr 2014 University
2013 Deputy Chairman, Environmental Science Expert Committee of Dewan Bahasa dan Pustaka, 22 Mac 2013 - Dec 2015 National
2013 Member, Bi-Weekly Executive and Management Committee, UTHM, 2013 University
2013 Ex-officio Member of University Executive Committee, UTHM, 2013 University
2013 Chairman, University Information and Communications Technology (ICT) Committee, UTHM, 2013 University
2013 Member of University Management Committee, UTHM, 2013 University
2013 Chairman, Finance and Consultant's Technical Assessment Committee, UTHM, 2013 University
2013 Chairman Tender Assessment committee for Maintenance services of High Voltage electrical substations 33/114 KV and 11/433KV for 24 months at UTHM, 20 Dec 2013 University
2013 Chairman Tender Assessment committee for Cleaning services at Mosque, LIbrary, Main hall, Staff quarters, PALAPES, SUKSIS, JPAM, RECESS offices and Co-curriculum and Cultural Center for 2 years, 12 July 2013 University
2013 Panel member of Forum titled: "Sustainable Engineered solutions to current Geotechnical and Environmental challenges" at UTHM, 28 Aug 2013 University
2013 Manager, iPMO CAPs Governance, UTHM 2013 - 2014 University
2013 Member of committee to prepare DSI for Royal Concert program at UTHM, 1 July 2013 University
2013 Chairman, Tender Technical Assessment committee of Cleaning services (Package A and B) at UTHM, 12 July 2013 University
2013 Member of Quotation Technical Assessment committee for Supply, delivery, installation and testing of hybrid micro hydro system at Taman Negara Endau Rompin, PETA (NERC), 31 May 2013 University
2012 Invited Speaker for Politeknik Merlimau Innovation Day - Geoenvironmental engineering seminar, 2012 University
2012 Manager, iPMO CAPs Governance, UTHM 2012 -2013 University
2012 Ahli Jawatankuasa Induk Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar 2012/2013 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Member, Malaysian Council of Engineering Deans, 2011-2012 National
2011 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2011 Supervised and managed Proposed construction and completion of Nanotechnology laboratory for Microelectronic and Nanotechnology-Shamsudin Research Center (MINT-SRC) at UTHM by Rosha Dynamic Sdn Bhd, Project cost:RM4.8 million, 7/2/2011-11/12/2011 University
2011 Penaung Program Mobility Pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar dan Program Khidmat Masyarakat ke Institut Teknologi Kampuchea dan Universiti Norton Kampuchea pada 5 Dis 2011 - 7 Dis 2011 National
2010 Member of Task Force on Pagoh Higher Education Hub for Ministry of Higher Education, 2010-2013 Government
2010 Supervised and managed Proposed Construction and completion of Marching field for PALAPES at UTHM by MNE Development (M) Sdn Bhd, Project Cost:RM7.2 million, 17/5/2010-26/12/2010 University
2010 Supervised and managed Proposed Design and Build Multipurpose Hall at UTHM by Hamidah Fazilah Sdn Bhd, Project Cost:RM37.2 million, 20/9/2010-30/5/2011 University
2010 Chairman, Tender Evaluation committee to assess Works tender (Cleaning Services at Library) at UTHM, 24/12/2010 University
2010 Member of Tender Technical Assessment committee for Works Tender (Cleaning services at Library) at UTHM, 24/12/2010 University
2010 Member of Tender Technical Assessment committee for Proposed construction and completion of Nanotechnology laboratory for MINT-SRC, UTHM, 24/12/2010 University
2010 Penggubal soalan bagi Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) sesi 1 Tahun 2010 untuk Pengajar Gred J41, 10/5/2010 University
2009 Member of committee for Soft Soil Engineering seminar 2009 (SSES09), 29/7/2009-1/8/2009 National
2009 Supervised and managed Proposed Construction and completion of Covered Walkway (phase 1) at UTHM by Belanga SP Sdn Bhd, Project Cost:RM1.4 million, 1/7/2009-29/12/2009 University
2009 Thesis titled "Metals Release from Contaminated Soil Solidified/Stabilized with cement and Rubber Wood Bark Ash" submitted to FK, UKM in fulfillment of the requirements of PhD in Civil & Structural Engineering, Jan 2009 University
