PROF. Ts. Dr. AHMAD TARMIZI BIN ABD KARIM
DS53 PENSYARAH SANJUNG
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
PROF. Ts. Dr. AHMAD TARMIZI BIN ABD KARIM

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM & STRUKTUR , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2009)
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1992)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITY OF TENNESSEE (1984)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) : Other Civil Engineering n.e.c.

Geopersekitaran
Kejuruteraan Persekitaran
Pengurusan Projek
Etika dalam Pengurusan Projek

Project Management
Building Information Modeling
Industrialised Buidling System

DateDescription
03/01/2021 - 09/09/9999 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Advanced Eco-Hydraulic (AdvECH)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/09/2020 - 15/06/2021 Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
15/11/2018 - 31/08/2020 Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat)
Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat)
31/12/2019 - 08/01/2020 Menjalankan Tugas (Timbalan Naib Canselor)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Akademik & Antarabangsa)
15/12/2018 - 27/12/2018 Menjalankan Tugas (Timbalan Naib Canselor)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Akademik & Antarabangsa)
01/10/2017 - 14/11/2018 Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
01/08/2017 - 30/09/2017 Dekan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/01/2017 - 31/07/2017 Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
01/01/2016 - 31/12/2016 Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Infra & ICT)
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
01/01/2015 - 31/12/2015 Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Infra & ICT)
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
01/06/2013 - 31/05/2015 Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Infra & ICT)
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
01/06/2013 - 31/12/2014 Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Infra & ICT)
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
01/09/2011 - 30/06/2013 Dekan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/07/2011 - 31/08/2011 Pengarah
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Harta Bina, Bahagian Pentadbiran
01/08/2009 - 30/06/2011 Pengarah
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Harta Bina, Bahagian Pentadbiran
16/05/2007 - 30/04/2008 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Air dan Persekitaran
01/05/2006 - 30/04/2008 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

DS53 Pensyarah Sanjung

YearDescriptionRoleLevel
27/11/1993 - 31/12/9999 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Siswazah Kebangsaan
18/07/1994 - 17/07/1995 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Ahli Kebangsaan
01/01/2014 - 01/12/2014 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
AHLI Kebangsaan
01/01/2015 - 31/12/2015 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
AHLI Kebangsaan
01/01/2016 - 31/12/2016 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Ahli Kebangsaan
10/12/2015 - 10/12/2017 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
Ahli Panel Pakar Bidang Kebangsaan
10/02/2019 - 09/02/2020 Jabatan Penjara Malaysia
Anggota Lembaga Hakim Pelawat Kebangsaan
18/03/2017 - 31/12/9999 Jabatan Penjara Malaysia
Penolong Komisioner Penjara (SISKOR) Kebangsaan
22/03/2019 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
03/10/2019 - 02/10/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
03/10/2020 - 02/10/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
03/10/2019 - 02/10/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
TEKNOLOGIS BERIJAZAH Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Hydrology [BFC32002], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Hydrology [BFC32002], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [KFA11003], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [MFA11103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [PFA11003], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KFA11003], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [MFA11103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PFA11003], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Hydrology [BFC32002], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Geo-Environment [BFG40303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Geoenvironmental Engineering [MFG10203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Geo-Environment [BFG40303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Geo-Environment [BFG40303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Geo-Environment [BFG40303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Final Year Project I [BFC43402], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geo-Environment [BFG40303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geo-Environment [BFG4033], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geoenvironmental Engineering [MFG10203], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Geo-Environment [BFG4033], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Solid And Hazardous Waste Management [BFA4033], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Solid And Hazardous Waste Management [BFA4033], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Solid And Hazardous Waste Management [BFA4033], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Solid Waste Management [MKA2303], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Application Of Civil Engineering Software [BFC4052], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Solid And Hazardous Waste Management [BFA4033], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Environmental Engineering And Transportation Laboratory [BFC3121], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Environmental Engineering [BFC3103], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
H853 The Leach-ability Performance of Polluted Landfill Soil Stabilised by Cement Incorporated with Egg Shell Powder (ESP) Ahli 14/05/2023
A130 Recycling@University - University Tun Hussein Onn Malaysia Ahli 01/07/2020
U844 The Methane Recovery from the Anaerobic Co-Digestion of Domestic Sewage Sludge and Food Waste Ahli 31/08/2019
U922 Characterization and Optimization of Stabilization/Solidification Technique of Phthalates-conntaminated River Ahli 31/08/2019
U574 Stabilisation treatment of contaminated dredged marine sediment using mineral additives Ketua 31/01/2019
A058 NBOSS 4 - Program Duta Universiti (Fokus Luar Bandar) Di bawah Inisiatif Kerjasama Universiti, Program Transformasi Luar Bandar, Strategi Lautan Biru Kebangsaan 4 Ahli 31/12/2018
1455 BIODEGRADATION OF MALAYSIAN CONTAMINATED SOIL USING LOCAL BACTERIA BY HYBRID ELECTRO-BIOREMEDIATION TECHNIQUE Ahli 31/12/2017
1457 Potential of Non Wood Material as Alternative Non-Wood Fiber Source For Papermaking Towards Green Technology. Ahli 31/12/2017
G007 AN AUTOMATED REWARD SYSTEM: SMART RECYCLE BIN (SRB) Ahli 31/12/2017
S025 Development Of Sustainable Engineered Artificial Land (Seal) Using Dredged Marine Sediments From Malaysian Waters Ahli 30/06/2017
A040 The 1-Dimensional Subsidence Behaviour Of Dredged Marine Soils Reused In Near-Shore Reclamation Works Ahli 30/05/2017
U406 Implementation Of Energy Management System At UTHM : A Case Study Ahli 31/03/2017
1221 A Novel Approach in Triggering, Assessing and Controlling Construction Waste Generation Throughout the Construction Lifecycle Ahli 30/09/2016
1222 WRATTCO : Web-based Risk Assessment Technique for Time and Cost Overrun Ahli 30/09/2016
1415 Effect of Humified and Non-humified Organic Matter on Physico-Chemical and Microstructure of Peat/Organic Soil Ahli 31/05/2016
U156 Adsorption properties of pkthalate esters in the sediments of Sembrong River Ketua 31/03/2016
1436 Soil Characterisation for Foundation Design using Geo-electromagnetic (Geo-EM) Technique Ahli 31/01/2016
R002 Development of Bioremediation Method for Biodiesel-Soil Contamination by Using Pseudomonas Putida as A New Potential of Biodiesel Degradable Bacteria Ahli 15/12/2015
1104 Bioremediation Of Soil Contamination By Using Oil-Degradable Microbes Ahli 30/09/2015
A034 Bus Black Box With OBD Board- Bus Fleet And Safety Management Ahli 31/12/2014
1108 Nanostructure Of Calcium Silicate Hydrate in Lime Stabilized Organic Soils Ketua 30/09/2014
1017 Impact And Challenges Of Contaminated Sediments Risk In Sembrong River, Malaysia: Remediaton Guidance Ketua 30/09/2013
0864 Treatment of leachate using the combined method of coagulation - flocculation and sequencing batch reactor( SBR) Ahli 21/12/2012
0711 Biotransformation of Palm Oil Mill Effluent (POME) using Hybrid Membrane Bioreactor (MBR) Ahli 31/08/2012
0865 Treatment of leachate using the coagulation - flocculation Ahli 30/06/2012
0384 A Study of Acid Contamination in Bekok and Sembrong River Ahli 31/08/2010
0377 The Studies of Nanotechnology Application in Landfill Liners Material to Prevent a Groundwater Contamination by Mixture Granite Residual Soils and Nano Particle Size of Bentonite Ahli 30/06/2010
0391 Asorption and Desorption of Rubber Wood Ash Ketua 30/11/2009
0394 Characterization of Municipal Wastewater Sludge using Oxygen Utilization Reactor (OUR) Technique Ketua 30/11/2009
S001 A Laboratory Study Of The Shear Wave Velocity And One-Dimensional Compressibility Of Stabilised Columnar Systems Of The Kuittho Clay Ahli 01/05/2009
0252 An Investigation of Stabilised / Modified Soft Clay og KUiTTHO With Cement Admixed With Agricultural Waste Materials For Optimised Commercial Use In Soft Soil Stablisation Ahli 31/12/2008

Book
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2014) Pemangkin Pejabat Hijau Kampus Lestari, UTHM , 1, ISBN:9789670468891
Ab Aziz A L, Ahmad Tarmizi A K, Mohd Baharudin R, David Eng C Y & Yung-Tse Hung
(2010) Environmental Bioengineering: Handbook Of Environmental Engineering Vol 11, Humana Press Publishers , 211, ISBN:9781588294937
General Publications
Ahmad Tarmizi bin Abd Karim
(2016) Kebenaran Merancang (Km) Untuk Pemajuan Tanah, UTHM , 3, ISBN:-
Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2005) Calibrating Instrument As A Means Of Ensuring Quality Data, SuaraFKAAS (Vol 2/2005)
Journal
