Dr. WALID ABDULLAH ALI AL BARGI
DS45 PENSYARAH
Pejabat Am
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Dr. WALID ABDULLAH ALI AL BARGI

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN (AWAM) , UNIVERSITI TUN HUSSSEIN ONN MALAYSIA (2018)
SARJANA KEJURUTERAAN (AWAM) , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2014)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AWAM) , ALJABAL ALGHARBI UNIVERSITY (2008)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) : Transportation

DS45 Pensyarah