2009 Supervised and managed Proposed construction and completion of Technology Management faculty's building at UTHM by Kosmo Setegas Sdn Bhd, Project Cost:RM33 million, 2/6/2009-25/1/2011 University
2009 Supervised and managed Proposed Construction and completion of Sports Center at UTHM (Phase 2- Swimming pool and Administration Block complex) by AZM Corp Sdn Bhd, Project Cost:RM22.4 million, 9/4/2009-20/10/2010 University
2009 Supervised and managed Proposed Construction and completion of a Mosque and Islamic center at UTHM by MBN Consortium Sdn Bhd, Project Cost:RM30 million, 9/10/2008-21/4/2010 University
2009 Supervised and managed Proposed Construction and completion of a minaret at UTHM's mosque by Perniagaan dan Pembinaan Sejati, Project Cost:RM1.4 million, 2009-2010 University
2009 Project Member, iPMO Internalization Group, UTHM 2009 - 2010 University
2009 Senate Member of Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 - 2011 University
2009 Member of Committee for National Seminar on Env Eng & Public Health, UTHM University
2009 Member of Committee Projek Hakisan Pantai DUN Senggarang, UTHM University
2009 Supervised and managed proposed construction and completion of Magnus Frame Building at Makmal Bahan E7, UTHM by Portland Builders Sdn Bhd, Project Cost:RM535,941. 25/7/2009-2/9/2009 University
2009 Supervised and managed Proposed construction and completion of Multipurpose Building at UTHM by Direstu Sanira Sdn Bhd, Project Cost:RM7.6 million, 2/2/2009-13/2/2009 University
2009 Member of FKAAS Graduate Examiners committee, 23/3/2009 University
2009 Lead Auditor, MS ISO 9001:2000, 2/2/2009-31/12/2009 University
2009 Member of FKAAS Academic Quality and accreditation committee, 14/1/2008-31/5/2009 University
2009 Penggubal Soalan bagi Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) sesi 1 Tahun 2009 untuk Pengajar Gred J41, 4/3/2009 University
2009 Penggubal Soalan bagi Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) sesi 1 Tahun 2009 untuk Juruteknik Kanan Gred J22, 4/3/2009 University
2009 Supervised and managed Proposed Construction of Cabin and Landscaped Development for PALAPES, SUKSIS and JPA3 office at UTHM by MYS Construction Sdn Bhd, Project Cost: RM1.9 million, 2/2/2009-19/7/2009 University
2009 Supervised and managed Proposed Upgrading of Road Due to flood at UTHM by PRIMATAMA Sdn Bhd, Project Cost: RM9.7 million, 9/10/2008-1/4/2009 University
2009 Supervised and managed Proposed Upgrading of Electrical Supply system at UTHM by SINGLEFINE (M) Sdn Bhd, Project Cost:RM7.3 million, 6/8/2008-12/5/2009 University
2009 Supervised and managed Proposed Construction and Completion of Student Services Center Building at UTHM by Lilin Ent, Project Cost:RM3.4 million, 19/3/2009-23/12/2009 University
2009 Supervised and managed Proposed Construction and completion of fences at Tg Laboh, UTHM by Proidea Ent., Project cost:RM338,288., 21/5/2009-18/8/2009 University
2009 Supervised and managed Proposed construction and completion of Automatic Teller Machine (ATM) center building at UTHM by Seindah Pelangi, Project Cost:RM179,660., 1/9/2009-28/9/2009 University
2009 Supervised and managed Proposed Design and Build of A Linear Fountain at UTHM by Prima Tuah Sdn Bhd, Project Cost:RM797,470, 7/9/2009-19/9/2010 University
2009 Supervised and managed Proposed Construction and completion of Sports Center at UTHM (phase 1- Stadium & soccer field) by Blackprint Sdn Bhd, Project Cost:RM5.0million, 9/2/2009-10/2/2010. University
2009 Editorial board committee member for Hydrology and Enviornmental National Conference (HIDRAS2010), 1/1/0/2009-24/6/2010 National
2008 Deputy Chairman, FKAAS Special Open Day committee, 1/8/2008-31/12/2008 University
2008 Penggubal soalan bagi Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Sesi 1 Tahun 2009 untuk Pengajar Gred J41, 17/7/2008 University
2008 Deputy Chairman National seminar on Environmental Engineering and the Public, 27/11/2008-5/9/2009 University
2008 Auditor, MS ISO 9001:2000, 29/1/2008 University
2007 Head of Unit, Bioengineering Unit, FKAAS, UTHM, 1/6/2007-30/4/2008 University
2007 Member of FKAAS Quality committee, 1/6/2007-30/4/2008 University