Mohammed Kabir Aliyu, Ahmad Tarmizi Bn Abd karim, Chee Ming Chan, Aeslina Abdulkadir, Zawawi Bin Daud, Adeleke Abdulrahman Oyekanmi
(2022) Active Capping Treatment Of Copper And Chromium Contaminated Sediment With Bentonite Kaolin And Sand To Inhibit Their Release To The Overlying Water, JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING, LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NADBYSTRZYCKA 38D 20-618 LUBLIN, POLAND WWW.POLLUB.PL , 11, 264, ISSN:22998993
Mohammed Baqer Hasan Almusawi, Ahmad Tarmizi bin Abd Karim and Saleem Ethaib
(2022) Evaluation Of Construction And Demolition Waste Management In Kuwait, RECYCLING, MDPI , 11, 1, ISSN:23134321
Eko Hariyanto, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Rajendra Prasad Shrestha, Yuli Purbaningsih, Fahrudi Ahwan Ikhsan and Andri Estining Sejati
(2022) Mapping Commodities Production Level Of Vegetables And Fruits In Kolaka District, SOCA: JURNAL SOSIAL EKONOMI PERTANIAN, PENERBIT UNIVERSITAS UDAYANA , 6, 130, ISSN:26156628
Mohammed Kabir Aliyu, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Chee-Ming Chan, Adeleke Abdulrahman Oyekanmi, Kaizar Hossain & Norli Ismail
(2020) Mobility Of Copper And Its Micro-Structure Characteristics In Contaminated River Sediment Through Stabiization By Using Cement And Rice Husk Ash, WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL, WILEY-BLACKWELL , 12, 229, ISSN:17476585
Mohamad Azim Mohammad Azmi, Saiful Azhar Ahmad Tajudin, Ahmad Tarmizi Abdul Karim, Shahiron Shahidan, Nor Baizura Hamid, Mardiha Mokhtar, Sharifah Salwa Mohd Zuki
(2020) Synthetic Precipitation Leaching Behavior Of As, Cd, Cr, Pb And Zn In Contaminated Soil Stabilised And Solidified (S/S) Using Cement And Sugarcane Bagasse Ash, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TRENDS AND TECHNOLOGY (IJETT), SEVENTH SENSE RESEARCH GROUP (SSRG) , 11, 122, ISSN:22315381
Andri Estining Sejati, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Akbar Tanjung
(2020) The Compatibility Of A Gis Map Of Landslide-Prone Areas In Kendari City Southeast Sulawesi With Actual Site Conditions, FORUM GEOGRAFI, PENERBIT UMS , 7, 41, ISSN:08520682
M. Musnajam, Ahmad Tarmizi Abd Karim, N. Nurfadillah, Fahrudi Ahwan Ikhsan, Andri Estining Sejati
(2020) The Facies And Metamorphism Types Determination Of Metamorphic Rock In The Part Of Mekongga Complex, GEOSFERA INDONESIA, DEPT OF GEOGRAPHY EDUCATION, UNIVERSITY OF JEMBER, INDONESIA , 8, 250, ISSN:26148528
Azhari, Roslina, Muhammad Uhaib As'ad, Ahmad Tarmizi bin Abd Karim, Kittisak Jermsitiparsert, Rofiqul Umam
(2019) Benchmarks Of Authority In Suruhanjaya Perkhidmatan Awam And The Commission Of State Civil Services, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE, PRIMROSE HALL PUBLISHING GROUP , 8, 351, ISSN:22011323
Aainaa Hatin Ahmad Tarmizi, Siti Nazahiyah Rahmat, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Nurul Nadrah Aqilah Tukimat
(2019) Climate Change And Its Impact On Rainfall, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 1, 170, ISSN:2229838X
Mohammed Kabir Aliyu, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Chee-Ming Chan
(2019) In Situ Capping Remediation Of Contaminated Marine Sediment Using Bentonite, Kaolin And Sand To Interrupt The Release Of Trace Metals, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 52, ISSN:21803242
Roslinda seswoya, Ahmad Tarmizi Abdul Karim, Nur Aiza Darnak, Muhammad Fahmi Abd Rahman
(2018) Methane Potential From The Digestion Of Food Waste In A Batch Reactor , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 7, 36, ISSN:2227524X
Mohamad Azim Mohammad Azmi, Saiful Azhar Ahmad Tajudin, Ahmad Tarmizi Abdul Karim, Shahiron Shahidan
(2018) The Effect Of Cement And Bagasse Ash On The Engineering Properties Of Contaminated Soil, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL (MCRJ), CREAM CIDB , 10, 161, ISSN:25904140
Roslinda Seswoya, Ahmad Tarmizi Abdul Karim
(2017) Sample Biochemical Methane Potential From The Digestion Of Domestic Mixed Sewage Sludge In Batch Tests, INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCED SCIENCE ENGINEERING INFORMATION TECHNOLOGY, Elsevier , 4, 431, ISSN:20885334
R Seswoya, ATA Karim
(2016) Characterization Of Organic Matter Solubilisation For Domestic Sewage Sludge Before And After Thermal Pretreatment At 70 Oc, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING RESEARCH, Research India Publications , 1, 21, ISSN:09734562
Aida bt Muhamad , Ahmad Tarmizi Bin Abd. Karim , Nur Fathanah bt Zakaria , Krystabel Jonya Ak Rapok
(2016) Determination Of Phthalate Esters Compounds In Sembrong River Sediment, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 11, 1, ISSN:2229-8940
Roslinda Seswoya, Ahmad Tarmizi Abdul Karim
(2016) Influence Of Inoculum To Substrate Ratio On The Biochemical Methane Potential Of Domestic Sewage Sludge In Batch Test, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE, Medwell Journals , 11, 2155, ISSN:1816949X
Roslinda Seswoya and Ahmad Tarmizi Abdul Karim
(2016) Influence Of Inoculum To Substrate Ratio On The Biochemical Methane Potential Of Domestic Sewage Sludge In Batch Tests, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Medwell Publishing , 12, 2155, ISSN:1816949X
Azhar A., Chan C.-M., Karim A.T.A.
(2016) Leaching Characteristics Of Solidified Dredged Marine Soils, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN Journal , 4, 5432, ISSN:18196608
Roslinda Seswoya and Ahmad Tarmizi Abdul Karim
(2016) Specific Methanogenic Activity From Anaerobic Biomass Originated From Full-Scale Anaerobic Digester Treating Domestic Sewage Sludge, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Medwell Journals , 1, 1464, ISSN:1816949X
Aliyu M.K., Karim A.T.A.
(2016) The Effect Of Cement And Rice Husk Ash On The Compressive Strength And Leachability Of Artificially Contaminated Stabilized Sediment, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES , 5371, ISSN:18196608
Felix N L Ling, Khairul Anuar Kassim, Ahmad Tarmizi Abd Karim, and Jing Hui Kan
(2015) Strength And Stiffness Of Artificial Organic Soil Admixed With Lime Zeolite, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 2, 1422, ISSN:16627482
Faizal Bin Pakir, Ahmad Tarmizi Bin Abdul Karim, Felix N.L. Ling, Khairul Anuar Kassim
(2013) Effect Of Humic Acid On Geochemistry Properties Of Kaolin, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications , 5, 310, ISSN:10226680
Ab. Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Aida Muhamad, Nor Haslina Hashim, Yung-Tse Hung
(2009) Study Of Metal Pollution In Sembrong River, Johor, Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Inderscience Publisher , 1, 383, ISSN:1756-8471
A. Katimon, M. A. Kassim, J. Sohaili, F. Othman, A. A. Abd Latiff & A. T. Abd Karim
(1999) Impact Of Agriculture Drainage On Stream Water Quality, JURNAL TEKNOLOGI: ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI PROSES, Universti Teknologi Malaysia , 12, 67, ISSN:01279696
Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, & Salman Mohd Badri
(1997) Pencemaran Sungai Oleh Sisa Industri: Satu Kajian Di Batu Pahat Johor, JURNAL ITTHO, ITTHO , 12, 1, ISSN:15110303
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abdul Latiff & Chua Poh Poo
(1997) Rawatan Air Sisa Menggunakan Lagun Berudara, JURNAL ITTHO, Penerbit ITTHO , 12, 11, ISSN:15110303
Prosiding / Seminar
Mohammed Kabir Aliyu, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Chee-Ming Chan, Muhammad Nda
(2020) In Situ Remediation Of Lead Contaminated Marine Sediment Using Bentonite, Kaolin And Sand As Capping Materials, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17551315
AZIM M.A.M., AZHAR A.T.S., TARMIZI A.K.A., SHAHIDAN S., NABILA A.T.A.
(2017) Enhancing The Compressive Strength Of Landfill Soil Using Cement And Bagasse Ash, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Roslinda Seswoya, Ahmad Tarmizi Abdul Karim
(2017) Organics Characteristics Of Sludge From A Full-Scale Anaerobic Digester Treating Domestic Mixed Sewage Sludge, EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
R Seswoya, ATA Karim
(2016) Low Thermal Pretreatment As Method For Increasing The Bioavailability Of Organic Matter In Domestic Mixed Sludge, EDP Sciences , 1 , ISBN:2261236x
Seswoya R., Karim A.T.A.
(2016) Low Thermal Pretreatment As Method For Increasing The Bioavailability Of Organic Matters In Domestic Mixed Sludge , 1 , ISBN:2261236X
MK Aliyu, ATA Karim, CM Chan
(2016) The Relationship Between Unconfined Compressive Strength And Leachate Concentration Of Stabilized Contaminated Sediment, IOP Publishing , 1 , ISBN:1757-899x
Aliyu M.K., Karim A.T.A., Ming C.C.
(2016) The Strength, Leachabilty And Microstructure Characteristics Of Chromium Contaminated Stabilised Sediment , 1 , ISBN:2261236X
Roslinda Seswoya & Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2015) Low Thermal Pretreatment As Method For Increasing The Bioavailability Of Organic Material In Domestic Mixed Sludge, EDP Sciences , ISBN:2261236x
Muhammad Kabir Aliyu & Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2012) A New Alternative Way Of Cowpea Storage Using Triple Bagging As A Non-Chemical Hermetic Storage Technology, UTHM
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2012) A Review Of The Effects Of Heavy Metals Toxicity In Rivers Sediments, UTHM
Munzilah Md Rohani, Devapriya Chitral Wijeyesekera & Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2012) Bus Operation, Quality Service And The Role Of Bus Provider And Driver, Penerbit UniMAP
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2012) Remediation Of Contaminated Sediments In Sembrong River, Malaysia: A Review Of Related Literatures, Pakarunding UKM
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2012) The Effect Of Saturates On Rheological And Aging Characteristics Of Bitumen, WASET, USA
Meei_Hoan Ho, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Chee-Ming Chan & Ismail Bakar
(2011) Chemical Stabilization Of Clay Using Cement And Rubber Chips: Strength And Leachability Aspects, ACSSR
Felix Ling Ngee Leh, Khairul Anuar Kassim, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Kenny P C Tiong & C K Tan
(2011) Geochemistry Properties Of Malaysian Organic Soil (Case Study: Batu Pahat, Johor), IWGE
Felix Ling Ngee Leh, Khairul Anuar Kassim & Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2011) Molecular Chracteristics Of Malaysian Pontian Peat/Organic Soil, ICNMS
FELIX, N.L.L., KASSIM, K.A., KARIM, A.T.A.