2007 Acting Head of Department, Department of Water and Environmental Engineering, FKAAS, UTHM, 1/6/2007-30/11/2007 University
2007 Member of FKAAS Academic committee, 1/6/2007-30/4/2008 University
2007 Member of FKAAS examination committee, 1/6/2007-30/4/2008 University
2007 Member of FKAAS Academic Staff Peer Review Assessment committee (Associate and senior lecturer posts), 1/6/2007-30/4/2008 University
2007 Member of FKAAS Study Leave committee, 1/6/2007-30/4/2008 University
2007 Member of FKAAS Information Technology committee, 1/6/2007-30/4/2008 University
2007 Member of FKAAS Quotations Technical Evaluation committee, 1/6/2007-30/4/2008 University
2007 Member of FKAAS Curriculum and syllabus committee, 1/6/2007-30/4/2008 University
2007 Member of FKAAS Quotations Evaluation committee, 1/6/2007-30/4/2008 University
2007 Member of FKAAS Publications and Scientific writing committee, 1/6/2007-30/4/2008 University
2007 Member of FKAAS committee to develop New Programs on Bioengineering and Environment, 1/6/2007-30/4/2008 University
2007 Member of FKAAS Graduate Studies committee, 1/6/2007-30/4/2008 University
2002 Received certificate of appreciation from Director ITTHO for services rendered as Head of Environmental Engineering laboratory, 1/10/1993 - 30/4/2002 University
2002 Member of Book Selection committee for KUiTTHO library at London Book fair and various bookshops in England, 16/03/2002-20/03/2002. University
2002 Awarded scholarship to pursue PhD studies for 3 years from Ministry of Science, Technology and the Environment (MOSTE) Malaysia, 2002 Government
2002 Received the 2001 Excellent Services Award (Anugerah Khidmat Cemerlang 2001) from KUiTTHO, 2002 University
2001 Academic Advisor to 45 B Eng Civil Engineering students, 2001 - 2005 University
2001 Chairman of accreditation committee to prepare for the accreditation of Bachelor of Civil Engineering program according to Engineering Accreditation Council Manual 2001 edition, 2001 University
2001 Member of Working committee to develop the Academic Quality Assurance Manual for KUiTTHO, June 2001 University
2001 Member of KUiTTHO's Engineering faculty Academic committee, 1/1/2001-31/12/2003 University
2001 Member of Koperasi Anggota-anggota Kerajaan Batu Pahat Bhd Malaysia (no 9625), 2001-present Private
2001 Internal Auditor for Civil Engineering Staff Welfare Club (CESWEC), ITTHO, 2001 session. University
2001 Penggubal Kurikulum Diploma Kejuruteraan Awam (Persekitaran) untuk Politeknik Baru, Ministry of Education, Malaysia, 2001 Government
2000 Skills Training Evaluation officer for National Vocational Training Council, Ministry of Human Resources, 2000-2001 National
2000 Member of ITTHO credit transfer evaluation committee, 20/1/2000-19/1/2002 University
2000 Member of committee to evaluate tender offers purchased using Islamic Development Bank fundings, 2000-2001 University
1999 Anugerah Khidmat Cemerlang 1998, Universiti Teknologi Malaysia University
1999 Course Instructor: Reinforcing Algebra knowledge to first year students, ITTHO, 13/06/1999-18/06/1999. University
1999 Facilitator of Student Excellence Program (PROKEP) @ Kem Jubli Intan, Batu Pahat, ITTHO, 24/07/1999-25/07/1999. University
1999 Board of Director, Koperasi ITTHO Bhd Malaysia, 26/2/1999-29/6/2000 Private
1999 Received certificate of appreciation from Director ITTHO for services rendered as Facilitator of Mathematics assessment test given to new undergraduates (1999/2000 session), 25 June 1999 University
1999 Received certificate of appreciation from Head of Civil Engineering department for services rendered as Organizing committee member and facilitator of ITTHO student excellence program, July 1999 University
1999 Received the 1998 Excellent Services Award (Anugerah Khidmat Cemerlang 1998) from Universiti Teknologi Malaysia, 24/4/1999 University
1998 Trainer & Facilitator for Civil Engineering Construction for Bumiputra Contractors, ITTHO & Majlis Daerah Batu Pahat Barat, 1998 University
1998 Member of Process committee of ITTHO's Quality Council, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1998-1999 University
1998 Internal Auditor for Civil Engineering Staff Welfare Club (CESWEC), ITTHO, 23/04/1998-24/04/1999 University
1998 Received certificate of appreciation from Director ITTHO for being speaker of National Education Seminar '98, 24-25 Oct 1998 held at ITTHO University
1998 Received certificate of appreciation from Director ITTHO for being speaker and facilitator of the Civil Engineering Construction for Bumiputer Contractor '98 course, Nov 1998 University
1998 Received certificate of appreciation from Chairman of Civil Engineering Staff Welfare Club (CESWEC) for services as Internal Auditor, 1998 University
1998 Academic Advisor to 29 B Eng in Civil Engineering students, 1998 - 2002 University
1998 Course Instructor & Facilitator: Civil Engneering Construction for Bumiputera Contractor, Majlis Daerah Batu Pahat Barat & ITTHO, 20/11/1998-21/11/1998. District
1997 Counselor for Students Excellence Program (PROKEP), 1997 University
1997 Internal Auditor for Civil Engineering Staffs Welfare Club (CESWEC), ITTHO, 1/01/1997-22/04/1998 University
1997 Member of Forum Panel: Preparation of good and effective thesis for Civil Engineering Department, ITTHO, 22/02/1997 University
1997 Member of Interview Panelist to select potential new students for ITTHO, 14/4/1997-17/4/1997 University
1997 Course Instructor & Facilitator: Engineering Technology Studies (Grand Continental Hotel, Melaka) for Technical & Vocational Education Division, Ministry of Education Malaysia, 11/08/1997-14/08/1997 National
1997 Secretary of Pro-tem committee member to set up ITTHO cooperative (Koperasi ITTHO Bhd), 25/8/1997-23/11/1997 University
1997 Trainer & facilitator for Engineering Technology courses, Ministry of Higher Education, Malaysia, 1997-1998 Government
1997 Received certificate of appreciation from Ministry of Education for being Engineering Technology orientation course instructor and facilitator, 1997 Government
1997 Board of Director, Koperasi ITTHO Bhd, Malaysia, 24/11/1997 - 24/2/1999 Private
1997 Member of ITTHO Graduate Studies committee, 1/11/1997-30/4/2002 University
1996 Member, ITTHO's Future Development Project Brief committee, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 1996 University
1996 Lecturer, Civil Engr Dept., Institut Teknologi Tun Hussein Onn (ITTHO) (Later upgraded to Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn on 30 Sept 2000), 12/4/1996 - 31/06/2001 University
1996 Member of Koperasi ITTHO Berhad Malaysia (K007), 1996 - present Private
1996 Penilai Pelaksanaan Pengajian Kejuruteraan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996 Government
1996 Acting Head of Department, Civil Engineering Department, ITTHO, 21/3/1996-12/5/1996 University
1995 Member of Committee on Talks and Spirituality Program Bureau for New Students Induction Program 1994, PLSP University
1995 Member of Committee to Design and Develop the New Curriculum for Engineering Diploma, Bachelors and Masters program, PLSP University
1995 Member of committee for Civil Engineering Department's Quotation Evaluation committee, 1995-1996 University
1995 Received certificate of appreciation from Deputy Director PLSP for services as Acting Head of Geotechnical Engineering laboratory, 1/10/1993-6/7/1995 University
1995 Member of Civil Engineering Department Examinations committee, 1995-2002 University
1995 Received certificate of appreciation from Director PLSP for providing expertise in Curriculum and syllabus development of Diploma, Bachelor, and Masters programs for PLSP, 23-27 Aug 1995 University
1995 Member of committee that prepared and published PLSP academic prospectus, 1995-1996 University
1994 Member of Committee for Equipment Technical Evaluation Committee, PLSP University
1994 Member of Committee on Talks, Discipline and Spirituality program bureau during Students Orientation week, PLSP University
1994 Head of Geotechnical Engineering Laboratory, PLSP, 1994 - 1995 University
1994 Head of Environmental Engineering Laboratory, PLSP, 1994 - 1996 University
1994 Received Commendation certificate from Director PLSP for providing technical expertise in evaluation of PLSP equipment specifications, 15 - 20 Aug 1994 University