(2011) Size Distribution Analysis Of Kaolin Using Laser Diffraction Technique, TRANS TECH PUBLICATIONS , 108, ISBN:10226680
Felix N L Ling, Khairul Anuar Kassim, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Mohd Anuar Padeli
(2011) X-Ray Diffraction Analysis Of Organic Soil: Crystalline Size Of Mineral Phase, INSC
Mohd Baharudin Ridzuan, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Nur Aini Mohd Arish, Zawawi Daud & Zulkifli Ahmad
(2010) A Study On Metals Content In Sembrong River, Johor Malaysia: A Case Study
Ab Aziz Abdul Latiff, Nur Azeera B, Mohamad Ali F & Ahmad Tarmizi A K
(2010) Determination Of Efficiency And Removal Constants Of Hybrid Upflow Anaerobic Sludge Blanket Treating Palm Oil Mill Effluent
Felix Ling Ngee Leh, Khairul Anuar Kassim, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Agus Sulaeman
(2010) Preliminary Characterization Of Natural Zeolites By Using X-Ray Techniques, UTM
Amir Khan S, Mohd Baharudin R, Ahmad Tarmizi A K, Mohd Faizal T B & Baba Musta
(2010) Suitability Of Sabah Bentonite As Part Of Material Mixture For Landfill Liner
Abd Zaki A W, Ismail A R, Ahmad Tarmizi A K, Wan Zahari W Y & Rahmat Muslim
(2010) Uthm Green Campus Initiative Development - An Approach Towards Environmental Sustainability
Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2009) Challenges In Constructing Sanitary Landfills On Unsuitable Soil
Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2009) Development Of A Research Project
Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2009) Effects Of Poor Waste Management And Air Pollution To Humans: Challenges In Managing A Sustainable Environment In Malaysia
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2009) It-Lodge Planner - Project Management Beyond Cpm, APES2009
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2009) Suitability Of Sabah Bentonite As A Material For Landfill Liner
Rawaida Rosli, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff & Mohd Raihan Taha
(2008) Adsorption Properties Of As Pb And Cd In Soft Soil And Meta Sedimentary Residual Soil
Othman N, Hussein N, Abd Karim Ahmad T & Abdul-Talib S
(2008) Analysis On Bulk Parameters And Heavy Metals In Municipal Sludge
N Othman, N Hussein, A T Abdul Karim & S Abdul Talib
(2008) Analysis On Bulk Parameters And Polycyclic Aromatic Hydrocarbon In Municipal Sludge
Rawaida Rosli, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff & Chan Chee Ming
(2008) Characteristics Of Soft Soil At Recess, Parit Raja, Johor, MTUN
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Lee Yee Loon, Koh Heng Boon, Mia Wimala & Ab Aziz Abd Latiff
(2008) Comparison Of Water Quality Of Tia Cement Lined Pipes And Opc Pipes, MTUN
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Lee Yee Loon, Koh Heng Boon, Mia Wimala & Ab Aziz Abdul Latiff
(2008) Comparison Of Water Quality Of Timber Industrial Ash (Tia) Cement-Lined Pipes And Opc Pipes
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff & Mohd Raihan Taha
(2008) Dynamic Leaching Of Heavy Metals From Solidified/Stabilized Contaminated Residual Soil
Abdul Latiff A A, Badroldin N A, Abd Karim A T & Fulazzaky M A
(2008) Efficiency Of Hybrid Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (Huasb) Reactors In Treating Of The Palm Oil Mill Effluent (Pome), Perth
Badroldin N A, Abdul Latiff A A, Abd Karim A T & Fulazzaky M A
(2008) Palm Oil Mill Effluent (Pome) Treatment Using Hybrid Upflow Anaerobic Sludge Blanket (Huasb) React
Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Ahmad Shukri Ahmad
(2008) Phytoremediation Of Metals In Industrial Sludge By Cyprus Kyllingia-Rasiga, Asystassia Intrusa And Scin
Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2007) Air Pollution: Sources And Its Control
Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2007) Contaminated Soil Remedial Technologies: Choices For Malaysian Engineers (Keynote Speech)
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff & Mohd Raihan Taha
(2007) Leachability Of Heavy Metals From Residual Soil And Cement A Comparison
Rawaida Rosli, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Ab Aziz Abdul Latiff
(2007) Physico-Chemical Characteristics Of Recess Soft Soil