1994 Course Instructor & Facilitator (Phase 3 @ Le Village Beach Resort, Kuantan) for Technical & Vocational Education Division, Ministry of Education Malaysia, 8/12/1994-12/12/1994 National
1994 Received certificate of appreciation from Director PLSP for management of students orientation/induction program of second batch of students, 7/12/1994-10/12/1994 University
1994 Join as Graduate Member of the Institution of Engineers Malaysia (IEM), Member No. 15300, 1994 Private
1994 Examiner and Invigilator for Malaysia Skills Certificate Level II Examination (Civil Engineering Draughtsman), National Vocational Training Council, Ministry of Human Resources, 1994 National
1994 Course Instructor & Facilitator: Civil Engineering Studies (Phase 2 @ Port Dickson Polytechnic) for Technical & Vocational Education Division, Ministry of Education Malaysia, 13/06/1994-17/06/1994 National
1994 Received certificate of appreciation from Director PLSP for management of students orientation/induction program, 26/6/1994 - 2/7/1994 University
1993 Lecturer, Civil Engr Dept., Polytechnic Staff Training Center (PLSP) (Later upgraded to ITTHO on 12 Apr 1996), Johor, Malaysia, 16/9/1993 - 12/4/1996 University
1993 Participant of Workshop on Strategic Planning of Polytechnic Staff Training Center, PSTC, 1993-1993 University
1993 Appointed as Acting Head of Geotechnical Engineering laboratory, 1/10/1993 University
1993 Appointed as Head of Environmental Engineering laboratory, PLSP, 1/10/1993 University
1993 Course Instructor & Facilitator: Civil Engineering Studies (Phase 1@ Kota Bharu Polytechnic) for Technical & Vocational Education Division, Ministry of Education Malaysia, 13/06/1993-17/06/1993. National
1993 Tender Specifications Committee member for Polytechnic Staff Training Center laboratories equipments, 1993-1993 Government
1993 Organizing committee member for the preparation of the launching ceremony of Polytechnic Staff Training Center on 16/09/1993, 1993-1993 Government
1993 Register as Graduate Engineer with Board of Engineers Malaysia (BEM), Member No. 21387A, 1993 Government
1993 Academic Advisor to 13 B Sc Civil Engineering students, 1993 - 1997 University
1992 Dissertation titled "Waste Generation and Characterization in Skudai, Johor" submitted to FKA UTM for partial fulfillment of Master of Civil Engineering, June 1992 University
1992 Member of Working committee to prepare for the upgrading of Batu Pahat Polytechnic (PBP) to Pusat Latihan Staf Politeknik (PLSP), Dec 1992 Government
1992 Technical Specifications Committee Member for Malaysian Technical Schools, Ministry of Education, 1992-1993 Government
1992 Lecturer, Civil Engineering Dept., Batu Pahat Polytechnic (later upgraded to PLSP on 16 Sept 1993), Johor, Malaysia, 15/7/1992-30/9/1993 Government
1990 Curriculum Committee Member (develop Engineering Technology curriculum for KBSM), Ministry of Education, 1990-1990 Government
1990 Received commendation certificate from Chairman of National Vocational Training Council (MLVK), Malaysian Ministry of Human Resources, 5/7/1990 Government
1990 Chairman Architectural Draughtsman Syllabus Committee, National Vocational Training Council, Ministry of Human Resources, 1990 National
1990 Member of MOCCIS (Koperasi Pegawai-pegawai Melayu Malaysia Bhd) (No.007776) 1990-present Private
1990 Awarded scholarship from Ministry of Education to pursue Master of Engineering at Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor, Malaysia, 1990-1992 Government
1989 Member of committee to evaluate Tender of Port Dickson Polytechnics laboratories equipments, Ministry of Education, 1989-1989 Government
1989 Parliament Duty Officer (29/06/1989 at Dewan Rakyat & 27/12/1989 at Dewan Negara), Ministry of Education, 1989-1989 Government
1989 Chairperson of National Trade Standard Committee (Architectural Draftsman Trade standard) for Ministry of Human Resources, Ministry of Education, 1989-1989 Government
1988 Workshop Organiser on Project Method of Teaching in Vocational Technician Education at Kuantan, Ministry of Education and UNESCO, 1988 Government
1988 Accreditor/auditor of private technical schools and institutes, Ministry of Education, 1988-1988 Government