Ab Aziz Abdul Latiff, N H Hashim, A Muhamad, Ahmad Tarmizi Abd Karim & R M S R Mohamed
(2007) Qual2e Modeling Of Metal Pollutants In Semberong River, Batu Pahat
Nur Azeera Badroldin, Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Mohd Ali Fulazzaky
(2007) Treatment Of Palm Oil Mill Effluent (Pome) Using Hybrid Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor
Ab Aziz Abd Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Nor Haslina Hashim & Aida Muhammad
(2006) Acid Sulfate Soil Effects On River Water Quality
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abdul Latiff & Mohd Raihan Taha
(2006) Leaching Behaviour Of Pb, Cr, Cu, Zn, As And Cd In S & S Contaminated Residual Soil
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2006) Metals Uptake From Industrial Sludge By Asystassia Intrusa
Ab Aziz Abdul Latriff, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Ahmad Shukri Ahmad
(2006) Phytoremediation Of Cr, Cu, And Ni By Cyperus Kyllingia-Rasiga In Industrial Sludge
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff & Mohd Raihan Taha
(2006) Solidification Of Lead Contaminated Residual Soil
Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, N Hashim & A Muhamad
(2006) The Pollution Of Semberong River Batu Pahat
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff, Mohd Raihan Taha & Lajakarek Mohd Amin
(2005) Chromium Adsorption In Kaolinite And Meta Sedimentary Residual Soils
Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Mohd Baharudin Ridzuan & Youventaran Doraisamy
(2005) Heavy Metal Removal From Domestic Sludge By Brassica Juncea And Ipomoea Aquatica
Ab Aziz Abd Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Mohd Baharudin Ridzuan & Youventharan Duraisamy
(2005) Penentuan Kandungan Logam Berat Dalam Enap Cemar Domestik Melalui Kaedah Pertanian
Ab Aziz Abd Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Mohd Baharudin Ridzuan & Ahmad Shukri Ahmad
(2005) Penyerapan Cr, Cu Dan Ni Daripada Enapcemar Industri Oleh Vitex Pubescens Secara Fitoremediasi
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Ab Aziz Abd Latiff & Mohd Raihan Taha
(2005) The Remediation Of Lead Contaminated Soil By The Solidification And Stabilization Method
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Mohd Raihan Taha & Ab Aziz Abd Latiff
(2004) Enhancement Of Ph Of Contaminated Soil Stabilized With Ash And Cement
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Mohd Raihan Taha & Ab Aziz Abdul Latiff
(2004) Ph Enhancement And Buffering Capacity Of Stabilized Residual Soil
Radin Maya Saphira, Ab Aziz Abd Latiff, Amir Hashim Mohd Kassim & Ahmad Tarmizi Abd Karim
(2003) Heavy Metals Pollution In Sungai Bekok, Johor
Ahmad Tarmizi Bin Abd Karim
(2003) Modeling Of Heavy Metals In Sungai Bekok Using Qual2e
A Aziz A Latiff, Radin Maya Saphira R M, Amir Hashim M K, Ahmad Tarmizi A K & Ridzuan M S
(2003) Pollution Of Lead, Cadmium, Chromium, Selenium, Iron, Manganese And Aluminium In Sungai Bekok, Johor
Ahmad Tarmizi Abd Karim & Mohd Raihan Taha
(2003) Rawatan Tanah Tercemar Dengan Kaedah Pemejalan Dan Penstabilan Menggunakan Abu Kulit Kayu G
Ahmad Tarmizi Abd Karim & Mohd Raihan Taha
(2003) Rawatan Tanah Tercemar Dengan Kaedah Pemejalan Dan Penstabilan Menggunakan Abu Kulit Kayu Getah Dan Simen Portland
Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim & Mohd Raihan Taha
(2003) Solidification And Stabilization Research: Characteristics Of Soil Used
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Mohd Raihan Taha & Ab Aziz Abd Latiff
(2003) Variation Of Ph Of Soils Stabilized With Ash And Cement (Poster Presentation)
Ab Aziz Abd Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Zawawi Daud & Zulkiflee Ibrahim
(2001) River Water Quality Modeling Using Qual2e
Zulkiflee Ibrahim, Ab Aziz Abdul Latiff , Ahmad Tarmizi Abd Karim & Selvem Raman
(1999) A Study On Effluent Discharge In Diverging Open Channel Flow
Ahmad Tarmizi Abd Karim, Az Aziz Abdul Latiff & Zulkiflee Ibrahim
(1999) Managing Nonpoint Source Pollution Through Best Management Practices
Ab Aziz A L, Zulkiflee Ibrahim, Ahmad Tarmizi A K, Mohd Shahrim H & Kamarudin Y
(1999) Pengangkutan Sedimen Sungai Batu Pahat
Fadil Othman, Ayob K, Mohd Azraai K., Johan S., A Aziz A Latiff & Ahmad Tarmizi A. K.
(1999) River Acidification From Agricultural Land: A Case Study
Ab Aziz Abdul Latiff, Ahmad Tarmizi Abd Karim, Zawawi Daud & Zulkiflee Ibrahim
(1999) Water Quality Modeling Study Of Sungai Semberong Using Qual2e - A Preliminary Study
Ahmad Tarmizi bin Abd Karim
(1998) Memupuk Disiplin Pelajar Institut Pengajian Tinggi Melalui Kod Etika
Ahmad Tarmizi bin Abd Karim
(1998) Polisi Kredit Pindah Institut Pengajian Tinggi Amerika: Satu Tinjauan
Mohd Razman bin Salim, Fadil Hj Othman, Sabarinah Marzuky & Ahmad Tarmizi bin Abd Karim
(1993) The Effect Of Socioeconomic Activities On Solid Waste Generation: A Case Study In South Johore, Malaysia
Mohd Razman bin Salim, Fadil Hj Othman, Sabarinah Marzuky & Ahmad Tarmizi Abd Karim
(1993) The Relationship Between Socioeconomic Activities And Solid Waste Generation: A Case Study In South Johore Malaysia
Ahmad Tarmizi bin Abd Karim & Fadil Hj Othman
(1992) The Effect Of Living Standards And Culture On Refuse Generation In Johor Bahru Areas

YearDescription
2022 Examiner for Muhammad Izzat Hazim Bin Hazrin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Izzat Hazim Bin Hazrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Hafawati Binti Zali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Abdullah Khaled Ahmed Mohammed Al-Buriahi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Adhhiyyah Binti Mahmud Fuzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Kamal Khairi Bin Mohd Salam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatin Nabilah Binti Daski, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatin Nadia Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatin Najihah Binti Ruslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Feidel Micang Anak Francis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hadif Fadlin Bin Hittayatullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kavines A/L Muniandy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nur Najmi Bin Mahmud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zaki Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noor Hafawati Binti Zali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Aisyah Binti Mohd Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Azlin Binti Mohammad Anshor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nursyamimi Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nur Fatinah Binti Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syaiful Abrar Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Aniq Ismaq Bin Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Abdullah Khaled Ahmed Mohammed Al-Buriahi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Adhhiyyah Binti Mahmud Fuzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Fatin Nabilah Binti Daski, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Feidel Micang Anak Francis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nur Fatinah Binti Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Mohammed Baqer Hasan Ali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Aniq Ismaq Bin Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Aniq Ismaq Bin Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Supervisor for Fredolind Anak Julius Tungkiong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Fredolind Anak Julius Tungkiong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Olyvia Mina Anak Mingat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Supervisor for Manubaarathi A/P Soomasegaram, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Manubaarathi A/P Soomasegaram, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Olyvia Mina Anak Mingat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Supervisor for Muhammad Shamim Bin Abd Haris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Shamim Bin Abd Haris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Supervisor for Mohamad Amirul Qaiyum Bin Harun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Narain A/L Muthu Krishnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Mohamad Azim Bin Mohammad Azmi , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Abdul Zaki Bin Abdul Wahid , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Mohammed Kabir Aliyu, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nadiah Binti Hasim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nur Fathanah Binti Zakaria, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Krystabel Jonya Anak Rapok, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Roslinda Binti Seswoya, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Amira Binti Azhar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Amran Bin Ab Ghani, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Mohammed Kabir Aliyu, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2010 Main Supervisor for Faizal Bin Pakir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2009 Co-supervisor for Ho Meei Hoan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Aida Binti Muhamad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2008 Main Supervisor for Madi Hermadi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 KURSUS HYBRID CLASSROOM FEVER! (JOI SMARTROOM TRAINNING) SESI 4