1988 Organizing Committee Member for Malaysian Polytechnics Convocation ceremony at Putra World Trade Center on 22/11/1988, Ministry of Education, 1988-1988 Government
1988 Assistant Director, Technical & Vocational Education Dept., Ministry of Education, Malaysia, 22/7/1988 - 18/7/1990 Government
1987 Member of Committee to Study and Recommend the semester system of Education for Polytechnics in Malaysia, Politeknik Batu Pahat (PBP) Government
1987 Member of Assessment Panel Committee to assess Polytechnic students attending Industrial training, Batu Pahat Polytechnic, 1987-1987 Government
1987 Member of Committee to Study and Prepare a Technical Report on the Extent of Damage to Buildings in Batu Pahat Polytechnic for the Ministry of Education, Oct 1987 - Dec 1987. Government
1987 Organizing committee member for Batu Pahat Polytechnic's first convocation on 08/08/87, Batu Pahat Polytechnic, 1987-1987 Government
1987 Technical Specifications Committee Member for Malaysian Polytechnics laboratories, Batu Pahat Polytechnic, 1987-1987 Government
1987 Panel Member of Highway Engineering curriculum committee: review and develop highway engineering syllabus for Kuantan Poly, Batu Pahat Polytechnic, 1987-1987 Government
1986 Interview Panel Member for Students Admissions Committee, Batu Pahat Polytechnic, 1986-1987 Government
1986 Lecturer, Civil Engineering Dept., Batu Pahat Polytechnic, Johor, Malaysia, 1/1/1986 - 21/7/1988 Government
1984 Lecturer, Civil Engineering Dept., Kuantan Polytechnic (Currently known as Politeknik Sultan Hj Ahmad Shah), Kuantan, Pahang, 16/8/1984-31/12/1984 Government
1980 Awarded Scholarship from Ministry of Education to pursue undergraduate study at University of Tennessee, Knoxville, USA, 1980-1984 Government

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 MINT-SRC NATIONAL SEMINAR SERIES 1_2022 (THE CHALLENGES IN LAKE WATER QUALITY MONITORING
UTHM / Live Google Meet
23/01/2022
2021 BENGKEL PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2022 FUNGSI 4:UTHM GOVERNANCE (F4.2:PENDIGITALAN INSTITUSI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
02/11/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 WEBINAR : SESI PERKONGSIAN SEMPENA KEMPEN PENANAMAN POKOK BERKAYU UTHM FASA 1 - KEHIJAUAN KEDIAMAN GAYA LELAKI
UTHM / GOOGLE MEET
28/09/2021
2021 PROGRAM WEBINAR I-TALK@PTTA: 1000 BUKU SEBELUM BUTA BERSAMA YBHG. DATO' IR. DR. ZAINI BIN UJANG
UTHM / Platform : Google meet - https://meet.google.com/zrz-zqpy-cvn
15/08/2021
2021 TAM MEMBERSHIP DRIVE
LAIN-LAIN / Zoom & YouTube Live
18/07/2021
2021 SERIES TALK 1. CHARTERED ENGINEER INTERVIEW SESSION
UTHM / Google Meet: https://meet.google.com/zbj-gfkr-fkj
26/04/2021
2021 BENGKEL SIRI 2 : UTHM PRIHATIN
UTHM / BILIK BANKUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI), UTHM
28/03/2021
2021 BENGKEL SIRI 1 : TECHNOPRENEUR@UTHM
UTHM / BILIK BANKUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI), UTHM
27/03/2021
2021 PROGRAM SEMBANG SANTAI BERSAMA PAK YEM
UTHM / ZOOM
03/03/2021
2021 SIRI BUAL BICARA' STRATEGIC PARTNERSHIP PROGRAMME (STEP) : TRANSPORTATION INDUSTRY : CURRENT CHALLENGES & FUTURE TRENDS '
UTHM / APLIKASI ZOOM
20/01/2021
2021 CAGED INDUSTRIAL TALK SERIES 1/2021
UTHM / ZOOM
20/01/2021
2021 MPRC EXPERT TALK 1/2021-FORECASTING EROSION INDUCED LANDSLIDE
UTHM / Online- Google Meet
18/01/2021
2021 RETREAT PELAN STRATEGIK 2021-2025 UTHM
UTHM / MUTIARA HOTEL, JOHOR BAHRU
08/01/2021 - 10/01/2021
2020 SESI LIBAT URUS YBHG PENGERUSI LPU BERSAMA KEPIMPINAN HEPA UTHM
UTHM / -
19/11/2020
2020 WEBINAR WACANA ILMIAH (MAZHAB FIQH: KEPENTINGAN DAN CABARAN MASA KINI DI MALAYSIA)
UTHM / -
12/11/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN DAN PENYEMAKAN SEMULA DOKUMEN KUALITI FKAAB
UTHM / -
19/08/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 8
UTHM / -
14/04/2020
2020 BENGKEL DALAMAN PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN DATA DASHBOARD (SIRI 1) UTHM
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
02/03/2020 - 03/03/2020
2020 BENGKEL DALAMAN PEMURNIAN OBJEKTIF KUALITI UTHM
UTHM / DEWAN 4, BLOK A1
23/02/2020

« Back