UTHM / BILIK SEMINAR 1, PTTA
13/10/2022
2022 LATIHAN PENGGUNAAN PERALATAN ?SMART TV? BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR, FKAAB
29/08/2022
2022 KURSUS KESEDARAN KESIHATAN SAYANGI BUAH PINGGANGKU
UTHM / GOOGLE MEET
03/08/2022
2022 MINT-SRC NATIONAL SEMINAR SERIES 1_2022 (THE CHALLENGES IN LAKE WATER QUALITY MONITORING
UTHM / Live Google Meet
23/01/2022
2021 BENGKEL PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2022 FUNGSI 4:UTHM GOVERNANCE (F4.2:PENDIGITALAN INSTITUSI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
02/11/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 WEBINAR : SESI PERKONGSIAN SEMPENA KEMPEN PENANAMAN POKOK BERKAYU UTHM FASA 1 - KEHIJAUAN KEDIAMAN GAYA LELAKI
UTHM / GOOGLE MEET
28/09/2021
2021 PROGRAM WEBINAR I-TALK@PTTA: 1000 BUKU SEBELUM BUTA BERSAMA YBHG. DATO' IR. DR. ZAINI BIN UJANG
UTHM / Platform : Google meet - https://meet.google.com/zrz-zqpy-cvn
15/08/2021
2021 TAM MEMBERSHIP DRIVE
LAIN-LAIN / Zoom & YouTube Live
18/07/2021
2021 SERIES TALK 1. CHARTERED ENGINEER INTERVIEW SESSION
UTHM / Google Meet: https://meet.google.com/zbj-gfkr-fkj
26/04/2021
2021 BENGKEL SIRI 2 : UTHM PRIHATIN
UTHM / BILIK BANKUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI), UTHM
28/03/2021
2021 BENGKEL SIRI 1 : TECHNOPRENEUR@UTHM
UTHM / BILIK BANKUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI), UTHM
27/03/2021
2021 PROGRAM SEMBANG SANTAI BERSAMA PAK YEM
UTHM / ZOOM
03/03/2021
2021 SIRI BUAL BICARA' STRATEGIC PARTNERSHIP PROGRAMME (STEP) : TRANSPORTATION INDUSTRY : CURRENT CHALLENGES & FUTURE TRENDS '
UTHM / APLIKASI ZOOM
20/01/2021
2021 CAGED INDUSTRIAL TALK SERIES 1/2021
UTHM / ZOOM
20/01/2021
2021 MPRC EXPERT TALK 1/2021-FORECASTING EROSION INDUCED LANDSLIDE
UTHM / Online- Google Meet
18/01/2021
2021 RETREAT PELAN STRATEGIK 2021-2025 UTHM
UTHM / MUTIARA HOTEL, JOHOR BAHRU
08/01/2021 - 10/01/2021
2020 SESI LIBAT URUS YBHG PENGERUSI LPU BERSAMA KEPIMPINAN HEPA UTHM
UTHM / -
19/11/2020
2020 WEBINAR WACANA ILMIAH (MAZHAB FIQH: KEPENTINGAN DAN CABARAN MASA KINI DI MALAYSIA)
UTHM / -
12/11/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN DAN PENYEMAKAN SEMULA DOKUMEN KUALITI FKAAB
UTHM / -
19/08/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 8
UTHM / -
14/04/2020
2020 BENGKEL DALAMAN PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN DATA DASHBOARD (SIRI 1) UTHM
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
02/03/2020 - 03/03/2020
2020 BENGKEL DALAMAN PEMURNIAN OBJEKTIF KUALITI UTHM
UTHM / DEWAN 4, BLOK A1
23/02/2020
2019 BENGKEL PERANCANGAN ROADMAP TAHUN 2020-2025 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR, UTHM
UTHM / M SUITES HOTEL, JB
05/12/2019 - 07/12/2019
2019 BENGKEL PERSEDIAAN PRA SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2020 UTHM BAGI KLUSTER 5 (KELESTARIAN KEWANGAN)
UTHM / UTHM
25/09/2019
2019 BENGKEL PERSEDIAAN PRA SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2020 UTHM BAGI KLUSTER 1 (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
UTHM / UTHM
18/09/2019
2019 BENGKEL PERSEDIAAN PRA SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2020 UTHM BAGI KLUSTER 6 (EKOSISTEM FIZIKAL KAMPUS)
UTHM / UTHM
03/09/2019
2019 BENGKEL PERSEDIAAN PRA SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2020UTHM BAGI KLUSTER 4 (PERANCANGAN STARTEGIK DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
UTHM / UTHM
20/08/2019
2019 KURSUS KECERGASAN EKSEKUTIF
UTHM / PUMAS
31/07/2019 - 01/08/2019
2019 KURSUS PENGURUSAN RISIKO DAN CARA MENANGANI RISIKO UNTUK PENGURUSAN TERTINGGI
UTHM / DEWAN JEMAAH, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH (PTTA), UTHM
15/04/2019
2019 BENGKEL PENYEDIAAN "BUSINESS REQUIREMENT KPI DASHBOARD" SIRI 1
UTHM / UTHM
13/03/2019 - 14/03/2019
2019 KURSUS INFOGRAFIK: PENYEDIAN DAN PERSEMBAHAN DAN LAPORAN
UTHM / MAKMAL PTM 1
03/02/2019 - 04/02/2019
2019 TAKLIMAT KESEDARAN
UTHM / PTTA UTHM
30/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
PT15 Water Draining Road Paten (Patent) PI20085126 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
15ITEX04 Portable Vehicle Can Bus Reader Fleet And Safety Management Invention, Innovation and Technology Exhibition 2015 (ITEX'15) Emas dan Setara
09MTE05 Water Draining Road MTE 2009 Gangsa dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2018 PINGAT KOMISIONER JENERAL PENJARAJABATAN PENJARA NEGERI JOHORNEGERI
2014 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2003 ANUGERAH JASA BAKTI KUiTTHOUNIVERSITI
2001 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMNEGERI

07-4537444